Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gelderland: ‘Verkeer in de knel bij meer woningen’

De provincie Gelderland heeft per regio de gevolgen van de verstedelijkingsopgave voor de komende twintig jaar in beeld gebracht. Nu al kent het mobiliteitsnetwerk een groot aantal knelpunten en dat wordt alleen maar meer met veel meer woningen.

24 augustus 2021
verkeersdrukte---shutterstock-417504901.1.jpg

Wegen en spoor in Gelderland lopen onherroepelijk vol als er nog meer woningen bij komen. Volgens een onderzoek van de provincie kan het huidige vervoersnetwerk de groei van het aantal inwoners niet aan.

Knelpunten
De provincie heeft per regio de gevolgen van de verstedelijkingsopgave voor de komende twintig jaar in beeld gebracht. Nu al kent het mobiliteitsnetwerk een groot aantal knelpunten en dat wordt alleen maar meer met veel meer woningen. Dat geldt met name voor de regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley (lees: Wageningen en omgeving). Maar tegelijkertijd moet ook rekening worden gehouden met de uitstralingseffecten van extra woningbouw op het grondgebied van de aangrenzende provincies Overijssel (Zwolle) en Utrecht (Amersfoort). Het is opletten voor een stapeling van effecten.

Fietspaden
Wat de regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley betreft, zijn er nu al knelpunten in het openbaar vervoer, op de weg en op fietspaden. Met toevoeging van de woningen, kantoren en bedrijven in de komende twintig jaar neemt niet alleen de filelengte op een flink aantal snelwegen toe, maar komen er ook capaciteitsproblemen op het spoor (Rhein Ruhr-Arnhem-Utrecht en Apeldoorn-Amersfoort), in het regionaal openbaar vervoer en op de fietspaden.

Investeringen
Een totaalbeeld van de effecten van de diverse verstedelijkingsopgaven is volgens de provincie Gelderland nog niet op te maken. Daar wordt nog aan gewerkt. Maar vast staat al wel dat de groei van het aantal woningen niet kan worden opgevangen in het bestaande mobiliteitsnetwerk. ‘Onze wegen, openbaar vervoer, fietspaden zijn al vol. We weten dat er een probleem komt: files, vol openbaar vervoer en onveilige fietspaden door drukte’, aldus de provincie. Dus zijn er afspraken nodig over oplossingen en investeringen voor bereikbaarheid. Zulke afspraken zijn volgens het dagelijks bestuur van de provincie een randvoorwaarde om met het rijk begin volgend jaar het beoogde verstedelijkingsakkoord te sluiten.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Terecht standpunt. Hier ook weer de keerzijde van het fenomeen bevolkingsgroei. In sommige dorpskernen in de Bommelerwaard in Gelderland wordt één op de drie woningen ingenomen door arbeidsmigranten. Die houden de geweldige foodvalley in stand. De keerzijde van de medaille zijn hogere kosten van infrastructuur en congestie en daarnaast de kosten aan Oost Europeanen die hier permanent zullen blijven. Als je dat mee gaat tellen, dan zijn de economische activiteiten in de regio helemaal niet meer rendabel. Maak de rekensom maar eens. Alle arbeidsmigranten moeten ook weer eten en wonen. Als er huizen moeten worden gebouwd, heeft dat een aanzuigende werking op nog meer Oost Europeanen. In ons economisch systeem is een vliegwiel ingebouwd die leidt tot steeds meer mensen en steeds hogere kosten. Moeten we vanaf, we kunnen niet ongebreideld blijven groeien. Vele economische activiteiten in Gelderland komen het algemeen belang helemaal niet ten goede. Stoppen ermee. In een overbevolkt land moet je goed overwegen welke economische activiteiten je nog moet doen. En niet zomaar klakkeloos ondernemertje faciliteren en de bevolking voor de kosten op laten draaien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Hier ook weer: de lasten zoals kosten van de infrastructuur worden afgewenteld op de inwoners, de voordelen zijn er voor enkelingen: de Prins Bernhard's van het vastgoed en ondernemers in de foodsector. Ja haha, zo is het gemakkelijk geld verdienen. met dank aan het kabinet Rutte die de ondernemende achterban ruimschoots laat verdienen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Bertus, dat isd de definitie van economische groei. Meer emsnen, meer economische activiteit, meer vraag naar infra en zo gaat het wieltje rond...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Nou, Gelderland, wees eens wat dapperder en hipper! Veel meer mensen gaan thuis werken en hoeven veel minder vaak van de auto of het ov gebruikt te maken... Tel je zegeningen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie