Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

RvS: provincie mag Natuur Netwerk Brabant niet verkleinen

Bouwen in het natuurnetwerk mag niet, dus had de provincie de grenzen aangepast.

04 augustus 2022
Biesbosch
De Biesbosch, onderdeel van het Natuur Netwerk BrabantShutterstock

De aanpassing van de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant door de provincie is in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening, oordeelt de Raad van State. Noord-Brabant had de grenzen aangepast om een landgoed mogelijk te maken in de gemeente Oisterwijk, maar de Raad van State vernietigt het bestemmingsplan.

Een hectare minder

Oisterwijk was van plan een landgoed met drie landhuizen mogelijk te maken in een gebied in het Natuur Netwerk Brabant. Hier bouwen mag niet, dus paste de provincie de grenzen van het natuurnetwerk aan. Brabantse milieu- en natuurorganisaties verzetten zich tegen het plan voor het ‘Nieuw Landgoed Reuseldal’.

De aanpassing is volgens de Raad in strijd met de algemene regels ruimtelijke ordening. ‘Daarin is bepaald dat de grenzen van het Natuur Netwerk Nederland alleen mogen worden aangepast als de oppervlakte van het netwerk minimaal gelijk blijft.’ De aanpassing door de provincie verkleinde het netwerk echter met ruim een hectare. Het aanpassingsbesluit geldt daarom niet meer en mag niet meer als basis worden gebruikt voor het bestemmingsplan van de gemeente. ‘Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan vernietigd.’

Pan-Europees

Het Natuur Netwerk Brabant is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, wat eerder de Ecologische Hoofdstructuur genoemd. Het netwerk moet ervoor zorgen dat natuurgebieden in Nederland beter worden verbonden met elkaar en met de omliggende agrarische gebieden. Het is de bedoeling dat het uiteindelijk onderdeel wordt van een aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Mooi. We moeten op zoek naar de hoofdoorzaak: de enorme Nederlandse bevolkingstoename. De regering dacht in 2007 dat de bevolking niet meer zou groeien. Maar wat gebeurde er? De bevolking groeide daarna tot 2021 met 1,3 miljoen personen en 850.000 huishoudens. Hoofdoorzaken: arbeidsmigratie (orderpickers, fietskoeriers, slachterijen, tomatenplukkers) verantwoordelijk voor 60% en daarna asielmigratie. Niets maar dan ook niets hebben de kabinetten Rutte gepresteerd om deze groei in te dammen. Zelfs een ambtelijke dienst, de arbeidsinspectie, concludeert in haar jaarverslag 2021 dat Nederland er goed aan doet de bevolkingsgroei te stabiliseren. Omdat de groei een aantal individuen voordeel oplevert, direct (een aantal werkgevers) en indirect (bouwondernemingen en grondspeculanten) maar de bevolking van Nederland als totaal de rekening betaalt. Private lusten, publieke lasten. Als de kwantitatieve groei van Nederland wegvalt, dan zullen een aantal economische activiteiten stagneren en dat is prima. Onroerende eigendommen zullen in waarde dalen. Dan kunnen Henk en Ingrid weer voor een normaal bedrag een woning kopen. Ook met de voortzetting van het asiel circus zijn belangen gemoeid. Daarover hebben wij in andere aflevering al het nodige geschreven.
Advertentie