Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Meer ruimte voor lokaal woonbeleid'

Gemeenten en woningcorporaties willen dat er meer ruimte komt om lokale afspraken te maken over het woningbeleid. Te huidige regels zijn zo streng dat met name middeldure huurwoningen nauwelijks worden gebouwd.

11 december 2019
huissleutel.jpg

Gemeenten en woningcorporaties willen dat er meer ruimte komt om lokale afspraken te maken over het woningbeleid. Te huidige regels zijn zo streng dat met name middeldure huurwoningen nauwelijks worden gebouwd.

Evaluatie

Dat zeggen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), corporatiekoepel Aedes en de Woonbond. Op donderdag 12 december wordt de Woningwet uit 2015 geëvalueerd door de Tweede Kamer. In het voorjaar vroeg de Kamer al op een soepeler opstelling tegen de bouw voor de middenhuur, maar de ministers Ollongren en Van Veldhoven hebben tot nu toe wat kleine aanpassingen toegezegd.

Regels

Niet voldoende, vinden de partijen. De regels die nu gelden, zijn in het hele land hetzelfde, terwijl de woningmarkt en de woonbehoefte per regio sterk kunnen verschillen. Zij willen de regels worden verruimd, zodat het mogelijk is om lokaal afspraken te maken. Bijvoorbeeld door de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat ook middeninkomens in aanmerking kunnen komen voor bepaalde sociale huurwoningen. Een andere mogelijke maatregel is het verhogen van de huurgrens voor een sociale huurwoning.

Pijnpunt

Een ander pijnpunt van de corporaties en gemeenten is de markttoets. Als corporaties woningen willen bouwen die verhuurd worden boven de sociale huurprijs, dan moeten ze met een markttoets bij de gemeente aantonen dat er geen commerciële marktpartijen zijn die dat willen doen. In de praktijk blijkt dat echter moeilijk aan te tonen. Met de Wet maatregelen middenhuur is die markttoets wel wat versimpeld, maar volgens Aedes betekent het nog steeds dat veel gemeenten geen bouw van middenhuur door corporaties willen toestaan.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Er dient te worden gebouwd naar behoefte. Die vraagt vooral om starterswoningen en seniorenwoningen en veelal in mindere mate om middenwoningen.

Het motto behoort te zijn: bouwen voor de behoefte (vraag en aanbod situatie). In heel Nederland is bovenal een groot gebrek aan starterswoningen en seniorenwoningen (dit geeft ook extra besparingen voor aanpassingen aan bestaande woningen).Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie