ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Prestatieafspraken: hoe varen we ‘scherp aan de wind’

Prestatieafspraken: hoe varen we ‘scherp aan de wind’. Halen we eruit wat erin zit?

26 juni 2017

Halen we eruit wat erin zit?

Scherp aan de wind varen, betekent zo hoog mogelijk uitkomen. Maar ook goed aanvoelen wanneer je te scherp aan de wind vaart, want dan val je stil. Dit geldt ook voor het vaststellen van de gewenste volkshuisvestelijke prestaties.

De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) is recent gepubliceerd. Een basis voor discussie over de haalbaarheid van investeringen. De IBW is een vertrekpunt voor het gesprek. Voor een transparante dialoog over haalbare investeringen is gedetailleerder inzicht nodig. Voor een corporatie en gemeente in Noord-Nederland brachten we de investeringsopgave voor de komende jaren in beeld: de verduurzaming, nieuwbouw en transformatie. Op basis van kasstromen en vermogenspositie is beoordeeld welke investeringen (on)haalbaar waren. Dit inzicht hielp om ambities scherp te stellen en ook aanvullende projectbijdragen vanuit de gemeente te onderbouwen.

Ook behoefte aan een open en onderbouwde dialoog over investeringsopgave en –ruimte? Roy Nieuwenhuis of Bram Klouwen vertellen u graag meer.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.