Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Energietransitie impuls vooral voor plattelandsregio’s

Vanwege de verschuiving van fossiele naar hernieuwbare energie groeit de werkgelegenheid in plattelandsregio’s tot 4,9 procent.

06 december 2023
Groene stroom
Shutterstock

Meer banen en een grotere economische welvaart. De energietransitie belooft vooral de plattelandsregio's van de EU een impuls te geven. Die zullen profiteren van de verdere uitbreiding van hernieuwbare energie, terwijl stedelijke gebieden extra steun nodig zullen hebben.

Green Deal

Dat is de conclusie van een nieuwe studie van de Bertelsmann Stiftung. De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn – de kern van de Green Deal. De grootste uitdaging daarvoor is het koolstofvrij maken van het Europese energiesysteem.

De verschuiving naar hernieuwbare energie is volgens de onderzoekers een grote kans voor plattelandsregio's. ‘Zij zullen profiteren met een toename tot 4,9 procent in werkgelegenheid en tot 1.570 euro per hoofd van de bevolking aan toegevoegde waarde in 2050’, zo stellen zij. Dat zal bijdragen tot meer gelijkheid tussen regio's in Europa en een groter economisch evenwicht.

Negatief effect

Regio's die nu al koplopers zijn in de uitbreiding van hernieuwbare energie en plattelandsgebieden met een groot potentieel voor het opwekken van hernieuwbare energie zullen het meest profiteren van de energietransitie.

Voor veel stedelijke regio's en gebieden waarvan de industrie sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen, vormt de energietransitie een uitdaging die een negatief effect kan hebben op de werkgelegenheid en economische welvaart. In deze regio's daalt de toegevoegde waarde en kunnen banen die verloren gaan door de uitfasering van fossiele energieopwekking niet volledig worden gecompenseerd door de uitbreiding van hernieuwbare energieopwekking.

Uitdagingen

Concreet betekent dat tot 2.450 euro minder toegevoegde waarde per hoofd van de bevolking en tot 2,1 procent minder werkgelegenheid tegen 2050. Deze verschillen tussen de regio's zijn te wijten aan hun respectieve potentieel voor het opwekken van hernieuwbare energie en hun economische structuren.

‘Eén ding is duidelijk: de energietransitie biedt kansen voor plattelandsregio's, terwijl er nieuwe uitdagingen ontstaan voor stedelijke centra. Gezien deze regionale verschillen is een uitbreiding van de strategie nodig. Enerzijds moeten de negatieve effecten worden tegengegaan, vooral in stedelijke regio's. Anderzijds moeten plattelandsregio's worden geholpen om hun volledige potentieel te realiseren. Een aangepast Europees cohesiebeleid is nu meer dan ooit nodig om deze uitdagingen aan te gaan,’ aldus Thomas Schwab, econoom bij de Bertelsmann Stiftung.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Maar dat is dan wel een impuls die dor de stedelijke regio's wordt opgebracht, want per saldo kost de energietransitie alleen maar geld en leidt het tot verarming.
Advertentie