Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Invoerdatum Omgevingswet twistpunt onder raadsleden

Raadsleden zijn sterk verdeeld over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Bijna de helft (45 procent) wil vasthouden aan 1 juli 2022. Ruim een derde deel (36 procent) is voor nieuw uitstel. De vrees voor chaos, komende zomer, leeft breed.

10 december 2021
uitstellen.jpg

Raadsleden zijn sterk verdeeld over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Bijna de helft (45 procent) wil vasthouden aan 1 juli 2022. Ruim een derde deel (36 procent) is voor nieuw uitstel. De vrees voor chaos, komende zomer, leeft breed.

Grootste twijfel 

Dat blijkt uit een eind november uitgevoerd onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Binnenlands Bestuur. In totaal vulden bijna driehonderd raadsleden de enquête in. De grootste twijfel of de geplande invoeringsdatum een haalbare kaart is, zit bij kleinere en middelgrote gemeenten (tussen de 20.000 en 100.000 inwoners). Daar houden voor- en tegenstemmers onder de raadsleden elkaar vrijwel in balans.

 

Kleinste gemeenten

Bij de kleinste gemeenten (tot 20.000 inwoners) winnen de voorstemmers overtuigend, maar loopt ook het percentage dat het nog niet weet op tot een kwart. De meeste steun voor invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is te vinden onder de 100.000+gemeenten: iets meer dan de helft (52 procent) van raads­leden van deze gemeenten staat achter de nu geplande invoeringsdatum.


Links wil uitstel
Naast de grootte van hun gemeente weegt de politieke voorkeur van raadsleden sterk mee in hun oordeel. Supporters van snelle invoering zitten vooral onder raadsleden van D66, CDA en Christenunie: meer dan de helft van hen wil nu geen uitstel meer. PvdA-raadsleden hebben de meeste bezwaren tegen de huidige invoeringsdatum, op de voet gevolgd door die van GroenLinks. Raadsleden van lokale partijen en de VVD lopen op dit punt ruwweg in de pas met de gemiddelde uitkomsten van het onderzoek.

 

Verkiezingen

Het door de raadsleden veruit meest aangehaalde bezwaar tegen de huidige invoeringsdatum is dat die te dicht op de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar zit (66 procent). Een ander vaak aangehaald bezwaar is dat de raad de financiële consequenties van de Omgevingswet slecht kan overzien. Het gebrekkig fungerende digitale stelsel, door onder meer Kamerleden gezien als voornaamste obstakel van de wet, komt voor de raadsleden pas op de vijfde plaats qua bezwaren. Nog na de vertraging die de wet mogelijk voor de woningbouw gaat opleveren en de vereiste cultuuromslag die er binnen de gemeente voor is vereist.

 

Urgentie 

Bij diegenen die willen vasthouden aan de huidige invoeringsdatum springen er twee argumenten duidelijk uit. Nieuw uitstel, het zoveelste, zal de urgentie om in de gemeentehuizen aan de wet te blijven werken doen wegebben (62 procent). Verder zal de wet de relatie tussen de raad en de inwoners straks verder versterken.

 

Chaos 
Hoe zal de invoering komende zomer in de praktijk verlopen? We vroegen de raadsleden op een aantal stellingen te reageren. Wordt het in eerste instantie chaos straks, na 1 juli? Ruim 40 procent is het daar grotendeels of helemaal mee eens. Een beduidend hoger percentage dan de 28 procent die denkt dat het allemaal zal loslopen. En kunnen de gemeenten de Omgevingswet er qua werk­last nog wel bij hebben na de eerdere decentralisaties in het sociaal domein? 40 procent vindt van niet, tegenover 34 procent die denkt dat het moet kunnen.

 

Verdeeldheid 

De grote verdeeldheid over de invoeringsdatum roept de vraag op of het niet verstandig is om invoering uit te stellen tot 1 januari 2023. ‘Wanneer bijna de helft van de raadsleden chaos vreest, is de vraag of het verstandig is om koste wat het kost vast te houden aan 1 juli’, zegt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. ‘Wij denken dat niemand bij chaos is gebaat. Ook gezien de onduidelijkheid over de digitale processen en de kosten die er mee zijn gemoeid, lijkt ons uitstel verstandiger. Bovendien biedt dat de nieuwe gemeenteraden beter de kans om te ontdekken wat het effect van de Omgevingswet is op de relatie tussen raad en inwoners.’

 

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Richard / beleidsmedewerker RO
Met alle respect, maar ik zet, als ervaringsdeskundige, grote twijfels bij de informatiepositie van raadsleden op dit vlak. Raadsleden hebben weinig zicht op het werk dat verzet moet worden en op de beschikbare capaciteit binnen gemeenten. Dit artikel is er een in de categorie: voor wat het waard is...
Hans / Raadlid en RO’er
Ik maak de wet van beide kanten mee maar als raadslid hoor ik schijnbaar tot de minderheid. Ik verwacht een chaotische situatie die niet in het voordeel van de versnelling van de woningbouw en burger is. Dat zal, gecombineerd met de Wet kwaliteitsborging en en de vele besluiten die lokaal nog genomen moeten worden door de nieuwe raden, een bijzondere situatie opleveren de tweede helft van 2022.
H. Wiersma / gepens.
Ik denk dat het verstandiger is om eerst zoveel mogelijk belemmeringen (CO2, Pfas, Pas, voldoende bouwkundig personeel) weg te werken en (eventuele) nieuwe wetgeving daarna pas in te voeren. Het gevaar dreigt dat de nieuwbouw anders nagenoeg stil komt te liggen.
P.Pluim
Omgevingswet afserveren. Heeft geen enkele urgentie en dient geen enkel belang!
Guido / Vergunningverlener
Leuk te lezen wat raadsleden er blijkbaar van vinden. Volgens mij gaat merendeel raadslezen niet werken met Omgevingswet en alles wat hiermee te maken heeft (o.a. digitale systemen). De omgevingstrein dendert maar door, zonder dat iemand eerlijk durft te zeggen nu is het goed geweest ondanks alle gemaakte kosten. Zie ook weer de laatste berichten over het DSO. En wij als uitvoerders zitten er straks mee opgezadeld.
Teunis Reedijk / Raadslid Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Ik ben een beetje verbaasd dat men blijkbaar heel tevreden is met de oude situatie met zijn vele ondoorzichtige regelingen, procedures en verschillende loketten en niet de voordelen ziet van de nieuwe situatie met de Omgevingswet. Die nieuwe wet gaat 26 verouderde wetten vervangen. Gaan we dan al die wetten moderniseren, zodat we een onzichtbare mist blijven handhaven voor onze burgers? Blijven we met vier overheidsinstanties (waterschappen, gemeenten, provincies en het rijk) allerlei overlappende vergunningen van deze overheden vragen? Het is in deze tijd een hopeloos verouderde situatie dat je voor een vergunning van één groot project naar soms naar de loketten van alle vier de overheden moet. De Omgevingswet maakt het mogelijk om met één aanvraag alle benodigde vergunningen binnen te krijgen, ongeacht van welke overheid. Dat voordeel en die service aan onze inwoners gooien we overboord? Gaat u maar weer naar de gebruikelijke hoeveelheid (digitale) loketten met de tot nu toe gebruikelijke doorlooptijden van de verschillende vergunningstrajecten?.

Ik geef het best toe, als raadsleden hebben we soms weinig zicht op de uitvoering van al die regels, vergunningaanvragen en uit te voeren wetten die we hebben Die dan daarnaast ook nog eens een verhouding en een binding met elkaar hebben en dus elkaar goed moeten aanvullen. Daarin slagen zij helaas niet altijd naadloos. Dat willen we blijven handhaven?

Dit is de kans om dat met hulp van de Omgevingswet wel een verregaande vorm van integratie te bewerkstelligen van eerder 26 afzonderlijke en verouderde wetten. Het scheelt heel veel tijd in verschillende procedures, die nu tot één wordt teruggebracht over een tijd van acht (max. 16) weken tegenover voorheen soms wel een tijd van 13 (max. 26) weken, die je dan voor elke regeling weer apart moest doorlopen. Tel uit je economische winst als dat ook een argument mag zijn.

Advertentie