Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Trek uit de Randstad blijft maar toenemen

Gemeenten die vorig jaar per duizend inwoners de meeste Randstedelingen mochten inschrijven waren Nijkerk, Nood-Beveland en Culemborg.

12 augustus 2022
Vooral dertigers verlaten de Randstad

Opnieuw verhuisden vorig jaar meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Het zijn vooral 30-plussers die de Randstad in toenemende de rug toekeren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Ruim 75.000 mensen verlieten in 2021 de Randstad om elders in Nederland te gaan wonen. Dat waren er 5.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat naar de Randstad verhuisde nam juist licht af naar 53.000. In 2021 verhuisden er dus 22.000 mensen meer vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting.

Nijkerk

De trek uit de Randstad neemt al vanaf 2014 toe. Vanaf 2017 verhuizen meer mensen uit de Randstad dan erheen. Ook buiten de Randstad zijn de verhuizingen steeds meer gericht op regio’s aan de randen van Nederland. Gemeenten die per duizend inwoners de meeste Randstedelingen mochten inschrijven waren Nijkerk (15,6), Nood-Beveland (13,1) en Culemborg (12,5).

Dertiger-plussers

In de afgelopen jaren verlieten vooral meer dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en minderjarige kinderen de Randstad dan ernaartoe verhuisden. Dertigers vormden in 2021 de grootste groep: er verhuisden bijna 9.000 meer dertigers vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Dat saldo loopt al vanaf 2013 op, maar nam vooral de laatste twee jaar toe.

Studie

Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar verhuizen daarentegen juist vaker naar de Randstad dan omgekeerd. Dat is dan vooral vanwege studie of werk. Het verhuissaldo van die leeftijdsgroep is de laatste vijf jaar nauwelijks veranderd. Eind-twintigers verhuisden tot enkele jaren terug ook vaker naar dan uit de Randstad, maar in 2021 verhuisden er vrijwel evenveel 25- tot 30-jarigen vanuit de Randstad naar overige regio’s als omgekeerd.

Oost-Groningen

Vrijwel alle gemeenten buiten de Randstad hadden in 2021 een positief verhuissaldo met de Randstad. Uitzonderingen zijn onder meer de universiteitssteden Groningen, Maastricht, Eindhoven, Wageningen, Tilburg en Enschede. Uit die gemeenten vertrekken veel pas afgestudeerden naar de Randstad vanwege werk.

Gemeenten die naar verhouding de meeste inwoners uit de Randstad erbij krijgen liggen deels betrekkelijk dicht bij de Randstad, in bijvoorbeeld Flevoland, Schouwen-Duiveland, het Rivierengebied, de Veluwe en het noordelijke deel van Noord-Holland. Maar ook op grotere afstand zijn er gemeenten die relatief veel inwoners uit de Randstad aantrokken in 2021. Die liggen bijvoorbeeld in Drenthe, het zuiden van Friesland, de Achterhoek en Oost-Groningen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

André van Eijk
Wel goed om op te merken dat bij de cijfers Almere (en Lelystad) en IJmondgemeenten niet tot de Randstad worden gerekend; vreemd want zij maken onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam. Almere is bij de opzet bedoeld voor overloop uit Amsterdam. Nijkerk is een heel goed voorbeeld van het uitdijen van de Randstad: Amersfoort (=Randstad) is al bijna tegen Nijkerk aan gegroeid. Niet vreemd dat Nijkerk dan ook in het vizier van huizenzoekers in (omgeving) Amersfoort komt te liggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico Bos
De Randstad schuift op naar het oosten. Volgens oud-minister Cees Veerman staat over 300 jaar de Randstad onder water als er geen nieuw deltaplan komt. Kan je beter op tijd verhuizen en de rest van Nederland (what´s in the name) gaan volbouwen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie