Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Eerste Kamer wil datacentrum Zeewolde blokkeren

Alle oppositiepartijen steunden een voorstel daartoe van de Partij voor de Dieren, en de coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid.

21 december 2021
Het-hyperscale-datacenter-op-Trekkersveld-4-in-Zeewolde-2.jpg

De Eerste Kamer wil dat het kabinet tijdelijk geen grond verkoopt voor grootschalige datacentra, zoals die bij Zeewolde. Eerst moet het volgende kabinet met een nieuwe visie komen voor ruimtelijke inrichting en datacentra, vindt de senaat. 

Alle oppositiepartijen steunden een voorstel daartoe van de Partij voor de Dieren, en de coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Algemeen belang

Een hyperscale datacenter zou een ‘groot beslag’ leggen op ‘onze energievoorziening, op vruchtbare landbouwgrond en op schaarse zoetwatervoorziening’, valt te lezen in de motie. De regering kan ingrijpen omdat het kabinet de bevoegdheid heeft om medeoverheden een ‘aanwijzing’ te geven als het algemeen belang dat vereist. Bovendien zou het datacenter gedeeltelijk op grond van het Rijksvastgoedbedrijf gebouwd worden. Wat de Eerste Kamer betreft, moet de regering de verkoop daarvan opschorten totdat er een nieuwe kabinetsvisie op het gebied van datacentra is.  

Bestuderen
Wat dit precies betekent voor de komst van het datacentrum van Facebook-moederbedrijf Meta, is nog niet bekend. Demissionair staatssecretaris Raymond Knops, verantwoordelijk voor Rijksvastgoed, laat weten de motie ‘te bestuderen’. Het gaat om ongeveer 80 hectare grond, wat neerkomt op ruim honderd voetbalvelden.

Zeewolde
De gemeenteraad van Zeewolde stemde vorige week voor de komst van het centrum. Maar tegenstanders maken zich zorgen over hoeveel energie een datacentrum verbruikt en wat er met de restwarmte gebeurt. Die kan schadelijk zijn voor het milieu en de omliggende natuur. (Redactie/ANP)

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E. Wiebes
Belachelijk. Nederland kan een wereldspeler worden in het opslaan van youtube-filmpjes en porno.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Goed nieuws. De politiek wordt wakker. Na de invasie van de intensieve veehouderij en de distributie economie, die de politiek afgelopen decennia nauwelijks heeft afgeremd, waar de politiek heeft liggen slapen, is dit eindelijk een lichtpuntje. Eindelijk hoor ik het belang van Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Dit scheelt dus de bouw van de halve kerncentrale als dit niet doorgaat. In Denemarken, Odense, schijnen ze er wel blij mee te zijn. Mooi, de bevolkingsdichtheid van Denemarken is 130 inwoners per vierkante kilometer. Die in Nederland maar liefst 530 inwoners per m2 en dit neemt gestaag toe. We moeten keuzes maken. De politiek heeft nog nooit in de geschiedenis grenzen getrokken, te hopen dat we inzien dat we ons land definitief voor onze kinderen verknallen als we op deze voet doorgaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan Zwaag
Dit gaan we de komende tijd wel vaker zien. De (nieuwe) regering heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus zal de oppositie via de EK proberen de haar onwelgevallige regeringsplannen onderuit te halen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Uitdehaag / Burgemeester
de maatschappelijke discussie over de voors- en tegens van datacentra, zal voorlopig nog wel niet uitgewoed zijn.Dat neemt niet weg dat dit een volgende stap is en het eroderen van ons staatsbestel.De Eerste Kamer is bedoeld als kamer van reflectie op wet- en regelgeving en zeker niet als kamer van ingrijpen in bevoegdheden van gemeentebesturen.Ik kan me gerust iets indenken bij meer nationale sturing op ruimtelijke ordening, op bv kwesties van datacentra; feit is dat afgelopen jaren diezelfde Rijksoverheid die taken willens en wetens heeft losgelaten. Aan dat feit kan een Eerste Kamer niets doen, en moet ze ook niet willen.Sterker, de Kamer van reflectie zou de vraag moeten opwerpen of het loslaten van het ruimtelijk beleid door de rijksoverheid (door hen mede geaccordeerd), wel een verstandige keuze was. Dát is mi de enige juiste invulling van de rol van de Eerste Kamer.Achteraf ingrijpen in ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen terwijl je zelf die ruimte wel hebt geboden en dat ook nog eens oneigenlijk te doen (niet bestuurlijk maar door grondpolitiek), is gewoon onbehoorlijk.Michiel UitdehaagUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Op zichzelf eindelijk verstandige besluitvorming bij een deel van de Rijksoverheid, die natuurlijk al veel eerder had moeten plaatsvinden. Het betekent ook dat -als in de toekomst van het project Zeewolde moet worden afgezien- de gemeente in het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (AWB) behoort te worden gecompenseerd voor de schade ter grootte van de voorbereidingskosten c.s. Daarnaast is het denkbaar dat deze problematiek bij meerdere gemeenten gaat spelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Het Rijk heeft veel ruimtelijk beleid gedecentraliseerd. De provincie en gemeenten konden het prima af. En nu er zaken gebeuren waar het Rijk het niet mee eens is, wordt er via grondverkoop (privaatrecht) alsnog ruimtelijke politiek bedreven. Dat is gewoon machtsmisbruik, oftewel detournement de pouvoir.

Maar zulk gedrag was te verwachten van het Rijk. Dat doet niet anders....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie