Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG accepteert toch bemoeienis provincies

Harde woorden die eerder klonken over een interventie-instrument in ruimtelijke ordening lijken van tafel.

11 juni 2013

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is in gesprek met provincies over de uitwerking van een interventie-instrument. De harde woorden van verzet die eerder klonken tegen de bemoeienis van provincies met de ruimtelijke ordening, lijken daarmee van tafel.

Regels opleggen

Voor gemeenten ligt het onderwerp gevoelig. De VNG wil niet dat provincies gedetailleerde regels kunnen opleggen aan gemeenten. Rijk en provincies zijn het er echter over eens dat provincies het laatste woord moeten krijgen wanneer lokale plannen dreigen te botsen met provinciaal beleid over ruimtelijke ordening. Vorige week tekenden IPO en minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) een afsprakenkader, waarin staat dat er hoe dan ook een interventie-instrument komt in de nieuwe Omgevingswet.

Reactieve aanwijzing

Het IPO stuurt aan op een zogenaamde combinatievariant. Die bestaat uit een corrigerend instructiebesluit (overeenkomstig met de huidige reactieve aanwijzing) bij omgevingsplannen en projectbesluiten en een advies- en instemmingsbevoegdheid bij omgevingsvergunningen.

VNG reageerde fel

De VNG reageerde vorige maand bijzonder fel op het interventie-instrument, in haar reactie op de toetsversie van de Omgevingswet. In een brief aan de minister noemde de VNG de reactieve aanwijzing als interventie-instrument een ‘slechte zaak’, ‘omdat zonder afbakening van de reikwijdte van dit instrument niet duidelijk is waar gemeenten aan toe zijn. Dit belemmert gebiedsontwikkeling. De reactieve aanwijzing druist bovendien in tegen de uitgangspunten van de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht.’

Vruchtbaar overleg

Inmiddels is ‘vruchtbaar bestuurlijk overleg’ geweest tussen IPO en VNG, meldt het IPO. ‘Tijdens het Bestuurlijk Koepeloverleg vorige week met de minister is met alle partijen afgesproken dat het interventie-instrument er komt, ook de VNG heeft daarmee ingestemd’, zegt IPO-woordvoerder Sander Hage. ‘IPO en VNG gaan nu samen uitwerken onder welke voorwaarden zo’n instrument kan worden ingezet. Daarbij gaat het in elk geval over de voorspelbaarheid – gemeenten moeten kunnen zien aankomen wanneer de provincie op de rem zal trappen -, over terughoudendheid en over de reikwijdte.’

Voortgang niet verstoren

VNG-woordvoerster Liane ter Maat wil inhoudelijk niets zeggen over de voortgang van de besprekingen, om de gesprekken niet te verstoren. De VNG wil geen herhaling van het publieke conflict van enkele weken geleden. ‘De gesprekken over het interventie-instrument lopen en we hopen en verwachten daar over een paar weken uit te zijn.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

C. van Rijswijck - aan den Boom / Belanghebbende
Het is goed dat de provincie nog kan ingrijpen. Het is bekend dat niet alle bestuurders weet hebben van de wet en regelgeving en dat er vaak wordt ingestemd met plannen terwijl men voorbijgaat aan het vigerend beleid. Voor de ambtenaar zit er niets anders op dan om de bestuurder te volgen, vaak tegen beter weten in. De burger moet daardoor langedurige procedures volgen om zijn leefomgeving te beschermen. Ik heb me, noodgedwongen, sinds 2009 verdiept in ruimtelijke ordening en het verbaast me dat hoewel er een heel goed ruimtelijk beleid is aangereikt door de rijksoverheid, de praktische uitwerking niet tot stand wordt gebracht. Het is volgens mij bittere noodzaak dat bestuurders worden gewezen op de wet en regelgeving en het is aan de ambtenaar om deze regelgeving uit te voeren in de plannen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Bakker / zelfstandig veiligheidsadviseur
Hoe verhoudt zich dit tot een steeds meer terugtredende overheid en het feit dat de bevolking in opstand komt tegen deze bureaucratische, regenteske houding van provincies, waarachter een hele zwik wethouders zich krampachtig verschuilen. Laat zien dat je op lokaal niveau ballen hebt !, zodat teloorgang van de bouw een halt toegeroepen wordt en burgers gewoon weer aan de slag kunnen en - onder redelijke voorwaarden - kunnen en mogen bouwen !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.Pluim
De provincie is en blijft helaas een overbodige hindermacht.

De provincie bestaat bij de gratie van dwarsliggen tegen de gemeenten.

Er zit daar geen enkel creatief meedenkvermogen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@Bert BakkerDe provincie voegt weinig toe, dat is het grootste bezwaar tegen die bestuurslaag.

Laat ze voortbestaan, als grenspaaltjes.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank van den Hoven / Redacteur
Nounounou wat kort door de bocht weer. Provincies voegen bijzonder veel toe, o.a. het bewaken dat niet iedere gemeente voor zijn eigen ikje opkomt zonder het regionale of provinciebrede belang in het oog te houden. Er waren bijv. teveel bedrijventerrein- en woningbouwplannen, omdat iedere gemeente zijn eigen bedrijventerrein en nieuwbouwwijk wil. Ze wilden allemaal groeien ten koste van de buurgemeente en dat kan natuurlijk niet als er provinciebreed veel minder behoefte aan nieuwe woningen en bedrijventerreinen is dan de som van de afzonderlijke gemeentelijke plannen. Dankzij provinciaal ingrijpen zijn bouwplannen flink ingekrompen, in sommige regio's met tientallen procenten, anders was er inmiddels nog veel meer voor leegstand gebouwd dan nu reeds het geval is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie