Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies en gemeenten uiten kritiek op stikstofplannen

30 plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook de provincies zijn kritisch.

ANP
16 juni 2022
Veehouderij koeien
Shutterstock

Een groep van dertig plattelandsgemeenten keert zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. ‘De aanpak van het kabinet leidt tot polarisatie en brengt het doel verder weg’, vindt samenwerkingsverband P10, dat dertig gemeenten op het platteland vertegenwoordigt. Ook de provincies maken zich zorgen.

Manier waarop

Het netwerk van plattelandsgemeenten vreest dat de plannen van het kabinet nadelige gevolgen zullen hebben voor de leefbaarheid op het platteland. ‘Dat er een transitie naar een duurzame landbouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, maar het gaat om de manier waarop’, stelt de organisatie. ‘De agrarische sector heeft perspectief nodig zodat de transitie samen met de boeren ingezet kan worden.’

Verzuring

De kabinetsplannen, die nader uitgewerkt moeten worden door de provincies, komen er in het kort op neer dat in de omgeving van beschermde natuurgebieden drastisch moet worden ingegrepen. Dan gaat het in het bijzonder om de uitstoot van ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). Die stof komt vooral van veehouderijen en draagt onder meer bij aan verzuring van de bodem, waar zowel planten- als diersoorten last van hebben.

De realiteit in het plan mist volledig

Dwarsliggen

Ook diverse provincies, zoals Overijssel, Gelderland en Friesland, hebben kritisch - of zelfs ronduit afwijzend - gereageerd op de plannen. Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft al duidelijk gemaakt dat ze desnoods zelf kan ingrijpen als provincies dwarsliggen.

Stikstofgevoelig

In de zogeheten Natura 2000-gebieden zelf moet volgens de vorige week gepresenteerde plannen de ammoniakuitstoot 95 procent omlaag, in de ring eromheen moet die met 70 procent worden verminderd. Zo wil het kabinet bereiken dat in 2030 bijna driekwart van de natuurgebieden die gelden als 'stikstofgevoelig' niet meer worden blootgesteld aan te hoge concentraties stikstof.

Van onderop

De P10, waar gemeenten als Medemblik, Schouwen-Duiveland, Midden-Drenthe, Opsterland en Horst aan de Maas lid van zijn, pleit voor een ‘vitaal platteland met een gezonde agrarische sector’. Volgens het netwerk moet in het stikstofdossier vooral ‘van onderop’ worden gewerkt. De P10 wijst er verder op dat de landbouw naast een ‘belangrijke rol als voedselproducent’ ook een grote rol speelt in het beheren van gebieden. ‘Als er in sommige plattelandsdelen een hele agrarische sector als pijler wordt weggetrokken, ontstaat er instabiliteit waarbij het onduidelijk wordt hoe het platteland er uiteindelijk uit komt te zien’, klinkt het.

Provincies

Ook de Nederlandse provinciebesturen zijn - unaniem - bezorgd, maar tegelijk ook onderling fors verdeeld over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Vrijwel alle twaalf provincies eisen meer duidelijkheid over het nieuwe stikstofplan van het kabinet en willen (veel) geld van Den Haag om het (deels) uit te voeren, blijkt uit een inventarisatie van de krant. Maar waar Friesland resoluut laat weten ‘de brief van het kabinet aan de kant’ te schuiven en Overijssel stelt ‘de realiteit in het plan’ volledig te missen, daar gaat Noord-Holland ‘onderzoeken wat haalbaar is’ en zegt Zuid-Holland ‘de urgentie te begrijpen om stappen te zetten’.

Veel te ambitieus

De provincies krijgen van het Rijk een jaar de tijd om het landelijke stikstofbeleid te vertalen naar lokale plannen. Groningen noemt dat ‘veel te ambitieus’, terwijl Zuid-Holland meldt ‘dat de provincie haar verantwoordelijkheid zal pakken’. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
De boer is een klein radartje in het verdienmodel van de vlees- en zuivel sector. Jammer is dat de boer de klappen opvangt. In geval van uitkoopregelingen gaat het geld naar de Rabobank, natuurlijk. Overigens was deze sector zonder het op grote schaal afpersen van eerst Marokkanen en Turken en nu de midden- en oost europeanen in slachterijen nooit zo groot geworden. Met een flinke accijns op al het geïmporteerde veevoer was de sector ook nooit zo groot geworden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie