Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Schultz: ‘Latere invoeringsdatum Omgevingswet’

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. ‘Daar komt een verschuiving in’, zegt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu, VVD) onomwonden. Wordt het één jaar uitstel, twee wellicht? Daarover doet Schultz geen uitspraak.

27 juli 2017

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. ‘Daar komt een verschuiving in’, zegt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu, VVD) onomwonden. Wordt het één jaar uitstel, twee wellicht? Daarover doet Schultz geen uitspraak.

’Je kunt zeggen: ik doe het zo krap mogelijk, maar dan moet je misschien over een tijdje wéér uitstellen. Maar als je het ruimer doet, gaan gemeenten wellicht achterover hangen.’ Deze zomer volgt een definitief besluit over de termijn. De reden voor het uitstel ligt in ‘de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier Aanvullingswetten. Wat we bedacht hadden, is te strak om het ook echt goed te doen. En ik heb het liever zorgvuldig dan snel.’ Het uitstel heeft volgens Schultz vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.


Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat het gemeenten en aanvragende burgers en bedrijven makkelijker moet maken, is ook bij de latere invoering van de wet zeker niet klaar. Wat betekent dat straks voor de gemeentelijke dienstverlening?
‘Je kunt zo’n stelsel pas vormgeven als je de wet- en regelgeving duidelijk hebt. Dus inderdaad, je hebt als gemeente straks niet meteen het ultieme ondersteuningsmodel. Het systeem is zo ingericht dat het met kleine stapjes verder opbouwt. Vanaf 2024 gaan we dat steeds interessanter maken. Maar je moet je bij de invoering van de wet wél de basis hebben die er nu ook is. Geen verslechtering.’

Er leven veel zorgen over de financiering en de ambities van het DSO. Hoe voorkomt u dat het net zo’n miljoenen verslindende mislukking wordt als de Basisregistratie Personen?
‘Dit soort onderdelen zijn het spannendst. Die wetgevingsoperatie was al groot en complex, maar het hele informatiestelsel dat de boel in gang zet, moet nog gerealiseerd worden. Het IPO, de Unie van Waterschappen, de VNG en wij hebben bij de start met elkaar een inschatting gemaakt over de kosten. Maar je ziet nu al dat er veel meer kosten aan vast zitten. Ieder kwartaal hebben we nu een go- en no go-moment. Bij elk nieuwe stapje kijken we of het wel oplevert wat we nodig denken te hebben. De ambitie is onverkort hoog.’

Bent u niet bang dat een voor gemeenten essentiële digitale tool zo wordt uitgekleed of onbetaalbaar wordt?
‘Nee. We kunnen een systeem neerzetten dat gewoon goed is. Het is wel complex en ingewikkeld en we doen zoiets niet elke dag. Het vertalen van een wet in computertaal – daar zit gewoon een heel grote gap tussen. Op dat punt kon ik de Eerste Kamer ook niet geruststellen. Dit wordt het moeilijkste deel van het proces. Maar het gaat wel gebeuren. Over de kosten moet je elke keer blijven overleggen: is het wel de moeite waard? Je kunt ook een DSO maken dat biedt wat we nu al bieden. Dan werkt het ook.’

Aan een andere eis van de Eerste Kamer moest u wel toegeven. Niet alleen de aanvrager, maar ook de gemeente kan straks beslissen of een kortere algemene of een uitgebreide procedure wordt ingezet. Staat dat niet haaks op de filosofie van de wet?
‘Ik vond dat inderdaad heel jammer. Altijd overal die haakjes inbouwen, want stel je voor dat iemand iets verkeerd doet…. De waterschappen willen een verplichte watertoets, de brandweer een brandtoets en voor je het weet zit je weer in het oude systeem. Wat we afgesproken hebben is dat gemeenten niet een uitgebreide procedure kunnen verplichten, maar het wel bij de initiatiefnemer kunnen aandragen. Die moet beslissen. Dus het is een beetje in between. Natuurlijk bewaak je het liefst de schoonheid van het systeem. En voor het grootste deel zijn we erin geslaagd de kerstballen die allerlei groeperingen nog in de boom wilden hangen, erbuiten te houden. Maar soms moet je het toch doen.’

 Lees het hele interview met minister Schultz in BB14 (inlog) (Donderdag 27 juli vanaf 15.00 online)

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frits van der Meer / hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform
Van uitstel komt afstel?
Govert
Schultz en haar ambtenaren hebben zich zwaar vertild aan de Omgevingswet.

Een nieuw kabinet doet er het beste aan dit wetgevingsproces stop te zetten.
Daan
632 pagina's MvT gelezen. Deze wet is geen paradigma-wisseling. Oude wijn in nieuwe zakken. Als je omgevingsrecht wilt vereenvoudigen zal je het totaal anders moeten aanpakken.Allemaal amvb's onderbrengen in een overkoepelende amvb is geen paradigmawisseling.De Wro bracht niets nieuws na de WRO, de Wabo bracht niets nieuws en deze Ow zal evenmin nieuws brengen.
Nerdmeisje
Schandalig. Als je een wetgever bent en niet in staat bent om de wetten te maken die nodig zijn. Waarom wil je dat dan?

Omdat je en passant je vriendjes leuke wegenopdrachten kan geven. Een snelweg tussen knegsel en steensel, die hadden we nog niet.
A. Koekoek
Het doel van de Omgevingswet is niet dat er een omgevingswet komt. Het doel van de omgevingswet is dat alle hinderlijke sectorale natuur en monumenten wetgeving die aan vvd-projecten in de weg staat, wordt opgeheven. Te erg dat wij een blinde vlek hebben voor dit machtswellustige asfalt denken van de happy few
Heukers
Nog maar 2 jaar geleden, bij de ondertekening van het Bestuursakkoord, kraaide minister Schulz dat de omgevingswet per 1-1-2018 in werking zou treden. Haar enthousiasme werd gedeeld door IPO-voorzitter Remkes en VNG Van Zanen, toevallig (?) 2 VVD-partijgenoten.2018 werd 2019 en nu wordt in de weandelgangen al gesproken over 2021. En zelfs dat is hoogst twijfelachtig. Schulz is als een gieter afgegaan.
K. de Beer / Adviseur
Ik heb toch altijd sterk het idee gehad dat de Omgevingswet een vehikel was om het bedrijfsleven te plezieren in haar mantra "minder regels". Maar net als de modernisering van het GBA heeft de overheid zich hier vies aan vertild. Resetten lijkt me beter en focussen op wat nu eigenlijk de bedoeling is. Wat zien we als rol voor de overheid? En let dan even goed op de brand in de Londonse flat. Had duidelijke regelgeving en strakke handhaving dit voorkomen? Dan moet je die kant op. Als het toch allemaal niets uitmaakt, kan je het aan "de markt" laten. Er ontstaat dan toch wel evenwicht (zie arresten van Bakker Krul en Vermeulen/Lekkerkerker). Ik moet dan ook nog maar zien of de aannemer zit te wachten op allemaal losse contracten met burger opdrachtgevers, hun architekten en uitvoerders. En vergeet dan ook niet de rol van de VEH die dan beter werk gaat doen dan nu het gepruttel over de WOZ en bouwleges.
Hylkema
het is toch de VVD die voor de vastgoedjongens en projectontwikkelaars de wet wil openbreken. kerngedachte van de Omgevingswet is dan ook 'we gaan kijken naar wat kan en niet meer vragen of het wel mag'. en dan mag gewoon alles.wij hebben dat gemerkt in Den Haag toen de wethouder de Scheveningse Bosjes wilde openbreken en betonneren. dat gebied is Rijksbeschermd maar de Rijksdienst kon door de naderende Omgevingswet niets voor ons (dus voor het gebied) doen.dat belooft dus niet veel goeds.en lazen we niet dat natuurorganisaties erop aandrongen in de nieuwe Natuurbeschermingswet een definitie van 'natuur' op te nemen? je moet er om lachen als het niet zo treurig was.het is te hopen dat van uitstel afstel komt.
Paul Vreeke / directeur/eigenaar van APAPS
"Waar een wil is, is een weg." Ik ken echter uit ervaring de worsteling naar het ene loket voor alle gemeentelijke producten en diensten. Een worsteling die al 25 jaar geleden werd gestart en nog steeds voortduurt.
Jan
De Omgevingswet is weer typisch een staaltje van liberale deregulering waar vrijwel iedereen later weer spijt krijgt. Dat de meerderheid van Tweede en Eerste Kamer dat nu nog niet doorheeft....
Advertentie