Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vreugde en verdriet over stikstofrapport

Linkse partijen zijn blij met de aanbevelingen van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid. Maar ondernemersorganisaties en brancheverenigingen uit de bouwwereld zijn teleurgesteld over het gebrek aan oplossingen voor de korte termijn.

25 september 2019
woningbouw.jpg

Linkse partijen zijn blij met de aanbevelingen van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid. Maar ondernemersorganisaties en brancheverenigingen uit de bouwwereld zijn teleurgesteld over het gebrek aan oplossingen voor de korte termijn. 

Verkiezingsprogramma's

De linkse oppositie in de Tweede Kamer is te spreken over de aanbevelingen van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid. "Het lijkt wel of Remkes de verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 25 jaar van GroenLinks voorleest", twittert Kamerlid Laura Bromet. Politiek leider Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een "revolutionair advies" dat het kabinet snel moet uitvoeren. "Breng de maximumsnelheid omlaag en verklein de veestapel. We moeten de natuur herstellen. Het kabinet heeft geen enkele reden meer om te wachten. Het is tijd voor actie."

Bestuderen

De PvdA vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor het stikstofprobleem en zegt het advies van de commissie Remkes goed te gaan bestuderen. "Op het eerste gezicht bevat het goede eerste stappen, maar ook nog veel knelpunten", aldus Kamerlid William Moorlag. "Het kabinet moet vol aan de bak". Volgens SP'er Frank Futselaar oordeelt de commissie-Remkes "echt snoeihard" over het stikstofbeleid van de overheid tot nu toe. "Actie is nu noodzakelijk", vindt ook hij, met name bij de sanering van veebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden.

Beweging

Maar ondernemersorganisaties zijn minder positief over de conclusies van Remkes. Het kabinet moet er alles aan doen om gemeenten en provincies zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen met de vergunningverlening die op losse schroeven is komen te staan door een uitspraak van de Raad van State over stikstof. Daarvoor moeten extra mankracht en middelen ter beschikking komen, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie om de voorstellen van de commissie-Remkes.

Teleurgesteld

De ondernemersorganisaties zijn "zeer teleurgesteld" dat de commissie er niet in is geslaagd om op dit punt met oplossingen voor de korte termijn te komen. Ze wijzen er op dat dit wel de opdracht was.

VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen faillissementen van vele ondernemingen als duizenden 'onnodig gestopte projecten' niet snel weer op gang komen. De organisaties wijzen er ook op dat de kwestie het bedrijfsleven al tientallen miljoenen euro's heeft gekost. 'Het kabinet moet nu in actie komen,' zo klinkt het. 'Deze impasse duurt nu al maanden en er gloort ook na vandaag nog steeds geen sprankje hoop dat we hier snel uitkomen.'

Urgentie

Volgens de organisaties zijn er twee soorten van urgentie. Een voor natuur en milieu, maar ook een voor al die 18.000 projecten die stilliggen. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat beleidsmakers bij het vergunningverleningsproces kunnen terugvallen op het toetsingskader dat gold voordat het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig werd verklaard. 'Dat kader was gelet op alle rechtspraak helder en daarvoor is dan ook geen nieuw beleid nodig. Het is nu zaak dat het kabinet decentrale overheden daarbij helpt en ze comfort biedt,' zeggen de organisaties. Ze wijzen er vooral op dat kleinere projecten die nauwelijks stikstof uitstoten, gewoon moeten doorgaan.

Duidelijkheid

Ook Aannemersfederatie Bouw en Infra (AFNL) had gehoopt op meer duidelijkheid over de vergunningverlening in de bouwsector. De organisatie hoopt dat het kabinet snel met noodmaatregelen komt. 'Anders komt er van de enorme bouwopgave die moet worden uitgevoerd weinig terecht,' waarschuwt AFNL. Bouwend Nederland wijst op de geringe inbreng van de bouwsector in de totale stikstofuitstoot. 'Ik ben verbaasd dat het Adviescollege Stikstofproblematiek het bouwproces noemt als één van de hoofdveroorzakers van stikstofuitstoot. Dat is niet waar,' zegt voorman Maxime Verhagen. 'De bouw- en infrasector innoveert en werkt hard aan oplossingen om duurzamer te bouwen.' Volgens Verhagen is het een fout om alle kaarten te zetten op verduurzaming van het bouwproces. 'Het vergroot de woningnood en de tijd die we in de file zitten. Het maakt het halen van de doelen uit het klimaatakkoord nog ingewikkelder. Dit levert jaren verdere vertraging op en duwt een sector die net is hersteld van de vorige crisis opnieuw de afgrond in.' (ANP/Redactie)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
De reactie van Groen Links spreekt boekdelen: Remkes (ja, the real Johan) leest 25 jaar Groen Links verkiezingsprogramma's voor. En daar ging het maar om: het eigen gelijk! Enige reflectie wie en wat er hierdoor in de problemen komt? Soit! Ik heb ze al weer gehoord: de boeren moeten worden onteigend. Alsof dat kan om zo'n reden; maar ja, weten zij veel?

De oplossingen zijn er inmiddels, zowel correcte als cosmetische. Nee, ik ga ze u niet vertellen; dan ben ik mijn verdienmodel kwijt....
Advertentie