ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Landelijk dekkend fonds voor financiering funderingsherstel in de maak

Regie en financiële steun rijksoverheid noodzakelijk.

Funderingsproblemen
Beeld: Shutterstock

In steeds meer gebieden veroorzaakt schade aan woningen als gevolg van slechte funderingen en bodemverzakkingen enorme kosten voor burgers. Betrokken organisaties benadrukken de noodzaak van regie en financiële steun van de rijksoverheid om dit probleem aan te pakken, schrijft Binnenlands Bestuur. Daarom wordt nu gewerkt aan een landelijk dekkend fonds voor funderingsherstel.

De schade is niet beperkt tot traditionele veenweidegebieden en raakt nu ook gebieden die hier voorheen niet mee te maken hadden. Het gebrek aan duidelijkheid over waar gedupeerden terecht kunnen voor hulp is een groot probleem. Gemeenten met ervaring in funderingsproblematiek hebben loketten opgezet om te informeren, maar kunnen de schade vaak niet vergoeden. Funderingsproblemen worden vaak pas ontdekt wanneer de schade al groot is, en de financiële gevolgen zijn aanzienlijk.

Landelijke regeling

Een poging om een landelijke regeling voor het financieren van funderingsschade op te zetten is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, een samenwerking van gemeenten, rijk, banken en verzekeraars en het kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Veel partijen zijn echter niet tevreden over de opzet van het fonds, omdat het in de praktijk nog teveel hordes opwerpt om een lening te krijgen. Bovendien zijn nog maar vijf gemeenten deelnemer in het fonds.

Niet-kunners

Dat erkent ook Hilbert Bouwman, namens SVn fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. “We zien dat het funderingsprobleem inmiddels ook voorkomt buiten de klassieke veenweidegebieden. En vaak hebben gemeenten daar weinig of geen enkele ervaring met deze problematiek. Daarom wordt er nu gekeken naar een landelijk dekkend fonds, waarin de woonplaats geen bepalende factor is. De financiering wordt dan wel beperkt tot de niet-kunners: de mensen die op een andere wijze geen funderingsherstel kunnen financieren.”

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Voor Overheden is in dit dossier hooguit een faciliterende taak met betrekking tot algemeen onderzoek naar de oorzaken. Funderingsherstel voor woningen en bedrijven als gevolg van klimaatverandering is een primaire taak voor de eigenaren zelf, mits de Overheid in geval van schade op enigerlei wijze in gebreke is gebleven.