Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Bijna 300 miljoen euro nodig voor energietransitie

VNG, IPO en Unie van Waterschappen willen jaarlijks 220 miljoen euro van het rijk ten behoeve van een transitiefonds om onrendabele investeringen in duurzame energie te kunnen bekostigen. Ook wilen ze jaarlijks 55 miljoen euro ‘procesgeld’ voor regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling op gebied van duurzaamheid. Dat staat in een veertien actiepunten tellende petitie die de drie koepels vandaag aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

04 juli 2017

VNG, IPO en Unie van Waterschappen willen jaarlijks 220 miljoen euro van het rijk ten behoeve van  een transitiefonds om onrendabele investeringen in duurzame energie in de regio's te kunnen bekostigen. Ook wilen ze jaarlijks 55 miljoen euro ‘procesgeld’ voor regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling op gebied van duurzaamheid. Dat staat in een veertien actiepunten tellende petitie die de drie koepels vandaag aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Investeringsagenda

In maart deden de gemeenten, provincies en waterschappen al een aanbod aan een nieuw kabinet met de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Hierin stonden de plannen van de decentrale overheden beschreven op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Vandaag stellen de koepels dat de Tweede Kamer niet op de formatie moet wachten met het nemen van maatregelen. In de petitie wordt opgeroepen om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen en zo de energietransitie op gang te houden. 

Wensenlijst

De wensenlijst van de drie koepels aan het adres van het rijk is als volgt:

1. Regel een nationale bewustwordingscampagne. Deze publiekscampagne moet duidelijkheid geven daar waar onzekerheid bestaat, kansen voor Nederland laten zien en ambitie en urgentie uitstralen.
2. Geef steun aan de nota van wijziging op de Gaswet van minister Kamp zodat de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen per 1 januari 2018 vervalt.
3. Geef decentrale overheden de regie om het energiesysteem te verduurzamen. Onderzoek de mogelijkheid tot hergebruik van de bestaande hoofdinfrastructuur voor waterstof en de aanleg van nieuwe warmtenetten.
4. Zorg voor investeringen in de infrastructuur voor  warmte, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor warmte, gas en elektra. Waardoor decentrale overheden het meest efficiënte en maatschappelijk geaccepteerde energiesysteem mogelijk kunnen maken.
5. Zorg voor de instandhouding van de energieloketten in de begroting van 2018.
6. Zorg voor een objectgebonden financiering voor de transformatie van particuliere woningen. De kosten zijn voor de eigenaren te hoog, zeker als ze op leeftijd zijn of als woningen onder water staan.

7. Bied snel zekerheid over een aantrekkelijke salderingsregeling, vele businesscases lopen nu onnodig vast.
8. Harmoniseer de regelgeving voor energiebesparing voor het bedrijfsleven.
9. Sta de waterschappen toe om meer duurzame energie op te wekken dan zij zelf gebruiken.

10. Verruim de mogelijkheden van de SDE+ voor techniek neutrale toepassingen, zodat niet alleen vooraf bepaalde technieken, maar ook innovatieve nieuwe technieken en opgeschaald kunnen worden en projecten van bijvoorbeeld waterschappen gehonoreerd kunnen worden.

11. Zorg dat binnen de Europese aanbestedingsregels de ruimte benut wordt om de energietransitie mogelijk te maken, onder andere bij de waterschappen.

12. Pas artikel 9e van de Elektriciteitswet aan. De energietransitie vraagt een ander ruimtelijk beleid.

Provincies worden hierin gedwongen om initiatieven van projectontwikkelaars mogelijk te maken. Ongeacht het draagvlak onder bewoners van het gebied.

13. Zorg voor procesgeld van 55 miljoen euro per jaar decentraal uitvoeringskracht en kennisontwikkeling te organiseren.

14. Ter cofinanciering van investeringen van decentrale overheden, vragen wij het rijk om een transitiefonds van 220 miljoen euro per jaar. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk Daalder / Windenergie mediator
Belachelijk dat gemeentes een transitiefonds nodig hebben.

Dit soort subsidie is een teken van blijven hangen in de vroege fase van een transitie.

Luie bedrijven die de lokale overheid hun omzet laten financieren met publiek geld.

En de gemeente die zo dom of corrupt is dat ook nog te doen.

Alle energietransitie activiteiten van gemeenten zijn er op gericht, bedrijven te laten verdienen aan hun burgers.

Zelf "burger" initiatieven, gaan alleen door als een bedrijf er aan verdient, en de burger investeerders een bedrijfsmatig rendement krijgen, betaalt door de rest van de burgers.Laten de gemeente die zo hun burgers benadelen, dat geld maar bij de bedrijven halen, die zitten achter dit plan.De energietransitie is een massaal proces, waarbij geen subsidie meer nodig is, omdat ook gemeentes zorgen dat er massa-consumenten producten te koop zijn.

En de burgers kopen die, van hun eigen geld, omdat ze er voordeel van hebben.Voorbeelden van massa consumenten producten:

- zonnepanelen

- kavels koop-windpark voor eigen gebruik in huishoudens en MKB

- elektrische auto's, die thuis opgeladen worden

- woning isolatie

- warmtepompen op goedkope, zelf opgewekte stroom, ter vervanging van de gas CV-ketel

henk
eens met de vorige Henk. Belachelijk en schandalig. Onze subsidie verdwijnt in de zakken van grote bedrijven als Google, Eneco, etc.Het grootste zonnepark van Nederland zal stroom leveren aan het datacenter van Google in de Eemshaven.Dit meldt Eneco vrijdag. Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met Google.Zonnepark Sunport omvat 123.000 zonnepanelen op dertig hectare grond en levert jaarlijks zo’n 27 gigawattuur zonnestroom. Sunport is ontwikkeld en gebouwd door het Duitse energieconcern Wirsol.Dit is net zoveel als 7.700 huishoudens jaarlijks verbruiken.

Zo heeft Google ook al contracten gesloten om stroom in te kopen van windmolens in Delfzijl en in Zeeland.De stroom die wordt ingekocht wordt niet altijd direct geleverd aan het datacenter. Voor Eneco betekenen overeenkomsten met partijen zoals Google wel economische zekerheid bij het investeren in nieuwe wind- en zonneparken
Advertentie