Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Woningnood loopt in 2024 gestaag op

Grondgebrek, een hoge rente en stijgende bouwkosten belemmeren de woningbouw. Tegelijk groeit de bevolking sterk.

22 mei 2023
Nieuwbouw
Shutterstock


Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) geeft alvast een winstwaarschuwing af voor de woningmarkt in 2024. Met name in 2024 zal volgens De Jonge ‘een dip te zien zijn’ in de woningproductie.

Jurist

Gemeente Wassenaar
Jurist

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Hollands Kroon
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Rente en inflatie

Hoelang de terugval duurt en hoe diep die zal zijn, hangt volgens de minister af van de ‘verdere ontwikkelingen en onzekerheid in met name de rente en inflatie’. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in de laatste voortgangsrapportage van het Programma Woningbouw.

Bevolkingsgroei

De problemen wonder vergroot doordat de Nederlandse bevolking harder groeit dan verwacht. In 2022 kwamen er 227.000 inwoners bij, twee keer zo veel als in 2021. Dat kwam vooral door de toegenomen migratie. Later dit voorjaar volgen nieuwe prognoses van de bevolkingsgroei.

550 miljoen

De Jonge roept provincies en gemeenten op om alternatieve bouwlocaties aan te wijzen. Hij voert hierover met hen al 'versnellingsgesprekken'. De Jonge zegt decentrale overheden 250 miljoen euro toe als ‘start-bouwimpuls’ en nog eens 300 miljoen euro voor het versneld realiseren van flexwoningen.

Daarnaast wil hij met het Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw de ontwikkeltijd van een woningbouwproject – nu gemiddeld zeven tot tien jaar – flink verkorten.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Typisch weer een loze CDA oplossing, men gelooft daar nog steeds in wonderen en gratis manna. Wat zijn nu weer "alternatieve locaties" ??? En gaan we nu echt alle wet en regelgeving aan de laars lappen met de crisis- en herstelwet?
Het echte probleem zit bij de EU, jarenlang slecht rentebeleid van Draghi c.s. en de buitengrenzen wagenwijd open met "onvoorziene" effecten.
De overbetaalde ambtenaren in Brussel komen telkens weer met nieuwe wetgeving die wringt met bestaande wetgeving, ze snappen het niet. Dit is precies de reden waarom het VK uit de EU is gestapt.
De Jonge loopt samen met Rutte voortdurend achter de voorspelbare feiten aan met loze beloftes en mega subsidies die de belastingbetaler moet ophoesten. De recessie staat voor de deur aldus topeconoom Nouriel Roubini en dan bouw je zelfs geen woningen met subsidie.
P. Smit
Ik mag toch hopen dat alle gemeenten nu subiet stoppen met voorrang te verlenen aan statushouders bij aanwijzen van woonruimte.
Hielco Wiersma
De dip in 2023 is al hard op weg om zeer groot te worden. Die van 2024 wordt nog groter. Door tal van verkeerde beleidsmaatregelen op het gebied van wonen en fiscaliteit kan dit Kabinet de kampioen van 'de dip' worden genoemd.
Hans Bakker
Het probleem bevolkingsgroei is zeer, zeer urgent. Helaas focussen de politieke debatten zich hoofdzakelijk op asielmigratie. Alleen Christenunie en SP lijken zich op de hoofdoorzaak, de arbeidsmigratie, te focussen, D66 wil geen enkele vorm van migratie beperken. Zelfs niet de studiemigratie. Helaas zijn de partijen met het coalitie akkoord allemaal in het bootje van D66 gestapt. Om het probleem rond bevolkingsgroei, wonen en stikstof op te lossen dient het kabinet te vallen.
Kan niet meer anders. Nederland moet van kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei. Als er al bevolkingsgroei is, dan moet die zinvol zijn. Arbeidsmigratie voor kassen en slachterijen is niet zinvol. Het geven van een asielstatus na een boterzachte toets aan mensen die door al het prikkeldraad zijn gekomen en na betaling van de mensensmokkelaar c.q. de maffia, leidt nergens toe. Als Nederland vluchtelingen wil opvangen, dan kunnen we die jaarlijks zelf gaan halen. Maatschappij en recht gaan nu steeds meer op gespannen voet staan. We willen een ander systeem van vluchtelingenhulp, maar niemand wil dat zeggen. Steeds komt weer het argument naar voren dat we nu eenmaal gebonden zijn aan het VN verdrag en Europese regels. Als we die regels niet meer willen, als we er geen enkel doel meer mee bereiken, dan moeten we ervan af. De instroom van asielzoekers beperken je je reinste lariekoek. Dat leidt er alleen maar toe dat de mensensmokkelaar nog meer zal verdienen en de kans dat wij aan oorlogsmisdadigers asiel verlenen, stijgt. Ook beleidsmatig gezien, vanuit het doel, namelijk veiligheid voor vluchtelingen, is dit lariekoek.
T. Simpelmans
Gelukkig heeftHugo de Pannenkoek weer een geweldig plan: er passen wel 100.000 woningen op flats met platte daken! Briljant! Misschien kan Hugo alvast 2.000 Altrex ladders bestellen bij Van Lienden Goedkope Ladders BV.
Advertentie