Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Schultz pleit voor 200 miljoen extra voor klimaatadaptatie

Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

20 maart 2017

Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat haar opvolger 200 miljoen euro per jaar extra zou moeten uittrekken om toekomstige wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. 

Aan de lat

De minister kwam met haar pleidooi voor een nieuwe fonds binnen het Deltaprogramma tegemoet aan de wens van waterschappen, provincies en gemeenten. Deze staan momenteel aan de lat voor de kosten om (lokale) overlast op te vangen. Schultz hield haar pleidooi voor het extra geld maandag in Den Haag tijdens de zogenoemde Waterschapsdag zoals die jaarlijks wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen. Het thema van dit jaar was klimaatadaptatie binnen het waterbeheer: hoe moet Nederland zich voorbereiden op het steeds extremer wordende weer, waarin steeds heviger regenval en langere periodes van droogte elkaar afwisselen.

Schade terugdringen

Lokale overheden zijn al jaren bezig om niet alleen de kans op wateroverlast te beperken, maar ook om de schade ervan terug te dringen. Steden en buitengebied worden zo ingericht dat het water tijdens hoosbuien sneller wordt afgevoerd of tijdelijk wordt opgevangen op bijvoorbeeld verdiept aangelegde pleinen. Met name gemeenten en waterschappen werken hiertoe steeds meer samen, aldus unie voorzitter Hans Oosters.


Abstractie voorbij
Tegelijkertijd stelde hij dat er nog veel moet gebeuren om het waterbeheer werkelijk klimaatbestendig te maken. ‘Klimaatverandering is de abstractie voorbij. De hoosbuien die voor 2050 waren voorspeld zijn al in 2016 gevallen, met alle ellende van dien.’ Hij verwees daarbij onder meer naar het gebied rond Someren, waar een hevige hagelbui vorig jaar grote schade aanrichtte aan huizen en kassen.

Tempo omhoog
De waterschappen en gemeenten bereiden zich volgens Oosters dagelijks voor op de veranderingen, waarbij van situatie tot situatie de best passende maatregelen worden genomen.  ‘Maar het tempo moet omhoog, we moeten de veranderingen wel telkens een stap voor zijn. Gaan we (verder) achterlopen, dan zal de schade door wateroverlast enerzijds en droogte anderzijds in 2050 zijn opgelopen tot 71 miljard euro’.

Deltafonds
De Unie van Waterschappen verwelkomde dan ook de toezegging van vertrekkend minister Schultz bij haar opvolger te zullen lobbyen om extra geld ter beschikking te stellen voor adaptatie. Het fonds zou als derde onderdeel aan het lopende Deltaprogramma kunnen worden toegevoegd, aldus de minister in een korte toelichting. ‘Tot nu toe bestaat er een deltafonds voor waterveiligheid en voor waterkwaliteit. Ik ga de nieuwe minister tijdens de komende overdracht meegeven dat het verstandig is om een derde financieringsstroom op te nemen, 200 euro extra miljoen voor wateroverlast en voor klimaataanpassingen in de ruimtelijke inrichting’.

Lokale oplossingen
Het fonds zou wat Schultz betreft geen particuliere projecten moeten financieren. Gemeenten, provincies en waterschappen zouden eruit kunnen putten om hun lokale maatregelen (mede) te financieren. Wel benadrukte Schultz in één adem met haar toezegging dat het Rijk zeker niet het leeuwendeel van de kosten van de lokale en regionale overheden zal overnemen. Het tegengaan van ondergelopen kelders en verdroogde fruitbomen is nu eenmaal geen taak van de landelijke overheid. Lokale oplossingen zijn maatwerk en blijven volgens de demissionair minister de taak en verantwoordelijkheid van de plaatselijke overheden.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Kareel
Vanaf 2010 is zij minister geweest. 7 jaar lang de tijd gehad iets te regelen. Maar dit luie mormel heeft al die jaren niets gedaan aan of voor het klimaat. Maar nu, op de valreep, even een order achterlaten voor haar opvolger ? En dan te bedenken dat minister Schulz als een toppertje wordt beschouwd binnen de VVD!
Hannes Haganum / kritisch lezer
Beste Karel van Klaveren,Ik ga ervan uit dat u geen psycholoog bent, maar in ieder geval beschikt u wel over goede mensenkennis. Mevrouw Schultz van Haegen heeft inderdaad niet veel anders gedaan dan steeds meer groene polders volgeplempt met brede betonbanen en bossen omgehakt voor wegen en bedrijvenparken die vervolgens grotendeels leeg bleven. Van het vakgebied begrijpt mevrouw totaal niets - en dat kan ook niet anders met een studie Bestuurskunde - en bij het complexe spoorwegdossier dat vol zat met blunders en fraude, offerde ze simpelweg haar grijze staatssecretaris op. Het zijn politieke intriges waar ongetwijfeld meneer Erdogan nog iets van geleerd heeft..., zal ik maar out of the blue zeggen. Onderwijl zijn er vele miljarden euro's aan belastinggeld nutteloos door het putje gespoeld onder haar bewind. Zonder deze mevrouw had Mark Rutte iedere burger heel wat meer dan 1000 euro contant kunnen uitkeren aan lastenverlichting!
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Prietpraat en bangmakerij van niks op de valreep met als apotheose nog eens € 200 miljoen in het klimaatwater gemikt naast de energiebijdrage door broeder Kamp van € 450,= per maand.Dr Theo Sarazzin schreef al dat Duitsland zichzelf de nek omdraaide maar komt nu tot voortschrijdend inzicht. Het wachten is op Ruttes kleinzoon wellicht: met deze bestuurders heeft Nederland geen vijanden meer nodig.
Paul van Dun
Voorkomen is beter dan genezen!

Mevrouw de minister heeft met haar club (Veel Vaart Doorrijders) het klimaatprobleem verergerd door populistisch de maximumsnelheid op te hogen tot 130. Terug naar maximaal 100 is een prima bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en kost niets.

Enkel de kosten van de nieuwe verkeersborden, maar die leggen we op het bordje van de VVD. Een hobby kost geld
alexander / ambtenaar
De VVD is om? Dat doet mij deugd, het heeft wat jaren gekost maar......
Advertentie