Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Strengere eisen aan gemeenten voor geothermie

Gemeenten moeten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan. De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben.

12 februari 2019
geothermie.JPG

Gemeenten moeten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan. De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben. Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen.

Vertienvoudigen

De komende twaalf jaar zal geothermie een hoge vlucht nemen. Volgens het Klimaatakkoord zal de toepassing van deze vorm van warmtewinning vertienvoudigen. Gemeenten zullen talloze geothermieputten gaan aanleggen. Daarbij zullen ze goed moeten letten op de veiligheidseisen. Dat gebeurt momenteel nog onvoldoende, zo blijkt het uit rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen. Uit onderzoek naar 1600 putten in het land blijkt dat er nog te veel gebreken en defecten zijn.

Lekkages

Putten worden gebruikt voor olie- en gaswnning, zoutwinning, opslag van stoffen en in sterk toenemende mate voor geothermie, het gebruik van aardwarmte. Een put is een verbinding van de boven- met de ondergrond, die bestaat uit een of meer buizen. Die kunnen gaan lekken, wat vooral schadelijk is als er maar één buis is. Zo waren er in Twente lekkages van pekelwater in zoutputten. Die zijn allemaal vervangen. Ook in de sector geothermie zijn dergelijke lekkages een risico. Daarom moet volgens het SodM de kwaliteit van de putten worden aangepakt.

Woonwijken

Ook moeten gemeenten goed uitkijken met de plaatsen die zij kiezen om putten aan te leggen. Om zo min mogelijk warmteverlies te hebben bij transport, is het belangrijk dat de putten in de buurt van de gebruikers van de warmte liggen. Maar dat betekent ook weer niet dat de putten pal naast woonwijken moeten komen te liggen. Want voor onderhoud van de put of het verwijderen wanneer de put het einde van zijn levensduur heeft bereikt of moet worden uitgediept, kan het nodig zijn er weer een boortoren op te plaatsen. Als dergelijke torens vlakbij woonwijken komen te liggen, kan dat het maatschappelijk draagvlak voor geothermie ondermijnen, stelt het SodM.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
"Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen."Gaat de SodM ook de aardbodemverzakkingen in de gaten houden die door deze interventies zullen worden veroorzaakt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie