ruimte en milieu / Partnerbijdrage

6 vragen over de Maatwerklening Asbestdaksanering

Wij beantwoorden 6 vragen over de regeling.

asbest-1.jpg

Asbestdaken of -gevels verwijderen of vervangen is beter voor de volksgezondheid en veiligheid. Het Rijk ziet dit ook en financiert daarom sinds juni 2021 mede de Maatwerklening Asbestdaksanering. Wij beantwoorden 6 vragen over de regeling.

1. Wat is de Maatwerklening Asbestdaksanering?

De Maatwerklening is er voor particulieren die onvoldoende financiële middelen hebben om zelf aanpassingen aan hun huis te financieren en daarvoor niet bij andere geldverstrekkers terechtkunnen. De eerste drie jaar zijn er geen maandlasten, en de rente en de aflossing worden periodiek afgestemd op de financiële draagkracht van het huishouden. De gemeente/provincie maakt deze financiering mogelijk.

In het geval van de Maatwerklening Asbestdaksanering is de Maatwerklening bedoeld voor maatregelen omtrent het saneren van een asbestdak en/of -gevel. Naast de Maatwerklening kan de gemeente en/of provincie andere financieringsoplossingen aanbieden via SVn om asbest te saneren.

2. Wat kan worden gefinancierd met de Maatwerklening Asbestdaksanering?

Met de Maatwerklening Asbestdaksanering kunnen de sanering van het asbestdak of -gevel, een nieuw dak, dakisolatie, sloop en de kosten van de financiering worden gefinancierd. Wil je als gemeente/provincie meer maatregelen financieren door middel van de Maatwerklening? Stem dit dan af met de relatiemanagers van SVn.

3. Hoe past de aanpak van asbestdaken in het gemeentebeleid?

Het saneren van asbestdaken kan worden gekoppeld aan maatschappelijke opgaven zoals energiebesparing en verduurzaming (groene gemeente) en een goede gezondheid. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanpak van asbestdaken met het oog op RO-beleid en de aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing. De Maatwerklening kan een oplossing zijn voor huiseigenaren die zelf geen financiële middelen hebben én voor deze financiering niet bij een andere geldverstrekker terechtkunnen.

4. Hoe komt een inwoner in aanmerking voor de Maatwerklening?

Een inwoner vraagt bij de gemeente een Maatwerklening aan. Belangrijk is dat de aanvraag voldoet aan de aanvraageisen van de gemeente. De Maatwerklening is alleen aan te vragen voor de aanpassingen die de gemeente heeft vastgesteld.

5. Wat gebeurt er als een inwoners wordt afgewezen voor een andere lening t.b.v. asbestdaksanering?

Wanneer een inwoner een aanvraag doet voor een andere lening, zoals de Stimuleringslening, en deze wordt afgewezen, dan kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend voor de Maatwerklening. Bij een afwijzing van een hypothecaire lening worden aanvragers op deze mogelijkheid gewezen.

6. Hoe draagt het Rijk bij aan de Maatwerklening Asbestdaksanering?

Het Rijk heeft voor provincies en gemeenten een bijdrage van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten en financiële risico’s voor het verstrekken van de Maatwerklening Asbestdaksanering. De gemeente of provincie ontvangt na het verstrekken van de ‘SVn Maatwerklening asbestdaksanering’ voor 25% per verstrekte lening een tegemoetkoming van het Rijk. De Rijksregeling loopt tot en met 2028.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Nieuwe link asbest verwerking (vervelende google hash)

https://www.gelderlander.nl/hetschoneoosten/de-a …