Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Rotterdam: 'Beloon elektrisch gereden kilometers'

Om te stimuleren is beloningssysteem nodig waarbij alleen elektrisch gereden kilometers worden vergoed en brandstofkilometers niet

02 juli 2013

Om het elektrisch rijden te stimuleren moet er een beloningssysteem komen waarbij alleen elektrisch gereden kilometers worden vergoed en brandstofkilometers niet. Die aanbeveling doet de gemeente Rotterdam na een uitgebreide test van elektrisch rijden.

Gemeenten moeten stimuleren

Rotterdam voerde de test uit samen met energiebedrijf Eneco en netbeheerde Stedin. Ze namen hun eigen wagenparken onder de loep. 75 Elektrische voertuigen en 129 oplaadpunten werden een jaar lang gemonitord tijdens Rotterdam Test Elektrisch Rijden. Rotterdam wordt internationaal beschouwd als koploper in het experimenteren met elektrisch rijden, zegt gemeentewoordvoerder René Bastiaans. ‘En de test toont aan dat er weliswaar aandachtspunten zijn, maar dat het voor gemeenten 100% de moeite waard is om elektrisch rijden te stimuleren.’

Slim beloningssysteem

In de test bleek dat chauffeurs in hybride auto’s vaak of zelfs altijd brandstof tankten, terwijl oplaadpunten beschikbaar waren. Zij profiteerden wel van de nul procent bijtelling op hun auto, maar vertoonden niet het gewenste gedrag. Een slim beloningssysteem kan ervoor zorgen dat hybride rijders zo veel mogelijk op elektriciteit rijden. Overigens toont het onderzoek ook aan dat een hybride voertuig dat uitsluitend op brandstof rijdt, milieuvriendelijker is dan een gewone auto op brandstof. Dankzij het terugwinnen van energie bij het remmen komt minder uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof vrij.

Vergunningen overal op dezelfde manier

Het is ook belangrijk dat in het hele land op vrijwel dezelfde manier vergunningen voor een oplaadpaal kunnen worden aangevraagd en beoordeeld en dat laadpalen snel worden geplaatst. Gemeenten weten soms niet hoe ze met aanvragen moeten omgaan en waar plaatsing wel en niet mogelijk is. In de ene gemeente verloopt de procedure vlot, in de andere juist niet. Uniform beleid en duidelijkheid bevorderen de voedingsbodem voor elektrisch vervoer, blijkt in Rotterdam.

Goede voorbeeld geven

Verder moeten overheden natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Vooral voor de korte afstanden in stedelijk gebied is het prima mogelijk om medewerkers van de gemeente elektrisch te laten rijden, concludeert Rotterdam. Het onderzoek heeft uitgewezen dat 60% van de lichte  bestelauto’s van de gemeente Rotterdam vandaag de dag al volledig elektrisch zou kunnen zijn.

Luchtkwaliteit verbeteren

Elektrisch vervoer draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, geeft minder geluidsoverlast en levert CO2 besparing op, stelt wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid). Rotterdam moet de luchtkwaliteit snel verbeteren om ervoor te zorgen dat bouwprojecten kunnen doorgaan en om boetes uit Europa te voorkomen. ‘De resultaten van het project Rotterdam Test Elektrisch Rijden bevestigen onze inspanningen. Het laat zien dat het loont om het wagenpark verder te elektrificeren.’

Niet zonder stroom

Om de opmars van elektrisch rijden te blijven stimuleren moeten overheid en bedrijfsleven samen zorgen voor een dekkend netwerk van oplaadpunten, aldus Van Huffelen. ‘In Rotterdam zijn er in twee jaar tijd al meer dan vierhonderd punten bijgekomen en we breiden snel uit. In 2014 zijn er duizend oplaadpunten in Rotterdam. Hier kom je niet zonder stroom te staan.’

Proeftuinen van Economische Zaken

De test in Rotterdam kreeg subsidie vanuit het programma ‘Proeftuinen hybride en elektrisch rijden’ van het ministerie van Economische Zaken (AgentschapNL). Het kabinet wil dat in 2025 een miljoen elektrische voertuigen rondrijden in Nederland.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul Dam / Partner
Het slimme beloningssysteem - waarbij leaserijders geprikkeld worden om elektrisch te laden - wordt al in praktijk gebracht via regelingen als een bonus-malus leasebudget en een mobiliteitsbudget voor leaserijders.Organisaties kunnen met een mobiliteitsbudget hun leaserijders prikkelen tot ander reisgedrag. Goedkoper tanken (elektrisch laden), minder privé reizen, zuiniger rijden, meer thuiswerken en meer gebruik maken van alternatieven voor de leaseauto, zoals fiets en openbaar vervoer wordt beloond.Rotterdam heeft in dit kader ook een proeftuin ingericht, waarin dit concept door diverse bedrijven beproefd wordt. Meer informatie over deze proeftuin 'Anders omgaan met de leaseauto' is te vinden op: http://www.mobilityconcept.nl/case-aol.html.
Advertentie