ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Themamiddag ‘Duurzaamheid Dendert Door!’ op 7 april 2022

Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht.

Themamiddag Duurzaamheid Dendert Door

Na bijna twee jaar alleen maar online bijeenkomsten te hebben georganiseerd, staan wij te popelen om u weer live te mogen ontmoeten op onze Themamiddag op donderdag 7 april. Branchevereniging Bodemenergie organiseert deze bijeenkomst, die deze keer als thema heeft: ‘Duurzaamheid Dendert Door!’

De locatie is toepasselijk, namelijk de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. Meld u alvast aan en neem uw collega mee!

Interactief programma

Tijdens de Themamiddag wordt ingegaan op de stand van zaken en te verwachte ontwikkelingen m.b.t. het klimaatakkoord, de warmtetransitie en gaan wij met ú in gesprek. We horen namelijk graag van de deelnemers hoe zij zelf betrokken willen worden bij gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s.

Van beleid naar opschalen in de praktijk

Verder gaan wij dieper in op het beleid, de beeldvorming en de uitdagingen die er liggen voor onze sector. En omdat het tijdstip van opschalen nu aangebroken is om de warmtetransitie te doen slagen, gaan wij ook in op het belang van innovatieve concepten en het zoeken van verbinding. Als uitsmijter presenteert een van onze leden een inspirerend praktijkvoorbeeld.

Kortom: na deze middag keert u weer helemaal up-to-date, geïnspireerd en vol nieuwe energie huiswaarts!

U kunt zich hier inschrijven

Programma Themabijeenkomst

12.30 – 13.30
Netwerklunch

13.30 – 13.40
Welkom en opening Themabijeenkomst ‘Duurzaamheid Dendert Door’
Door: Frank Agterberg, voorzitter Branchevereniging Bodemenergie

13.40 – 14.15
Stand van zaken en te verwachte ontwikkelingen m.b.t. het klimaatakkoord
Door: Teun Bokhoven, Sectorvertegenwoordiger Gebouwde Omgeving en Warmtetransitie bij de NVDE en/of Olof van der Gaag, voorzitter NVDE

14.15 – 14.45
Versnellen van de warmtetransitie: hoe sluiten beleid en uitvoering goed op elkaar aan?
Door: Thijs de Booij, Directeur van De WarmteTransitieMakers

14.45 – 15.00
Hoe willen partijen zelf betrokken worden bij gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s? Een open gesprek met de deelnemers.
Door: Thijs de Booij, Directeur van De WarmteTransitieMakers

15.00 – 15.30
Pauze met snack

15.30 – 15.50
Beeldvorming, Beleid en Bodemenergie … de uitdaging!
Door: Maarten Woudstra, voorzitter Werkgroep Markt en Promotie en Propositiemanager bij econic

15.50 – 16.10
Versnelling en opschaling in de energietransitie in de gebouwde omgeving door innovaties en verbinding
Door: Freek van ’t Ooster, Program Manager Uptempo! bij TKI Urban Energy

16.10 – 16.30
Praktijkvoorbeeld: “Zo kan het ook”

16.30 – 17.30
Netwerkborrel

Voor wie? Voor u!

Het evenement is bedoeld voor leden van Branchevereniging Bodemenergie, waarbij wij ook van harte de leden van Vereniging Warmtepompen uitnodigen en overige geïnteresseerden die werkzaam zijn in de bodemenergiesector. Want deze onderwerpen zijn óók interessant voor professionals uit andere duurzame warmtebranches, beleidsadviseurs, programmamanagers, gemeenten en de bouw-/renovatiesector, die dezelfde duurzame warmte-agenda hebben.

Daarom nodigen wij ook collega’s in deze branches van harte uit.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier. U ontvangt dan van ons een bevestiging per e-mail.

Wij hopen u op 7 april in de Duurzaamheidsfabriek te mogen ontmoeten!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.