Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Begrip voor uitstel invoering Omgevingswet

De belangrijkste koepels van lokale/regionale overheden respecteren het besluit van demissionair minister Schultz om de Omgevingswet later in te voeren. Zorgvuldigheid gaat boven haast, wel moet de energie niet wegvloeien.

27 juli 2017

Lokale overheden hebben begrip voor het uitstel van de Omgevingswet. VNG, Unie van Waterschappen en IPO zeggen wel te hopen dat ‘de energie niet uit het veranderingsproces zal weglopen’.

 

Uitstel defintief

De koepels reageren hiermee op een interview van demissionair minister Schultz van I&M in Binnenlands Bestuur. Daarin kondigde de minister aan de invoering van de wet definitief uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. ’De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van de ministeriële regelingen en de Aanvullingswetten grond en natuur. Wat we bedacht hadden, is te strak om het ook echt goed te doen. En ik heb het liever zorgvuldig dan snel. Het uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.’

 

Eén loket

De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om de wet en regelgeving rond het aanvragen van vergunningen sterk te vereenvoudigen. Eenmaal ingevoerd zal de wet straks alle regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelen. De burger kan dan alles aan één loket regelen, hoeft niet langer naar drie of vier lokale overheden voor de aanvraag van bijvoorbeeld een bouwvergunning.


1 Juli 2019 losgelaten

Uitstel hing al een tijdje in de lucht, omdat de aanpassingen aan achterliggende wetten en regels nog inwikkelder bleek dan gedacht. Ook het optuigen van een gemeenschappelijk digitale systeem waarmee alle betrokkenen informatie kunnen delen verloopt trager dan gedacht. Reden voor Schultz om nu definitief voor uitstel te kiezen en de oorspronkelijke datum van 1 juli 2019 los te laten. Een nieuwe datum wilde zij nog niet noemen.

 

Uitstel gerespecteerd

De vertegenwoordigende organisaties van de betrokken lokale en regionale bestuurders begrijpen ‘en respecteren’ de afweging van de minister. De Unie van Waterschappen spreekt van een van de grootste stelselherziening sinds lange tijd en de ‘wens naar zorgvuldigheid met Schultz te delen’. IPO en VNG reageren insgelijks.


Samenwerkingsprogramma aan de slag

Volgens het samenwerkingsprogramma "Programma Aan de slag met de Omgevingswet" is 'het realiseren van de Omgevingswet een complexe operatie met meerdere onderdelen die minister Schultz zorgvuldig wil uitvoeren. Het interbestuurlijk Programma gaat samen met alle betrokken partijen onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet en met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort.'

 

Individueel op schema

Alle overheden zeggen overigens op schema te lopen bij de invoering. ‘De waterschappen zijn druk bezig met het proces, hebben veel middelen vrijgemaakt en zijn in nauwe samenwerking met andere overheden bezig de benodigde aanpassingen door te voeren’. De VNG benadrukt dat uitstel niet aan de gemeenten ligt: ‘De invoering van de Omgevingswet bij gemeenten is géén reden van uitstel. Gemeenten zijn volop bezig, zullen dit moeten en blijven doen, en zullen op tijd klaar zijn om met de wet te kunnen werken. Ook de ontwikkeling van het Digitale systeem loopt op schema.’

 

Niet achteroverhangen

Belangrijkste zorg is dat de benodigde veranderingen minder voortvarend ter hand zullen worden genomen, nu de druk even wat minder lijkt te worden. Schultz zei niet voor niets dat de gerealiseerde wetswijzigingen en aangenomen AMvB’ s met stoom en heet water tot stand zijn gebracht. ‘We moeten oppassen dat de energie niet wegloopt’ aldus de woordvoerster van de Unie van Waterschappen.

De leden van de programmaraad van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet verwachten dat iedereen in het land mee blijft doen. Want: “We kunnen de tijd tot de einddatum van de implementatie goed gebruiken!”. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul Vreeke / directeur/eigenaar van APAPS
"Waar een wil is, is een weg." Ik ken echter uit ervaring de worsteling naar het ene loket voor alle gemeentelijke producten en diensten. Een worsteling die al 25 jaar geleden werd gestart en nog steeds voortduurt.
Advertentie