ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Praktijkdag omgevingsvergunning

12 september in Utrecht.

Praktijkdag omgevingsrecht

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Ook onder de Omgevingswet blijft de omgevingsvergunning de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Inhoud van de praktijk omgevingsvergunning

Tijdens deze opleiding gaan we aan de hand van een concreet voorbeeld voor een aanvraag omgevingsvergunning met elkaar aan de slag. Het proces rondom de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) wordt hierbij uitvoerig besproken. Ook wordt bij de verschillende stappen en onderwerpen de theorie en actuele ontwikkelingen uitgediept. Hierbij is veel aandacht voor de praktische toepassing van bijzonderheden in de procedure, zoals bijvoorbeeld adviesrecht en de keuze voor de uitgebreide procedure. Verschillende mogelijkheden en keuzes worden vergeleken. Verder wordt ook het wettelijk stelsel concreet verkend. Waar vindt u nu wat?

Voorkennis

Van de deelnemers van de praktijkdag omgevingsvergunning wordt verwacht dat ze al basiskennis hebben over de Omgevingswet en de kerninstrumenten.

Leerdoelen

Na afloop:

  • Kunt u concreet aan de slag met de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet.
  • Weet u waar u relevante informatie kunt vinden.
  • Heeft u praktische ervaring opgedaan met de omgevingsvergunning.
  • Weet u wat de (on)mogelijkheden zijn bij de toepassing van de omgevingsvergunning met afwijking van het omgevingsplan (bopa).
  • Heeft u een beter beeld bij de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’.
  • Weet u welke onderdelen en onderbouwing een omgevingsvergunning met afwijken van het omgevingsplan moet hebben.

Meer informatie of inschrijven?

Kijk voor meer informatie en inschrijven op onze website.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.