Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Burger beter betrekken bij klimaatbeleid’

Er resten nog maar 100 maanden om Parijs te halen. Meer invloed van steden op het beleid zou volgens Utrechts burgemeester Dijksma helpen.

20 november 2022
Vlag COP27
Shutterstock

Gemeenten moeten hun klimaatbeleid beter aan de burger laten zien en zo meer participatie realiseren. Dat zeggen de VN-klimaatgezant voor het stedennetwerk van de VN, de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma en klimaatwethouder Marieke Schouten van Nieuwegein, namens het Europees Comité van de Regio´s vanuit de COP27 in Sharm el Sheikh.

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente West Betuwe
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Publiek Netwerk in opdracht van Gemeente Velsen
Projectleider Gebiedsontwikkeling

Snelheid

Betere betrokkenheid en dus meer participatie van de burger genereert mogelijk meer snelheid om de broeikasgasuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 1990 en snelheid is nodig en gemeenten staan als overheid het dichtst bij de burger. Dijksma: ´We hebben in 80 procent van de tijd 20 procent van het werk gedaan. We hebben nog maar 100 maanden om het klimaatdoel van 2030 te halen.´

Ontroerd

Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde er al voor in Nederland maar ook wereldwijd gaat het niet goed met de halvering van de broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990, stelt Dijksma vast. Ze ondertekende als staatsecretaris van klimaat in 2015 de akkoorden van Parijs namens de Europese Unie. Dijksma: ´Iedereen was best ontroerd toen, omdat we een keerpunt in de geschiedenis neerzetten.´ Nu is de stemming anders: het wordt hard werken om de klimaatdoelen te halen.

Informele rol

Over de rol van steden zijn de VN-lidstaten het wel wat meer eens. Op het podium in Sharm el Sheik verklaarde minister Jetten van Klimaat dat steden niet alleen een rol in de uitvoering moeten krijgen, maar ook meer zeggenschap over hoe de doelen moeten worden bereikt. Op COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten willen de steden een formele in plaats van een informele rol in de onderhandelingen, wat de invloed van steden vergroot. Maar daar wordt nog aan gewerkt. Meer invloed is volgens Dijksma en Schouten een goede zaak, want steden souperen 70 procent van de hulpbronnen op en veroorzaken ook de grootste broeikasgasuitstoot.

Experimenteren

Met een steviger rol zijn we er nog niet, meent Dijksma. Steden hebben meer hulp van bijvoorbeeld de Europese Commissie nodig over geld, expertise en ook over experimenteerruimte buiten de regels om. Maar ook in Nederland is een betere werkwijze nodig, tekent Schouten aan. ´Alle overheden samen zouden integraal gebiedsgericht moeten werken. En het helpt ook als we als gemeenten goede toolkits hebben om maatregelen tegen klimaatverandering te bewerkstelligen.´

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
De burger betrekken bij klimaatbeleid? Begin dan met die burger goed te informeren:

https://www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2022/08/waarom-nederland-sneller-opwarmt-onze-wind-waait-bijna-nooit-meer-uit-oosten-897287/

https://groene-rekenkamer.nl/invloed-van-de-zon/

https://clintel.nl/open-brief-clintel-aan-wereldleiders-op-cop27-in-sharm-el-sheikh-egypte/
Toine Goossens
Hier heeft de Utrechtse burgemeester haar klimaatwethouder, Lot van Hooijdonk, duidelijk niet in gekend. De expertise van de gemeente om zelf verstandig beleid te maken is namelijk van een bedroevend laag niveau.
In haar november enquête over energie laat deze wethouder dit schrijven:
'In Utrecht proberen we het energieverbruik te verminderen. We willen energie gaan opwekken met zon en wind. Ook gaan we stap voor stap gebouwen verwarmen met een duurzame bron in plaats van aardgas. Dit doen we voor het klimaat en omdat de gaswinning in Groningen stopt. In deze tijden helpt het ook tegen de stijgende energieprijzen.'

Alleen, Utrecht heeft geen duurzame bronnen. Utrecht heeft wel van oudsher centrales die behalve elektra ook warmte opwekken, grotendeels met aardgas en dat blijft voorlopig ook zo.
Ondertussen beëindigen Utrechters hun warmtenetaansluiting omdat de vaste kosten daarvan de pan uit rijzen. Warmtenetten zijn een veel te kostbare oplossing.

Advertentie