ruimte en milieu / Partnerbijdrage

“LED’s make it happen”

Van Green Deal naar Green Switch samen met de inwoners in uw gemeente.

11 januari 2023
LED

We krijgen vaker last van extreem weer. Er komen stortregens, zwaardere stormen of juist lange droge en hete perioden. Ons laaggelegen Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen. Hoe houden wij onze voeten droog als de zeespiegel stijgt en het waterpeil in de rivieren door extreme regenval alsmaar hoger wordt? Het drukt ons nog maar eens met de neus op de feiten van de klimaatverandering.

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag en dat is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk als we samenwerken. Het gaat erom wat we vandaag al kunnen doen voor ons klimaat. Minder CO2 uitstoten! Energie besparen is hierbij slechts een deel van de oplossing, maar wel een belangrijk deel. En in het licht van de huidige energiecrisis zelfs een zeer urgent deel.

Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken of te importeren. Gemeentes, bedrijven en mensen thuis kunnen hier een forse bijdrage leveren. Het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en het helpt ons allemaal om energiekosten te verminderen. Het is nu het juiste moment om burgers te betrekken bij het klimaatbeleid en in het bestrijden van ‘energiearmoede’.

Van Green Deal naar Green Switch

Met de Europese Green Deal heeft de Europese Unie een ambitieus programma afgeleverd om Europa om te vormen tot een duurzame, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie, met als doel klimaatneutraal te zijn in 2050. Het Green Switch actieplan van Signify is een antwoord hierop. Bij Europese Green Deal plannen gaat er terecht veel aandacht naar de renovaties van oude (overheids-) gebouwen om deze energiezuiniger te maken.

Een groep die hierbij zeker niet over het hoofd mag gezien worden zijn de huishoudens in uw gemeente. Het gaat hier om zowel particuliere woningen alsook sociale huurwoningen. Door oude lampen te vervangen door LED-verlichting, kunnen zij namelijk op een snelle en voordelige manier minimaal 30 euro per lichtpunt besparen. Dit heeft een grote impact op het energieverbruik van deze woningen, het totale elektriciteitsgebruik in uw gemeente en bijgevolg de uitstoot van uw stad.

Je ziet de urgentie om ons energieverbruik terug te dringen en nu actie te ondernemen om met het overschakelen op (slimme) LED-verlichting het laaghangende fruit te grijpen in de strijd voor een klimaatneutraal Nederland.

Kleine investering, grote impact

Verlichting maakt 13% uit van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Met een gemiddelde van 40 lichtpunten in en om een woning, is momenteel slechts 45% een LED-lamp. Het is duidelijk dat hier nog een grote winst te behalen valt. Voor de consument is het bovendien ook financieel interessant om oude, niet duurzame lampen te vervangen door energiezuinige LED-lampen. De minimale investeringskosten gaan voor de baten uit. Er zijn hiervoor namelijk geen aanpassingen in de woning nodig, én er is een direct verminderd elektriciteitsgebruik te zien, wat betekent een vermindering in energiekosten. Hierdoor betaald de investering zichzelf snel terug.  

Nieuwe regeling per 1 mei 2023

Er zijn al verschillende maatregelen in Nederland om de huishoudens te helpen hun energiezuiniger te verminderen. Zo is er in Nederland al enige jaren de RRE(W)-regeling (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen). Dit is een eenmalige financiële uitkering aan gemeentes om minimaal 1.000 huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren om energie te besparen in hun woning via het uitreiken van vouchers of een energiescan.

Huishoudens kunnen hiermee kleine en snel te realiseren energiebesparende ingrepen verrichten. Denk hierbij aan waterbesparende douchekoppen, radiatorfolie, tochtstrip maar ook zeker LED-verlichting. Het aanbrengen van LED-lampen is verreweg de meest eenvoudige aanpassing die letterlijk in een handomdraai gefikst is: oude lamp eruit en nieuwe LED-lamp erin.

De RRE(W)-regeling wordt nieuw leven in geblazen per 1 mei 2023. De Nederlandse overheid heeft wederom budget beschikbaar gesteld aan gemeentes om met vouchers de overstap te maken naar energiebesparende maatregelen. Het is daarbij van belang dat ook uw gemeente wederom een aanvraag indient via RVO.

Regionale samenwerking

Overschakelen op slimme LED-verlichting is één van de makkelijkste maatregelen die je zelf kan doen en die veel impact heeft op het totale energieverbruik. Naast de regelingen vanuit de overheid – zoals de eerder besproken RREW-regeling – lopen er vanuit Signify ook steeds acties om overschakelen naar LED-verlichting voor de consument aantrekkelijker te maken.

Een voorbeeld hiervan zijn de ‘vervanging acties’, zoals er onlangs liep bij Karwei, waar je korting krijgt op nieuwe Philips LED-lampen als je je oude lampen binnenbrengt in de winkel. Het is dus interessant zijn om je ogen daarvoor open te houden en vanuit de gemeente de samenwerking op te zoeken met lokale bouwmarkten.  We zullen alle middelen nodig hebben die tot onze beschikking staan om de Lange termijn uitdagingen van onze tijd samen aan te pakken.

Meer weten over het verduurzamen van woningen met LED? Klik hierOf neem contact op met Thomas Leenders van Signify (Thomas.leenders@signify.com).

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.