Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Motivatie om te stoppen met Floriade groeit

‘We zijn er nog niet uit’, zei raadslid Colette Holter van de Almeerse VVD, de grootste coalitiepartij, over de toekomst van de Floriade 2022 na de bespreking van het rapport van bestuurlijk verkenner Harry van Dorenmalen. Andere partijen die groot voorstander van het wereldtuinbouwevenement waren houden nu ook een slag om de arm.

15 mei 2020
Floriade

‘We zijn er nog niet uit’, zei raadslid Colette Holter van de Almeerse VVD, de grootste coalitiepartij, over de toekomst van de Floriade 2022 na de bespreking van het rapport van bestuurlijk verkenner Harry van Dorenmalen. Andere partijen die groot voorstander van het wereldtuinbouwevenement waren houden nu ook een slag om de arm.

Advies: nog niet stoppen
Van Dorenmalen was gevraagd drie scenario’s voor de Floriade 2022 uit te werken en te toetsen om op basis daarvan advies te geven over de toekomst van het evenement. Hij kreeg die opdracht toen bleek dat het coronavirus de oorspronkelijke opzet en voorbereiding van de Floriade flink in de war schopte. De scenario’s behelzen: gecontroleerde afbouw (exit-strategie), uitstel van het evenement met een of twee jaar of een aangepast evenement in 2022. Ondersteund door adviesbureau AEF kwam Van Dorenmalen tot een vierde optie: het oorspronkelijke plan als nul-scenario. Zijn advies: nog niet stoppen, de startdatum van april 2022 aanhouden, voor 1 juni een aantal cruciale aspecten oplossen en doorgaan met klanten binnenhalen via beter relatiemanagement.

Cruciale aspecten 'uitdiepen'
De drie cruciale aspecten zijn dat een aantal last minute tegenvallers moeten worden gevalideerd en opgelost, de scope en doelstellingen van de Floriade nogmaals goed moeten worden opgeschreven, gecommuniceerd en besproken met alle stakeholders en dat het programmamanagement moet worden aangepast om meer transparant en als een team te fungeren. Het college liet weten de eerste twee adviezen over te nemen. De drie cruciale aspecten wil het college eerst goed uitdiepen om na de collegevergadering van 26 mei een definitief voorstel voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Misschien wel tekenend voor het Floriade-proces is dat Van Dorenmalen daags voor hij het rapport onder embargo aan de raad aanbood nog nieuwe financiële tegenvallers ontving van de Floriade BV.

'Overkoepelende regie ontbreekt'
De grootte en de aard van die financiële tegenvallers en risico’s vragen om nader onderzoek, laat Van Dorenmalen in zijn rapport weten. Pas daarna is het volgens hem mogelijk te komen tot een goede finale weging van de verschillende scenario’s. Van Dorenmalen noemt het op de valreep melden van de tegenvallers ‘symptomatisch voor de wijze waarop het geheel georganiseerd is’. Hij vindt dat teveel betrokkenen met hun eigen taak bezig zijn ‘en het ontbreekt aan overkoepelende regie en onderlinge transparantie’. De doorrekeningen in zijn rapport moesten daardoor worden aangepast, maar het college kwam in zijn raadsbrief zelf ook weer met andere cijfers. Dit leidde donderdag tot verwarring bij raadsleden. Zij laten zich daarom volgende week bijpraten over de financiële gevolgen.

Zorgen bij raadsfracties
Waar de PVV en SP al in een vroeg stadium criticasters waren van het hele Floriadeplan lijken nu ook andere partijen koudwatervrees te krijgen. De Partij voor de Dieren werd kritischer en ook de PvdA, die al meerdere wethouders op dit dossier zag sneuvelen en nu in de oppositie zit, stelt nu dat ‘de realiteit ons inhaalt’. ‘Dan moet je ook echt de vraag stellen: zijn we tevreden met wat er overblijft of niet? Is het ons dat waard?’, aldus fractievoorzitter Ruud de Jonge. ‘We maken ons ernstig zorgen over de alsmaar toenemende kosten. Mijn fractie wil zich daarop beraden.’ Ook de VVD wil eerst meer informatie voor de fractie een beslissing neemt over de toekomst van de Floriade. Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) verzuchtte zelfs dat de Floriade ‘na 2022 zal leiden tot een raadsenquête’.

Komende twee weken cruciaal
Zijn collega-wethouder Julius Lindenbergh (VVD) van financiën rekende alvast voor dat volgens het college optie 1 (stoppen) de gemeente tussen de 2 en 11 miljoen extra zou kosten. De extra kosten voor scenario 2 (uitstel) liggen tussen 16,2 en 32,7 miljoen. En voor scenario 3 (aanpassing) wordt 16,3 miljoen extra kosten verwacht. In de raadsbrief staat dat deze bedragen de beste schattingen zijn die het college op dit moment heeft. ‘Maar alle drie de scenario’s zouden in de praktijk meevallers of tegenvallers kunnen hebben.’ En de bedragen komen bovenop de 35,4 miljoen euro die de gemeente al aan de Floriade heeft uitgegeven. ‘Als wij als college over twee weken het vertrouwen hebben dat bij andere stakeholders voldoende betrokkenheid is en dat het programmamanagement zich voldoende kan verbeteren, dan zullen wij een voorstel aan de raad voorleggen om door te gaan.’ De raad zal dan op donderdag 28 mei een besluit moeten nemen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Beter ten halve - nou ja, ze zijn al ver over de helft - dan ten hele gedwaald; mocht het weer kunnen dan gaan mensen toch echt liever naar andere evenementen dan zo'n gemeente bloemencorso!
Advertentie