ruimte en milieu / Partnernieuws

310 miljoen euro voor leningen voor woningverbetering en verduurzaming

SVn boekt hoogste omzet en aantal leningen sinds oprichting.

SVn jaarverslag 2022

SVn verstrekte in 2022 het grootste aantal leningen sinds haar oprichting in 1996. Met name de vraag naar de Duurzaamheidslening en Stimuleringslening nam fors toe. Door de gestegen energieprijzen ontstond een prikkel om te verduurzamen. SVn-bestuursvoorzitter Arjen Gielen: “En vooral leningen waarmee woningeigenaren hun woning kunnen verduurzamen én verbeteren zijn in trek.”

In totaal verstrekte SVn vorig jaar 18.544 financieringen (2021: 12.341), staat in het recent verschenen jaarverslag. Het totaalbedrag aan verstrekte leningen steeg voor het vijfde jaar op rij, naar 310 miljoen euro. Voor Arjen Gielen en Stella Vos, het bestuur van SVn, markeert dit een bijzonder moment. Vos: “In 2022 bereikten we de hoogste omzet en aantal leningen sinds onze oprichting. Wat opvalt is dat vooral de provinciale regelingen Duurzaam Thuis in Limburg en Toekomstbestendig Wonen in Gelderland het goed doen.” Deze leningen zijn er voor woningverbetering en verduurzamen, maar ook voor bijvoorbeeld asbestsanering. “Dat sluit goed aan op de behoefte, merken we. Mensen die hun woning toch al aan het verbouwen en opknappen zijn, nemen meteen energiebesparende maatregelen. En andersom. Dat is een goede ontwikkeling.”

Maatschappelijke impact

Regelingen die de combinatie van verduurzaming én onderhoud mogelijk maken hebben de toekomst, verwacht Gielen. “We bezien momenteel hoe we dit soort regelingen breder kunnen uitrollen. In andere delen van het land bijvoorbeeld, of voor een andere doelgroep dan woningeigenaren en kleine VvE’s, bijvoorbeeld ook grotere VvE’s of huishoudens die met ‘energie-armoede’ kampen. Zo maken we de drempel om mee te doen met de energietransitie zo laag mogelijk. En vergroten we onze maatschappelijke impact.”

Aardgasbesparing en zonnepanelen

SVn verstrekte in 2022 zo’n 15.000 leningen waarmee eigenaren hun woning verduurzaamden. “Deze investeringen leidden tot een aardgasbesparing van circa 1,8 miljoen m3” , legt Vos uit. “Dat is gelijk aan het gemiddelde, jaarlijkse gebruik van ruim 1.450 huishoudens.” Daarnaast hielpen financieringen van het BNG Duurzaamheidsfonds, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), Energiefonds Den Haag (ED), Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag en het Realisatiefonds sportverenigingen, bedrijven, energiecoöperaties en VvE’s verduurzamen. “Al die investeringen van particulieren, bedrijven en sportverenigingen hebben effect. In 2022 maakten we met onze leningen de plaatsing van ruim 194.000 zonnepanelen mogelijk.”

Veel meer aandacht voor de aanbodkant van de woningmarkt

In januari 2022 startte het kabinet-Rutte IV, met Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Gielen: “Dat deze minister zich volledig kan richten op volkshuisvesting is goed te merken. Er zijn inmiddels door alle lokale overheden regionale woondeals gesloten, waarmee de woningbouw een forse impuls kan krijgen. Daardoor en daarnaast krijgen veel initiatieven meer ruimte om de woningbouw te stimuleren. Zo kregen we vorig jaar 22 miljoen euro extra voor de uitvoering van de Transformatiefaciliteit. Daarmee kunnen we van nog meer woningbouwprojecten de risicovolle voorfase financieren.” Het aanbod van woningen stokt sinds begin dit jaar, terwijl de vraag toeneemt. Zo ook die naar flexwoningen. “Om deze woningen te ontwikkelen en dit proces te versnellen, hebben we het ministerie van BZK en andere betrokken partijen geadviseerd over een garantieregeling. Hiermee kunnen marktpartijen op korte termijn in beweging komen om flexwoningen te ontwikkelen.”

Aantal Startersleningen groeit licht

De Starterslening is in 67% van de 342 gemeenten beschikbaar. Het aantal verstrekte Startersleningen groeide ten opzichte van 2021 met 2 procent. Bijna 3.300 starters kochten in 2022 hun eerste woning met een Starterslening. Dat de groei uit 2021 doorzet, komt onder meer door een verhoging van de NHG-kostengrens naar € 355.000 (2021: € 325.000). Daarnaast verhoogden veel gemeenten in 2022 hun maximale koopprijsgrens, omdat woningaanbod onder de oorspronkelijke koopprijsgrens veelal niet (meer) aanwezig was. Door die aanpassing steeg de gemiddelde hoofdsom van een Starterslening met 10 procent. De lening is voor meer dan de helft ingezet bij de aankoop van een woning met een hoog duurzaamheidslabel; te weten A 10%, B 14% en C 28,6%. De gemiddelde starter is 27 jaar en gebruikt de lening voor de aanschaf van een tussenwoning (38%) of appartement (37,1%).

Meer weten?

Lees hier het jaarverslag.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.