Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Randstadprovincies willen meer invloed in Europa

Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland willen meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad. Daartoe is een Europa strategie Randstad 2016-2019 opgesteld.

02 mei 2016

Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland willen de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad. Daartoe is een Europa strategie Randstad 2016-2019 opgesteld, waarin de vijf thema’s staan waarop de provincies gaan inzetten. De Randstadprovincies willen onder meer samen met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat inzetten op verruiming van de uitvoeringstermijn van de Kader Richtlijn Water (KRW). De bijzondere bodemsituatie in het westen van Nederland vergt meer tijd voor de invoering van deze richtlijn, stellen de vier provincies.

'Slimme Randstad‘

In de Europese Unie is de Randstad met ruim 7 miljoen inwoners één van de belangrijkste economische regio’s. De vier Randstadprovincies willen die positie innovatief en duurzaam uitbouwen’, laat de provincie Noord-Holland namens de Randstadprovincies weten. De Slimme Randstad is een van de thema’s en richt zich op energiebesparing en duurzame opwekking van energie, duurzame mobiliteit en glastuinbouw. Regionale economie en bereikbaarheid is een tweede en agrofood een derde thema waarmee de vier provincies zich Europees willen gaan profileren. Wat agrofood betreft willen de vier bijdragen aan de ontwikkeling van Europees beleid en regelgeving, die plantenveredelaars en telers ondersteunt.


Knelpunten bereikbaarheid

De Randstadprovincies willen daarnaast de zogenoemde Europese fondsen (EFRO en EFSI) maximaal toegankelijk maken voor de financiering van de uitvoering van het regionaal (economisch) beleid in de Randstad. Door verbetering van de bereikbaarheid en het wegnemen van knelpunten in mobiliteit en infrastructuur moet de concurrentiekracht van de Randstad worden versterkt.


Fondsen aanboren

‘Circulaire economie en ‘biobased’ economie’ en ‘Energie en Milieu en Natuur en Water’ zijn de laatste twee thema’s in de geformuleerde top vijf. De Randstad wil de transitie van een fossiele economie naar een bio-economie en uiteindelijk een grondstoffenefficiënte circulaire economie versnellen. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op fondsen voor toegepast onderzoek, innovatie en markttoepassingen. De gemeenschappelijke lobby zal zich de komende jaren richten op de transitie van centrale naar decentrale energieopwekking.


Regulering milieu-inspecties

Op het gebied van Milieu en Natuur en Water zal vooral worden gelobbyd voor aanpassing van bestaande wetgeving. Als voorbeelden worden regulering van milieu-inspecties, herziening van de richtlijn voor nationale emissieplafonds en de aanpassing van de biodiversiteitsstrategie genoemd.

De Europa strategie Randstad 2016-2019 moet nog worden vastgesteld door Provinciale Staten.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie