Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Provincie Flevoland bleef bij datacentrum in gebreke'

Donderdag staat de raad van Zeewolde voor de beslissing over het omstreden datacenter van Facebook in die gemeente. Is de raad van een gemeente opgewassen tegen een multinational die een leger aan advocaten de polder instuurt? Volgens hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard is de bestuurlijke fout eerder en elders gemaakt.

15 december 2021
Het-hyperscale-datacenter-op-Trekkersveld-4-in-Zeewolde-2.jpg

Donderdag staat de raad van Zeewolde voor de beslissing over het omstreden datacenter van Facebook in die gemeente. Is de raad van een gemeente opgewassen tegen een multinational die een leger aan advocaten de polder instuurt? Volgens hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard is de bestuurlijke fout eerder en elders gemaakt.

Driehonderd voetbalvelden
Een kleine driehonderd voetbalvelden omvat het datacenter van vijf hallen dat Facebook bij Zeewolde in Flevoland wil gaan bouwen. Het verbruikt jaarlijks twee keer zoveel energie als de hele gemeente Zeewolde dat tot nu toe doet. Maar het levert de gemeente op termijn ook zo’n vierhonderd banen op, een hogere ozb en restwarmte die (mogelijk) kan worden benut om woningen in Zeewolde en in buurgemeente Harderwijk  kan verwarmen. En we kunnen er allemaal sneller door internetten. Wat te doen?

Motie van treurnis 
Niet alleen het datacenter zelf is omstreden, ook de wijze van besluitvorming erover. Het leidde tot Kamervragen over de rol van het rijk en een door alle partijen aangenomen motie van treurnis tegen Gedeputeerde Staten van Flevoland, die een brief over het datacenter aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat achterhielden. Nu neemt de raad van Zeewolde er ten finale komende donderdag een besluit over. Maar is die daarvoor wel voldoende geëquipeerd?

 

Hoger niveau
‘De opdracht waar de raad van Zeewolde zich nu voor gesteld ziet, hoort niet op dat democratisch niveau te liggen’, schreef de NRC onlangs in een hoofdcommentaar. ‘Hoe betrokken, slim en onderlegd de raadsleden ook zijn, de komst van dergelijke datacentra overstijgt het belang van de lokale omgeving. Alleen al de impact die deze centra gaan hebben op de landelijke stroomvoorziening, vergt planning en besluitvorming op een hoger niveau.’

Incompleet
Volgens Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden en columnist van Binnenlands Bestuur, is het beeld dat de NRC schetst incompleet. ‘Het feit dat de gemeenteraad nu aan zet is, is een gevolg van besluitvorming door rijk en provincie. Alleen omdat die eerder al groen licht voor het datacenter gaven, ligt de bal nu uiteindelijk bij de gemeente. Daar is ook niets mis mee; dat datacenter komt uiteindelijk daar te staan.’

Lusten en lasten
De raad van Zeewolde zal vooral naar de praktische, lokale gevolgen kijken, zoals de inpassing van het datacenter in het landschap en de banen die het de gemeente zal opleveren. Daaraan voorafgaand had volgens Boogaard op provinciaal niveau de bredere, zichtbare afweging moeten worden gemaakt over de lusten en lasten van het datacenter.

Fout
Boogaard: ‘Het verbruikt veel energie van een flink aantal windmolens die elders in Flevoland zijn geplaatst. Die zorgen daar voor overlast. Maar de lusten gaan nu naar Facebook in Zeewolde. Daar had op provinciaal een politieke discussie over gevoerd moeten worden. Dat is immers de schaal waar de lasten worden geleden. Maar ik begrijp dat Provinciale Staten niet eens over de komst van het datacenter zijn geïnformeerd – daar zit voor mij de bestuurlijke fout. De lusten en de lasten zijn niet op het juiste niveau tegen elkaar afgewogen.’
 

Verkeerde niveau
Zou bij een dergelijk omstreden besluit een burgerforum of referendum de gemeenteraad van Zeewolde wellicht nog van pas kunnen komen? ‘Nee, dat geloof ik niet’, reageert Boogaard. ‘Daarmee blijft de discussie over het grootste pijnpunt zich uiteindelijke afspelen op het verkeerde bestuurlijke niveau. De provincie Flevoland is in gebreke gebleven. Dat kun je vervolgens niet meer op lokaal niveau gaan repareren.’

Stop
Overigens is nog niet zeker of bij een positief besluit van de gemeenteraad het datacenter er ook daadwerkelijk komt. Het rijksvastgoedbedrijf dat een groot deel van de grond bezit, wil die voorlopig nog niet aan Facebook verkopen. De dienst, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hanteert momenteel een stop op de verkoop van vruchtbare landbouwgrond.

Hoge Raad
Ook de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Didam door de gemeente Montferland kan voor Zeewolde nog roet in het eten gooien. Die stelt een aantal beperkende voorwaarden (objectief, toetsbaar, redelijk) aan onderhandse verkoop door gemeenten aan derden. Het is niet zeker of de deal die de gemeente sloot met Facebook aan de eisen van de Hoge Raad voldoet.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
tja, zolang het gros van de nederlanders gebruik maakt van facebook, instagram, whatsapp
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Vanwege het grote ruimtelijk beslag en het gigantische water- en energieverbruik dienen het Rijk en de provincies bij de totstandkoming van dit soort bouwwerken een veel nadrukkelijker rol te spelen. Uitermate dom dat gemeenten al jarenlang vrij spel is verleend. Met het oog op eventuele schadevergoedingen is er nu voor bestaande plannen nauwelijks meer een weg terug. Er wordt bij de hogere Overheden veel te veel achterover geleund. Of is het soms angsthazerij met het oog op politiek zelfbehoud?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Als er nou 1 provincie overbodig is, is Felvoland het wel.

De andere provincie hebben evenmin nog toegevoegde waarde, maar hebben in ieder geval nog verankering bij de inwoners. Zo niet Flevoland; groteskere onkunde dan daar bestaat niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
De lusten en de lasten? Voor 450.000 huishoudens is geen groene stroom meer beschikbaar, die er anders wel zou zijn. Die wordt voor een habbekrats met subsidie van de belastingbetaler aan facebook verkocht. Dus wat nu? Dan bouwen we twee kencentrales. Kosten: tussen de 10 en 14 miljard per stuk. Op kosten van de belastingbetaler. Een kerncentrale staat voor een miljoen huishoudens, dus facebook staat met zijn verbruik voor een halve kerncentrale. Extra kosten voor de belastingbetaler? 5 tot 7 miljard.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique Bekkenutte / directeur KNW
Vergeet ook vooral de belasting op de zoetwatervoorziening niet bij deze hyperscale datacenters. Juist in tijden van droogte waarbij de watervraag hoog is, vraagt ook dit datacenter veel extra. Hoe is dit contractueel geregeld en meegenomen in risicoanalyses vraag ik mij af. Komt het waterbedrijf niet in de klem?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Private lusten en publieke lasten is het handelsmerk van de huidige politiek. Datacentrums, Tata Steel, Schiphol, de arbeidsmigratie etc. Erg onbenullig allemaal. Nu ligt een deel van het lot van Nederland in de handen van de onbenullen in de Raad van Zeewolde. Of zijn er nog persoonlijke belangen? Wie zich kritisch opstelde, is als raadslid geroyeerd las ik in de krant: Rob Smeets werd geroyeerd vanwege zijn kritische opstelling. De burgemeester schoof alle integriteitskwesties terzijde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
Zetten de 115 windturbines die nodig zijn voor dit datacentrum ook maar in Zeewolde.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Gepensioneerd
Als dit een datacentrum is voor openbare digitale infrastructuur, dan was het nog wat anders. Maar dit is een datacentrum voor Facebook, helaas. Gaan we daar onze groene energie voor opofferen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. Wiebes / gecorrumpeerde klootviool
Mag ik de inwoners van Zeewolde wijzen op het energieloket van hun gemeente? https://www.duurzaamzeewolde.nl/energie

Hier kunt u tips krijgen hoe u energie kunt besparen. Want alle beetjes helpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem
Hiervoor betalen we dus met z'n allen de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit en aardgas. Zodat buitenlandse multinationals spotgoedkope stroom kunnen komen halen. Met nog 90% korting op de netwerktarieven toe. En de hoogspanningstransformator die noodzakelijk is voor het datacentrum mag ook door de belastingbetaler worden afgerekend, anders is het zielig voor Facebook. Allemaal geregeld door Eric Wiebes, die bijzonder hard rent voor een multinational. Ongetwijfeld onbezoldigd.En u dacht dat een land als Rusland corrupt was.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
Dit datacentrum mag er gewoon niet komen, niet in Flevoland en ook niet elders in NL.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie