Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Krachtwijkenbeleid heeft vrijwel geen effect

De leefbaarheid, veiligheid en de sociaal-economische positie van bewoners in de veertig ‘krachtwijken’ is tussen 2008 en 2012 nauwelijks verbeterd ten opzichte van vergelijkbare wijken. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag gepubliceerd onderzoek. Het rijk heeft er ruim een miljard euro in geïnvesteerd.

30 juli 2013

Het speciale beleid voor krachtwijken heeft vrijwel geen effect. De leefbaarheid, veiligheid en de sociaal-economische positie van bewoners in veertig ‘krachtwijken’ is tussen 2008 en 2012 nauwelijks verbeterd ten opzichte van vergelijkbare wijken. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag gepubliceerd onderzoek.

Vernieling

Het SCP heeft de ontwikkeling in de veertig achterstandswijken vergeleken met de wijken die daar in 2007 het meeste op leken. Bewoners van de ‘aandachtswijken’ zijn de afgelopen jaren naar verhouding vaker slachtoffer geweest van geweld, diefstal en vernieling. ‘De conclusie van dit onderzoek kan niet anders zijn dan dat het krachtwijkenbeleid geen onderscheidende, gunstige leefbaarheidseffecten heeft gesorteerd’, schrijven de onderzoekers.

Geen sociale stijging

Het SCP constateerde twee jaar geleden al dat de sociaal-economische positie van de veertig wijken nauwelijks was verbeterd. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat het krachtwijkenbeleid heeft geleid tot een sterkere inkomensverbetering of sociale stijging in de aandachtswijken ten opzichte van de vergelijkbare wijken’, aldus het planbureau in de vandaag verschenen publicatie. Wel is de concentratie van mensen met lage inkomens in de veertig wijken sinds midden jaren 2000 ‘geleidelijk minder’ geworden.

Afzijdige bewoners

Het krachtwijkenbeleid lijkt tot een afname van de inzet van bewoners in hun wijk te leiden. ‘Dit is opmerkelijk’, schrijven de onderzoekers, ‘omdat het bevorderen van buurtparticipatie juist een van de kerndoelen van het beleid was’. Een kleine groep van de bewoners is wel actief en betrokken, maar de overige bewoners houden zich ‘afzijdig’. Veertig procent van de bewoners is op de hoogte van de extra inspanningen in de wijk.

Interventies

Het SCP constateert dat de uitkomsten van het onderzoek niet altijd ‘stroken met de positievere ervaringen van beleidsmakers die zich intensief met het krachtwijkenbeleid bezighouden’. Dat kan volgens de onderzoekers onder meer worden verklaard door de grote onderlinge verschillen tussen de aandachtswijken. ‘Effecten zijn op het niveau van het viercijferig postcodegebied niet gunstig geweest, maar mogelijk wel op een lager schaalniveau. Voor veel afzonderlijke interventies kan gelden dat een effect zich lokaal wel voordoet, bijvoorbeeld in een buurt, straat of wooncomplex.’

Overlast

De veertig achterstandswijken werden in 2007 aangewezen door toenmalig minister van Wonen, Wijken en Integratie, Ella Vogelaar (PvdA). De wijken werden geselecteerd op basis van achttien indicatoren zoals inkomen, overlast en de staat van de woningen. De achterstanden moesten in tien jaar tijd worden teruggedrongen. Bij de start van de aanpak woonden in de veertig wijken, gelegen in achttien gemeenten, ruim 770.000 mensen.

Achterblijvende corporaties

Volgens het SCP heeft het rijk in vier jaar tijd ruim een miljard euro in de veertig wijken geïnvesteerd. Sinds 2012 stelt de rijksoverheid geen extra geld beschikbaar aan de krachtwijken. Het wijkenaanpak is daarmee een lokale aangelegenheid geworden. Volgens hoofdauteur Matthieu Permentier van het SCP-onderzoek was het heel lastig om te achterhalen hoeveel extra geld gemeenten en woningcorporaties in de wijken investeren. Het SCP komt wel tot de conclusie dat corporaties minder in de leefbaarheid van de wijken hebben geïnvesteerd dan in het oorspronkelijke plan van Vogelaar de bedoeling was. Al waren die uitgaven wel ‘significant’ hoger dan in de vergelijkbare wijken.

Verloedering afgenomen

Dat de veertig ‘Vogelaarwijken’ zich niet gunstig hebben ontwikkeld ten opzichte van vergelijkbare wijken wil niet zeggen dat het slecht gaat met de wijken. Zo is de tevredenheid met de woonomgeving in de laatste tien jaar ‘aanhoudend’ verbeterd, de verloedering afgenomen en de sociaal-economische eenzijdigheid ‘geleidelijk’ minder geworden. De wijk Kruiskamp in Amersfoort geldt sinds oktober 2012 niet langer als een ‘krachtwijk’. Volgens toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Spies (CDA) heeft de wijk zich zo positief ontwikkeld dat de rijksoverheid Kruiskamp niet meer als een aandachtswijk wil behandelen.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A.Groen
De onderzoeker meldde vanmorgen op de radio dat het effect idd niet duidelijk groter is dan vergelijkbare (!) wijken. De reden daarvoor was dat gemeenten in die vergelijkbare wijken ook heeft geïnvesteerd. Er zijn dus geen 'onderscheidende (!) leefaarheidseffecten' maar er zijn dus wel positieve resultaten te melden. Blijkbaar heeft het wel zin om in deze wijken te investeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Wat iedereen die in de omgeving van een krachtwijk woont allang heeft waargenomen, wordt nu door het SCP bevestigd. Feitelijk stelt het SCPdat er 1 miljard euro over de balk is gegooid omdat het speciale beleid vrjwel geen effect heeft gehad.

Ik hoop dat de utopie van de maakbare samenleving van de PvdA, waarvan mevrouw Vogelaar een boegbeeld is, voorgoed naar het rijk der fabelen wordt verwezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O.GeorgeAarts / Ondernemer
Ik kon de bedenkers van tevoren al vertellen, dat dit niet de oplossing is en dat de "Vogelaarwijken" de z.g. "Krachtwijken" niet zouden werken. Probeer een kudde roofdieren te temmen, zonder ze uit elkaar te halen. Stop roofdieren in een aangename en verbeterde omgeving - zijn ze dan ineens betrouwbaarder - ik denk het niet. Weer een miljard weggegooid en het zal niet de laatste miljard zijn. Oorzaak van veel verkwisting van gemeenschapsgelden - komt door de bedenkers hiervan. Het zijn meestal de mensen, die uit een goed nest komen – uit een veilige omgeving en niet echt willen luisteren naar mensen, die lijfelijk ervaren wat zij ervaren. Ik ben ervan overtuigd, dat ik betere en goedkopere oplossingen heb [en niet alleen ik] voor ieder maatschappelijk probleem. Maar stel je voor, dat de Politiek de moeite neemt om naar mij te willen luisteren en erachter komt, dat ik gelijk heb.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vincent de Ruijter
A. Groen slaat de spijker op zijn kop. Begrijpend lezen blijft een vak apart, onderzoek trouwens ook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Geert Wilders noemde Minister Vogelaar knettergek.

Hij krijgt dus achteraf gelijk van een Rijksplanbureau.

Dat is een mooie opsteker voor hem en zijn partij.

Helaas wel voor ruim 1 miljard door het putje.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
L.D.M. de Vries / Programmamanager Kwetsbare Personen
Als ik de laatste alinea van dit artikel lees, dan begrijp ik niet waarom de Vogelaaraanpak zou zijn mislukt. Ik vind de koppen die daar over in alle kranten verschijnen dus nogal tendensieus. Wat wel zo is, is dat de woningbouwcorporaties zijn geconfronteerd met de crisis en met het beleid van de nieuwe regering, waardoor nogal wat investeringen niet door konden gaan. Dat is heel jammer, maar heeft weinig met Vogelaar te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
secretaris / secretaris
@ Ondernemer: Citaat: "Probeer een kudde roofdieren te temmen, zonder ze uit elkaar te halen. Stop roofdieren in een aangename en verbeterde omgeving - zijn ze dan ineens betrouwbaarder. " Als je woont in een achterstandswijk en generaliserend als kudde roofdieren wordt afgeschilderd, is het dan vreemd dat je niks te maken wilt hebben met "de buurt" en liever niet daarbij betrokken wilt zijn? En al dat geld? Dat is opgegaan aan onderzoeksbureau's, de welzijnsmaffia en de ambtelijke uren die op "het project"drukken. Iedereen in wijken die een stigmatiserend stempeltje krijgen zou systematisch elke medewerking moeten weigeren Wie daar toch verbeteringen wil zal zichzelf moeten organiseren als buurtbewoner en geen bemoeienis moeten toestaan van welzijnswerkers en gemeente. Moet je dan eens zien hoe je tegengewerkt wordt door gemeente en haar mantelorganisaties, cq. het door die gemeente gesubsidieerde welzijnswerk... Al die van bovenaf bedachte en opgelegde plannetjes werken niet omdat ze niet door de bewoners zelf worden gedragen en niet door hen zelf zijn bedacht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
volgens de PvdaNos gaat het juist geweldig met de prachtwaicke; onafhankelijke en beslist niet vooraf selecteerde enthousiaste burgers bevestigen het voor de camera.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Samsom zal de pas aangetreden directeur van het SCP (ook PvdA trouwens) binnenkort vast een hartig woordje toespreken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janssen / Boekhouder
Hadden jullie nu echt verwacht dat de overheid dit gaat oplossen? Hebben wij het over dezelfde overheid waarvan ik iedere DAG op internet kan lezen of in de krant dat het weer een zooitje is?

Zelfs op deze site, komen steeds dezelfde problemen terug, vaak in verergerde vorm om daarna steeds dezelfde oplossing te kiezen. Dan is iedereen verbaasd dat het niet werkt, of de overheid heeft het niet juist uitgevoerd.

Het geloof in het overheidssysteem - inclusief het commentaar van de Ondernemer - is echt ongebreideld. Het is bijna een religie geworden.

Het meest verbazingwekkende is, ondanks de dagelijkse berichtgeving over fouten en verspilling, blijft de burger vasthouden aan de overheid.

Het huidige systeem is ook het resultaat van het kiesgedrag van de burger, en zolang blijft stemmen op de traditionele partijen zal er niets veranderen. Ook dit circus zal over een paar jaar weer opnieuw beginnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Erik
Dit is geen nieuws. Krachtwijkenaanpak was een politieke schaamlap voor eerder falen van de PvdA, niet gestoeld op ex ante evaluatie van werkzame mechanismen. Dan kun je er op wachten dat het niks oplevert. Onderwijs en werk is wat telt; mensen hebben problemen; niet wijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie