Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies gematigd positief over stikstofplannen

De provincies zijn ingenomen met de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet. Al wordt het probleem met de PAS-melders er niet mee opgelost.  

ANP
27 november 2022
boerenprotest-in-brussel---shutterstock-13907656.jpg

Tijd zal de grootste uitdaging zijn bij het realiseren van de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen voor het terugdringen van stikstof en de bescherming van de natuur. Aldus de Brabantse stikstofgedeputeerde Erik Ronnes (CDA). De provincie Gelderland is positief, maar wil ook een concretisering van de plannen voor woningbouw en industrie.   

Tijdsdruk

Ronnes verwijst naar de deadline van 1 juli 2023 waaraan het kabinet vasthoudt: voor die tijd moet Brabant een gebiedsplan rond hebben, een plan om stikstof terug te dringen en de natuur te beschermen. Brabant zal ondanks die tijdsdruk verder werken ‘om tot een zorgvuldige balans te komen voor de opgaven en transities op het gebied van natuur, water en klimaat’, aldus Ronnes.

Kansrijk

Brabant blijft bovendien inzetten op innovatie in samenwerking met de betrokken ministeries. ‘Tegelijkertijd is er voor het ontlasten van de natuur een alternatief in gang gezet met goede uitkoopregelingen: we zijn blij te zien dat de stikstofwinst die daarbij geboekt wordt, ten goede komt aan de natuur’, geeft Ronnes aan. ‘Ook is het goed om te zien dat water en bodem sturende uitgangspunten worden bij de verdere inrichting van Nederland en dat de gebiedsgerichte aanpak, zoals wij die in Brabant al langer kennen, als kansrijk wordt gezien.’

Flink pakket

‘De langverwachte brieven van het kabinet vormen een flink pakket aan informatie en plannen. Gedeputeerde Staten buigen zich nu over de samenhang der dingen’, gaat Ronnes verder. ‘Er staat een aantal elementen in de brieven die in het Brabantse beleid passen, denk aan Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof en ook beleid ten aanzien op natuur, water en landbouw. Het is in ieder geval goed om te lezen dat de basis van de plannen duidelijk inzet op versterking van de natuur met daarbij ook oog voor perspectief voor de landbouw. We gaan nu dus bekijken hoe we ons beleid in lijn kunnen brengen met de brieven.’

Gelderland wil weten hoe vrijkomende stikstofruimte verdeeld gaat worden.

Woningbouw en industrie

De provincie Gelderland is benieuwd naar de concrete plannen die het kabinet heeft voor de woningbouw en de industrie als het gaat om stikstofmaatregelen. Het kabinet gaat daar echter pas begin volgend jaar iets over zeggen. Ook wil de provincie weten hoe vrijkomende stikstofruimte verdeeld gaat worden. En ook over de uitwerking van de opkoopregeling voor piekbelasters zijn er vragen.

Eerste koop

Gelderland is te spreken over het recht op eerste koop dat het rijk opeist bij vrijkomende stikstofruimte, bijvoorbeeld van boerenbedrijven die gaan stoppen. ‘Dat voorkomt wildwesttaferelen in het landelijk gebied, ongecontroleerde opkoop en leegstand van agrarische gebouwen’, vindt het college. Gedeputeerde Staten wil graag met het kabinet praten over het invullen van de vrijdag genoemde maatregelen.

PAS-melders

De provincie Overijssel laat weten in de kabinetsplannen voor de stikstofcrisis die vrijdag zijn gepresenteerd geen snelle oplossing te zien voor de zogeheten PAS-melders, Dat zijn boerenbedrijven die eerst geen natuurvergunning nodig hadden maar nu wel. PAS-melders in Overijssel hebben op zeer korte termijn een oplossing nodig, maar het resultaat van de regeling die het kabinet voor zich ziet is pas in de loop van 2023 bekend, aldus de provincie.

Overijssel wil dat de PAS-melders heel snel financiële compensatie krijgen van het rijk.

Handhaven

Overijssel moet gaan handhaven bij de PAS-melders door een uitspraak van de rechter. De provincies hebben steeds gesteld dat ze niet zouden gaan handhaven, omdat de bedrijven buiten hun schuld niet beschikken over de juiste natuurvergunning. Ze zijn slachtoffer van wijzigend overheidsbeleid, dat zij niet konden voorzien. Maar milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat provincies zich aan de regels moeten houden en begon met zaken tegen de provincie Overijssel.

Dwangsommen

MOB kreeg gelijk van de rechter, zodat Overijssel nu zwaar tegen de zin van de provincie dwangsommen moet gaan opleggen, die veel boerenbedrijven niet kunnen betalen. Overijssel wil dat de PAS-melders heel snel financiële compensatie krijgen van het rijk. Daarmee kunnen ze zelf stikstofruimte verwerven en dan kan Overijssel de handhaving stopzetten. Overijssel wil praten met de betrokken ministeries over de opkoopregeling voor boeren die overwegen met hun bedrijf te stoppen. De provincie pleit voor maatwerk per bedrijf. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
"Het kabinet gaat daar echter pas begin volgend jaar iets over zeggen."

Ik wil wedden dat dit begin april wordt, dus na de PS-verkiezingen.

Zolang het Rijk het 1e recht op opkoop van vrijkomende stikstofruimte houdt, en niet de gemeente of de provincie, ben ik ervan overtuigd dat dit niet ten goede zal komen aan Natura-2000-gebieden maar gebruikt zal gaan worden voor woningbouw want die is opeens stikstofvrij te realiseren?
Advertentie