Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies trekken de woningbeurs

Provincies trekken tientallen miljoenen euro’s uit om de woningbouw aan te jagen. Overijssel, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant investeren onder meer in flexwoningen en onderkomens voor spoedzoekers, blijkt uit een rondgang.

22 november 2019

Provincies trekken tientallen miljoenen euro’s uit om de woningbouw aan te jagen. Overijssel, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant investeren onder meer in flexwoningen en onderkomens voor spoedzoekers, blijkt uit een rondgang. 

Actieplan

Vooral starters kunnen geen woning meer vinden, zegt de Gelders gedeputeerde Peter Kerris (PvdA). Daarom werkt zijn provincie aan een Actieplan Wonen, waarover het dagelijks bestuur binnenkort beslist. Onderdeel van dat plan zijn flexibele regels voor flexibele woningen. ‘Nu moeten die aan dezelfde eisen voldoen als permanente woningen en dat vertraagt de bouw.’


Stikstofbestendig
Naar verluidt steekt Gelderland tientallen miljoenen in het aanjagen van de woningbouw, die ook nog eens ‘stikstofcrisisbestendig’ moet zijn. De zorgen over woningtekorten gelden in Gelderland voor de stedelijke gebieden net zo hard als voor de dorpen. Zelfs in landelijk Eibergen is woningnood, zegt CDA-gemeenteraadslid Gerard Hilhorst. ‘Woningen voor alleenstaanden zijn bijvoorbeeld in Eibergen niet of niet snel genoeg beschikbaar.’ Daarom wordt in het dorp in de Achterhoek gewerkt aan het mogelijk maken van flexibele woningen. Die bieden daar een oplossing, denkt Hilhorst, omdat de bevolking de komende jaren stijgt en na 2025 weer krimpt.


Tiny Paradise
Ook in de Gelderse steden waar fors moet worden gebouwd, moeten flexibele woningen een oplossing bieden, zegt Kerris. ‘In de tussentijd kun je er tijdelijke woningen neerzetten. Zoals het ‘Tiny Paradise’ in Arnhem. In afwachting van de bouw van de wijk Meinerswijk heeft de corporatie Volkshuisvesting hier zestien tiny houses geplaatst’: kleine woningen die makkelijk weer zijn te verwijderen.


Tientallen miljoenen
Ook in Noord-Brabant wordt gewerkt aan flexibele en tijdelijke woningen, als deel van de oplossing. Voor het eind van het jaar moet er een plan liggen.  De komende 10 tot 15 jaar moeten er 120.000 woningen bijkomen in de provincie. Een slag heeft de provincie in samenwerking met het rijk al geslagen: via een woondeal met ‘Den Haag’ worden in Eindhoven 27.000 vaste woningen gebouwd en 1.000 tijdelijke woningen. Via het Ontwikkelbedrijf verwacht Brabant straks tientallen miljoenen te kunnen investeren in binnenstedelijke transities, waaronder ze ook de centra van dorpen verstaan. Overigens is dat geld niet alles wat de Brabanders investeren, er komt ook innovatie bij. ‘We zien de woonopgave niet los van de energietransitie, mobiliteit en de leegstandsaanpak.’


Slimme maatregelen
Zuid-Holland heeft in het onlangs gesloten coalitieakkoord 20 miljoen euro genoemd voor het versterken van steden en dorpen. Ook werkt de provincie, net zoals de meeste andere provincies, aan slimme maatregelen om de planning te versnellen. In Zuid-Holland wordt namelijk veel minder gebouwd dan waar behoefte aan is, zegt een woordvoerder. Uit cijfers blijkt dat de woningbouw op circa twee derde lag van de gewenste planning, een jaarlijks bouwtekort van 5.000 woningen. Vanaf 2019 tot 2023 ligt de planning gelijk aan de verwachting, van circa 20.000 woningen, waarbij 2020 een uitschieter vertoont van bijna 40.000 woningen, waarvan er circa 18.000 zeker door gaan.


Knelpuntenpot
Met die aantallen loopt Zuid-Holland al vooruit op planvertraging en planuitval door 30 procent meer bouw te programmeren dan de behoefte. Uit cijfers blijkt dat dit tot 2022 moet lukken en in 2026 ook. Ook houdt Zuid-Holland 3 miljoen euro beschikbaar in een knelpuntenpot voor specifieke financiële obstakels bij projecten. Een woordvoerder: ‘Als woningbouw bijvoorbeeld niet lukt door de aanwezigheid van een milieuhinderlijk bedrijf,  kunnen wij het financiële zetje geven om het bedrijf te verplaatsen.’ Daarnaast werkt Zuid-Holland met een vliegende brigade die gemeenten helpt met expertise. Investering: 2 miljoen euro.


Woondeal
Ook in Overijssel werken ze aan de overspannen woningmarkt. Een bedrag van 30 miljoen euro wordt erin geïnvesteerd, onder meer voor flexwoningen. Maar nog beter is volgens de provincie een woondeal tussen Oost-Nederland en het rijk. De steden in Overijssel­barsten uit hun voegen qua woningzoekenden, maar in de landelijke gebieden, slechts een paar kilometer verderop, ligt krimp op de loer. Die deal zou soelaas moeten bieden.

Aanjagen
In Noord-Holland is 4,8 miljoen euro beschikbaar voor het aanjagen van woningbouw. Hoe dat wordt ingezet, weet de provincie nog niet. Ook is er 4 miljoen beschikbaar uit een pot van 15 miljoen euro die in 2017 al beschikbaar is gesteld voor het inhuren van expertise. Dat geld is op basis van cofinanciering: de helft van de expertise betaalt de provincie. Gemeenten moeten de andere helft ophoesten. De rest gaat naar projecten waar de business cases moeilijk sluitend zijn te krijgen. Dat geld is nog niet op, zo laat de provincie weten.


Lees het hele verhaal waarin ook de andere provincies aan bod komen deze week in BB22 (inlog).

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Met flex-woningen en tijdelijke woningen (niets is overigens tijdelijker dan tijdelijk) gaat in de toekomst de verloedering toeslaan. M.i. geen goede oplossing voor het woningprobleem. Het is beter traditioneel te bouwen, desnoods met in de toekomst oplopende variabele meerjarige koop- en huurcontracten voor starters.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Spijker:

Wel stelling nemen maar niet onderbouwen draagt niet bij aan de discussie. Waarom verloedering?En wat wil je nu zeggen met 'niets is overigens tijdelijker dan tijdelijk' .............. of was het toch 'niets is zo permanent als tijdelijk'.Kortom stop eens met commentaar leveren als die nergens op slaat en al helemaal nergens over gaat! En sla de Spijker dan voortaan op de kop in plaats dat je je duim raakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Rood Hesje (weinig flexibel)

Eerst goed lezen, misschien dringt het dan tot je door. Flex-woningen en tijdelijke woningen zijn duidelijk van mindere kwaliteit dan traditioneel gebouwde woningen (levensduur 30 - 40 jaar). Over het algemeen gaan tijdelijke woningen niet meer dan 20 jaar mee. Mijn alternatief staat in de laatste alinea.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Yvonne / Zelfstandig ondernemer
Flexwoningen lijken me een logische zet. Er is nu woningnood maar over een 10-20 tal jaren ziet de woningmarkt er weer heel anders uit gezien de samenstelling, groei en leeftijden van de bewoners. De babyboom periode loopt dan af. Als de flexwoningen later niet meer nodig zijn , kunnen ze weg en komt de ruimte weer vrij voor natuur etc. maar misschien denk ik te makkelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Yvonne.

Dat denk ik inderdaad. De vergrijzing staat pas omstreeks 2040 op haar top en gaat pas daarna langzaam naar beneden. Tijdelijke woningen bouwen leidt slechts tot verloedering. Kijk om je heen in veel recreatiebungalow parken Mijn voorkeur in willekeurige volgorde:

1. seniorenwoningen bouwen.

2. traditionele woningen bouwen met subsidies

3. waar mogelijk -met instemming van verenigingen van eigenaren- recreatiewoningen benutten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie