Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Expertteams moeten verkeersveiligheid verbeteren

Wegbeheerders krijgen straks hulp van landelijke expertteams en een kenniscentrum bij het verbeteren van de verkeerveiligheid op lokale wegen. Dat staat in het door minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag gepresenteerde Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).

06 december 2018

Wegbeheerders krijgen straks hulp van landelijke expertteams en een kenniscentrum bij het verbeteren van de verkeerveiligheid op lokale wegen. Dat staat in het door minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag gepresenteerde Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). De SPV is een gezamenlijke visie van provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties.

Nul verkeersdoden

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers laat al jaren een gestage daling zien, maar volgens de samenwerkende organisaties gaat dat niet snel genoeg. Van Nieuwenhuizen: ‘Mijn intentie is helder en ambitieus: nul verkeersslachtoffers. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om alle verkeersdeelnemers, met de auto, in het OV of op de fiets, veilig aan het verkeer te laten deelnemen.’ Zo wil de minister de veiligheid van fietspaden verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen nemen. Ook moeten weggebruikers met een slok op verplicht op rijvaardigheidscursus gestuurd kunnen worden, zelfs als ze niet in het bezit zijn van een rijbewijs.

Regio’s

Ook de verschillende verkeersregio’s zullen de komende maanden concrete plannen en maatregelen opstellen. Het overgrote merendeel van de verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen en provinciale N-wegen.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frank Zuylen / adviseur
Landelijke expert teams? Ongelukken hebben vooral te maken met gedrag en soms met heel specifieke ontwerpfouten. Maar dan is wel goed onderzoek nodig. Analyse van ongevallen, lokale observaties, dat soort werk. Hoeveel teams dacht de minister in te zetten? En waar? Dit is een gratuite oplossing, zonder kennis van de problemen. De minister stelt bovendien een onzinnig streefdoel in het vooruitzicht. Ongelukken gebeuren overal, in huis op het werk en, ja, ook op straat. Expert teams kunnen die niet voorkomen.
HenS / ex wethouder verkeer
Momenteel worden de 60 km in Buitengebieden en de 30 km in kernen niet nageleefd. Maak Buitengebied in Nederland overal 70 km wegen en maak van Bebouwde kommen 40 km zones, en bij scholen 30 km zones. Dat komt mijn inziens de verkeersveiligheid ten goede door beter naleef gedrag !
doeterniettoe / -
Het Rijk kan gemakkelijk praten: zij beheren snelwegen waar de spelregels duidelijk zijn, er maar 1 beherende en uitvoerende partij is (Rijkswaterstaat) met vrij weinig andere belanghebbenden (in ieder geval geen 30-40 bewoners en 3 bedrijven per straat waar ook een school aan ligt, bomen staan en 3 riolen en 26 andere kabels onder de weg liggen).Persoonlijk denk ik dat de meeste wegbeheerders en verkeerskundigen zeer goed weten wat er zou moeten gebeuren, maar ontbreekt het simpelweg aan geld, zijn er fysieke beperkingen, of heeft de plaatselijke politiek andere prioriteiten.
Peter / adviseur
Heel veel jaren geleden is er door de overheid een Aanpak Verkeers Ongevallen Concentratie (AVOC) opgezet waarin alle verkeersongevallen geanaliseerd werden en er verbeterplannen werden opgezet. In samenwerking tussen de techneuten, politie en verkeersorganisaties werd gedetailleerd onderzoek verricht hoe ongevallenconcentraties konden ontstaan en wat eraan gedaan kon worden om die blackspots te verbeteren.Bestaat de AVOC niet meer? Of is die niet bekend bij de huidige generatie verkeerskundigen of beleidsmakers?
Wottsjer
Mooi streven. Maar ontbreekt er niet één uitdaging? De vanzelfsprekendheid waarmee de meest bizarre voertuigen, nee, niet de Stint, op de weg worden toegelaten. Onvoorstelbare voertuigvermogens van vele honderden pk's, optrekversnellingen van 3 of 4 seconden tot 100 km/h, wielmaten van 18-20 inch en 30 cm breedte, monsteruitdossingen en pertinent voetganger- en fietsvijandige voertuigontwerpen als te hoge en te hoekige jeeps, met allemaal verleidingen die misschien leuk zijn op een racecircuit, maar die op de gewone weg met zoveel zwakke weerloze verkeersdeelnemers eigenlijk te gek voor woorden zijn. Wanneer heeft de politiek het daar eens over in plaats van het intrinsieke gevaar weg te praten met 'moet kunnen, want het is het gedrag'?
Advertentie