Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

BBvastgoeddebat: 'Waar blijven de provincies?'

Tegen leegstand is actieve inzet van provincies onmisbaar, zo bleek bij het Binnenlands Bestuur vastgoeddebat in Nieuwegein.

21 juni 2013

Voor het aanpakken van de kantoren- en winkelleegstand is actieve inzet van provincies onmisbaar, zo bleek bij het Binnenlands Bestuur vastgoeddebat in Nieuwegein donderdag. Op het debat waren provincies de grote afwezige. En in de dagelijkse praktijk? 'Die rol wordt niet opgepakt.' 

Provincies verantwoordelijk

Deze kritische opmerking komt van Gerard Zandbergen, CEO van Locatus Nederland. 'Negen jaar geleden kregen de provincies al de verantwoordelijkheid voor het vestigingsbeleid van detailhandel. In een verordening kunnen ze aanwijzen waar detailhandel is toegestaan en waar niet, ook per branche. Zuid-Holland is er actief mee aan de slag gegaan, Noord-Brabant gaat nu beginnen, maar verder?' 

Weten waar gemeenten mee bezig zijn

Peter Nijssen die in Zuid-Holland werkt aan het detailhandelsbeleid, meent dat de meerderheid van de provincies een verordening heeft, maar dat ze daar niet allemaal actief wat mee doen. Zuid-Holland monitort het effect van de verordening in een vijfjaarlijks koopstromenonderzoek, zegt Nijssen. 'En er zijn vijf regionale werkgroepen waarin gemeenten verplicht hun plannen op gebied van winkels moeten bespreken. Zo weten ze van elkaar waar ze mee bezig zijn.' 

Provincies regisseur

Juist deze rol - die van regisseur - is weggelegd voor provincies, stelde vastgoedspecialist Frank ten Have op het debat. 'Provincies moeten regie voeren op waar nog plannen kunnen worden gerealiseerd.' Gemeenten zijn volgens hem niet in staat de leegstand op te lossen.

Groningen steunt pilot in Winschoten

Het is niet allemaal kommer en kwel bij de provincies. Groningen steekt vele miljoenen in een pilot in Winschoten, om gebouwen en de omgeving op te knappen en toe te werken naar een compact kernwinkelgebied. Winschoten probeert tegelijkertijd om leegstand en verpaupering van panden met juridische middelen aan te pakken.

Vrijwillige kavelruil

Er kwamen meer positieve voorbeelden van aanpak van leegstand door gemeenten voorbij op het debat. Zoals de vrijwillige kavelruil in Nijmegen en Dordrecht, organische gebiedsontwikkeling in Leiden en het schrappen van de helft van kantorenplannen in Zwolle. Op Twitter werd via #BBvastgoeddebat volop meegepraat tijdens het debat. En Binnenlands Bestuur staat met een special over vastgoed deze week ook in het teken van de leegstand.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

mark / ambtenaar
En weer wordt er gekeken naar de provincie en gemeenten voor problemen die zij niet veroorzaakt hebben.

Ja ze hebben er aan verdiend door middel van grondverkopen en leges

Ten eerste omdat er vraag vanuit het bedrijfsleven was om te bouwen. Dan worden er gronden verkocht en bouwvergunningen verstrekt

Ten tweede het geld blijft gemeenschapsgeld en wordt doorvoor ingezet.

Hoofdoorzaak blijft het bedrijfsleven met de korte termijn visie en snel geld willen verdienen. Een aantal bedrijven heeft er fors aan verdiend. Het probleem wordt nu weggelegd bij de provincie en gemeenten, d.w.z. de gewone burger die er voor mag betalen.

Dit wordt de volgende bubbel.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico van den Bergh / adviseur/ projectleider opschoning en aansluiting SAP met CMDB bij DJI
Toen, ongeveer driekwart jaar geleden, bekend werd dat veel gemeenten fors moeten afschrijven op hun vastgoed, schreef ik iemand die ik bij de provincie Gelderland* ken aan met het voorstel om te investeren in de stilgevallen bouwprojecten.

*: dat had even goed Noord-Brabant of een andere "rijke" provincie kunnen zijn.

Ik stelde tevens voor om die bouwprojecten dan meteen duurzaam te ontwikkelen en voegde een samenvatting van een door mij ontwikkeld financieringsmodel daarvoor mee.

Dat zou goed zijn voor de werkgelegenheid en de gemeenten in kwestie hoeven hun verliezen niet te verhalen op hun inwoners.De bewuste provincie-ambtenaar antwoordde, met te stellen dat: "de provincie een heel terughoudend beleid voert ten aanzien van het geven van financiële steun aan gemeenten".De uitkomst van het vastgoeddebat verbaast mij daarom niet.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron Gast / voorzitter Stichting Groene Hart
Alhoewel er provincies zijn die aan dit maatschappelijk probleem werken, is het heel herkenbaar: provincies zijn niet zichtbaar.

Ook de doorzettingsmacht wordt slecht benut.

Ons voorstel: provincies verplichten om jaarlijks te rapporteren wat zij gedaan hebben om de bekende (!) problemen op te lossen. Stichting Groene Hart houdt een monitorkaart bij . zie www.groenehart.info

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie