ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Leer meer over APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet

14 november | Eendaagse, interactieve opleiding in Utrecht

04 september 2023
Cursus Omgevingswet

Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 340 omgevingsplannen. Per gemeente komt er één omgevingsplan. Dit plan bevat bijna alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

Deze opleiding gaat gegarandeerd van start op 14 november a.s.

Algemene plaatselijke verordening (APV) en bijzondere wetten

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV) en andere verordeningen, omdat die ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Gedurende de overgangsfase (tot 2030) kunnen gemeenten regels uit de APV, die gaan over de fysieke leefomgeving, overbrengen naar het omgevingsplan. Gemeenten kunnen daarbij andere keuzes maken dan nu in de APV zijn vastgelegd (bijvoorbeeld een vergunningplicht vervangen door een algemene regel). Ditzelfde geldt voor Verordeningen die voortkomen uit bijzondere wetten.

APV en bijzondere wetten richting het omgevingsplan

Tijdens de opleiding leert u welke afwegingen er gemaakt kunnen en moeten worden bij de beantwoording van de vraag: welke regels uit onze bestaande verordeningen moeten of mogen in het omgevingsplan worden opgenomen en welke niet. We gaan actief met uw eigen voorbeelden aan de slag. De theorie wordt besproken en direct in de praktijk gebracht. U zult zien dat er nog heel veel zelf is af te wegen en te kiezen. U krijgt inzicht in de verschillende factoren en criteria die er zijn om een goede onderbouwde afweging te kunnen maken. Na afloop van deze opleiding heeft u de gereedschappen om mee te kunnen denken bij de ontwikkeling van uw eigen omgevingsplan en hierbij de juiste vragen te stellen.

Aan de hand van verschillende voorbeelden van concept omgevingsplannen, modelverordeningen VNG, Staalkaarten VNG en gemeentelijke verordeningen Fysieke Leefomgeving gaan we met uw eigen verordeningen aan de slag. Hierbij zal de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een centraal onderdeel vormen. De huidige APV is veelal een mix van onderwerpen die gaan over de fysieke leefomgeving, maar ook openbare orde. Hoe gaat u met deze verschillende motieven en de ontwikkeling van het omgevingsplan om?

Programma 14 november 2023

09.00 uur        Ontvangst
09.30 uur        Aanvang programma met onderstaande onderwerpen:
                        - Algemene plaatselijke verordening (APV) en fysieke leefomgeving
                        - De Omgevingswet
                        - Omgevingsplan
                        - Welke regels worden in het omgevingsplan opgenomen?
                        - Factoren en criteria om een goede afweging te maken
                        - Transitieperiode van het omgevingsplan
                        Het is nadrukkelijk de bedoeling om op een interactieve manier
                        samen met uw eigen verordeningen aan de slag te gaan. 
12.30 uur         Lunch
13.00 uur         Vervolg programma
16.30 uur         Einde 

NB Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding onder leiding van docent Saskia de Boer (advocaat-partner bij HBR advocaten) heeft u antwoord gekregen op de onderstaande vragen:

  • Hoe maak ik een goede analyse van de verordeningen en regels en welke stappen moet ik hierbij nemen?
  • Wat zijn de aandachtspunten in het stappenplan, wie moet worden betrokken?
  • Wat doe ik met regels die zowel aspecten hebben die gaan over de leefomgeving en openbare orde?
  • Wat betekent de transitieperiode voor het omgevingsplan in relatie tot de regels uit mijn bestaande verordeningen?
  • Wat doe ik in de transitieperiode voor het omgevingsplan met de verordeningen waarvan er al regels naar het omgevingsplan zijn overgebracht?

Aanmelden

Het inschrijfgeld bedraagt € 650,-  excl. btw per persoon. Inclusief documentatiemateriaal & catering.
Schrijf u direct hier in!

Meer Omgevingswet opleidingen
Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Omgevingswet.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.