Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Schultz: Onrust over kustbebouwing niet nodig

Het is niet de bedoeling om de hele kust vol te bouwen met vakantiehuizen. Dat zei minister Melanie Schultz (Infrastructuur) in reactie op verzet tegen haar op haar plan om de regels voor kustbebouwing aan te passen. Coalitiepartner PvdA heeft al laten weten niets te zien in het voorstel.

08 januari 2016

Het is niet de bedoeling om de hele kust vol te bouwen met vakantiehuizen. Dat zei minister Melanie Schultz (Infrastructuur) in reactie op verzet tegen haar op haar plan om de regels voor kustbebouwing aan te passen. Coalitiepartner PvdA heeft al laten weten niets te zien in het voorstel.

Onrust
'Ik zie heel veel onrust en mensen die denken dat er eindeloos flats langs de kust zullen verschijnen. Dat is absoluut niet de bedoeling'', aldus Schultz vrijdag. Ze gaat met belangenorganisaties en partijen praten over haar voorstel. ,,Het is de bedoeling om slim om te gaan met bebouwing die er is of de wensen die er zijn.'
 

Heel beperkt
Alle ruimtelijke ordening wordt al overgelaten aan gemeenten en provincies en dat gebeurt met dit voorstel volgens haar nu ook voor de kust. 'Het is heel beperkt wat er wordt voorgesteld.' Het moet gemeenten bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om strandtenten onder strikte voorwaarden het hele jaar open te houden. 'Ik hou van de kust zoals die is: mooi en leeg', zei Schultz.

Geen gezicht
Regeringspartij PvdA had donderdagavond al laten weten niet achter verruiming van de mogelijkheden voor het bouwen langs de kust te staan. 'Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten', had minister Schultz half december laten weten. De duinen zijn een natuurlijke zeewering en waterberging, dus daar moet je volgens PvdA-kamerlid Lutz Jacobi niet gaan 'verstenen'. Daarbij lijkt het haar ook 'geen gezicht.'

Verbaasd

Natuurmonumenten laat weten verbaasd te zijn over de reactie van de minister. 'Die zegt dat het heel beperkt is wat nu besloten is. Maar het besluit komt erop neer dat alle landelijke regels voor kustbebouwing zijn afgeschaft', aldus een woordvoerster. 'Ons wensbeeld is een open, ongerepte kust van en voor alle Nederlanders. Wij willen dat er wordt nagedacht over hoe we de kust voor ons zien. We hopen dat de minister het besluit intrekt en anders hopen we dat Tweede Kamer ingrijpt omdat onze kust op het spel staat.' (ANP)

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet van Noort / Bestuurder DCCM
Onze kust WAS uniek voor deze minister de Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder het zand werkte. Dit Natura 2000 monument wordt bouwplannen nog meer onteerd ! http://www.youtube.com/watch?v=We5dmQvqLKo&ytses …
Jeannette
Ach ja de macht van het geld. Wat een kul verhaal @Henk. Middeninkomens... ha ha ha. U bedoeld zeker de hele hoge inkomens. U ziet waarschijnlijk al een leuk stulpje ver weg van de problematiek van hetgeen dit VVD kabinet veroorzaakt aan armoede. U en uw VVD beleidsmakers moest zich eens diep gaan schamen. Wat een ziek land is dit aan het worden zeg. Enig idee dat de wereld in brand staat.
Piet van Noort / Bestuurder DCCM
Onze minister schuift besluiten over kustbebouwing op andere bestuurlijke bordjes. Dat er volop gebouwd wordt in beschermde Nature 2000 gebieden dat vindt zij, afkomstig uit het bedrijfsleven, niet bezwaarlijk. De Natuur Beschermingswet en de beheersplannen Noordzeekust van Rijkswaterstaat besteden hier wijselijk geen een letter aan. Dat is voorbeeldige beleidsvoering die weet wat je met natuur en milieu doet zodat het nageslacht daar ook nog van mag genieten. Vila's in duingebied naast het stiltegebied van voorheen de Hondsbossche Zeewering die met aggregaten pruttelend zelf energie opwekken is ook heel normaal in de Natura 2000 kustzone. Belangenorganisaties noemen dit : Nieuwe Natuur !!!
henk
Ik ben voor bebouwing op het strand en in de duinen. De VVD maakt zich hier al jaren sterk voor en er zijn verschillende goede argumenten:

- er is een tekort aan fatsoenlijke kavels voor villa's. In de duinen is ruimte genoeg en daar komen alleen villa's (>1,1 milj)

- de bebouwing op het strand geeft een oplossing voor de enorme woningnood. Mensen met middeninkomens kunnen op het strand gaan wonen, zodat in de steden ruimte ontstaat voor doorstroming

- in samenwerking met Blok is hier een geweldig scenario voor ontworpen
doeterniettoe / -
De minister houdt van de kust zoals die nu is, mooi en leeg. Maar tegelijkertijd krijgen gemeentes meer mogelijkheden voor bebouwing.

Beetje tegenstrijdig, niet?Daar komt nog bij dat het een VVD-minister is, en die zitten er niet voor volk en vaderland (zoals een crimineel laatst zei) maar voor kapitaal en bedrijfsleven, zeker niet voor mooiheid en leegte.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Er ligt nogal een spanningsveld tussen "het is niet de bedoeling", het plan zoals het voorligt en de belangen en wensen die er vanuit allerlei mensen en organisaties zijn. Het is dan ook net iets te makkelijk om dit zo af te geven. Leg het dan ook als zodanig stevig juridisch vast. Het kan maar duidelijk zijn...; alle goede bedoelingen ten spijt zijn er al heel wat wanstaltige uitwassen geweest die als voorbeeld op vervolgbeleid zou moeten gelden...
Resy van de Sande
Ik vind het zeer onverstandig om de kustlijn over te laten aan gemeentes; de nederlandse kust is uniek en zou een natuurmonument moeten worden .
Advertentie