Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vervangingspiek in openbare ruimte op til

Door de grootschalige wijkontwikkeling in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, zijn inmiddels veel wegen, parken, rioleringen en andere voorzieningen aan vervanging toe. Middels een online vragenlijst zijn ambtenaren die zich bezighouden met openbare ruimte en financiën ondervraagd over de stand van zaken in hun gemeente.

08 april 2016

Negen op de tien gemeenten verwachten tot 2030 een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, parken en andere voorzieningen in de openbare ruimte. Bijna de helft heeft er onvoldoende geld voor gereserveerd.

Gemeenten houden onvoldoende reserves aan
Dat blijkt uit een peiling die is uitgevoerd door Binnenlands Bestuur. Aanleiding was een door ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gesignaleerde trend dat gemeenten weinig zicht hebben op de vervangingsopgave in de openbare ruimte.

Door de grootschalige wijkontwikkeling in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, zijn inmiddels veel wegen, parken, rioleringen en andere voorzieningen aan vervanging toe. Middels een online vragenlijst zijn ambtenaren die zich bezighouden met openbare ruimte en financiën ondervraagd over de stand van zaken in hun gemeente. Met een respons van 113 volledig ingevulde vragenlijsten, geeft de peiling een indicatie van de manier waarop gemeenten tegen hun taken in de openbare ruimte aankijken.

De meeste respondenten geven aan de vervangingspiek tussen nu en 2030 te verwachten. Doorvragend naar de kosten van die operatie, blijven veel ondervraagden het antwoord schuldig: 88 procent weet het niet of ongeveer. Dat beeld herkent Antea Group in elk geval uit eigen onderzoek: gemeenten hebben wel een globaal, maar geen precies beeld van de vervangingsopgave. Twee van de drie invullers menen dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor de noodzakelijke investeringen.

Groenbeheer
Volgens veel ondervraagden zijn de taken in openbare ruimte in de schaduw komen te staan van de toegenomen aandacht voor het sociaal domen. Duidelijk is dat er flink wordt bezuinigd: twee derde van de respondenten stelt dat de openbare ruimte in hun gemeente als bezuinigingspost op de agenda staat. De bezuinigingen vinden vooral plaats op groenbeheer (85 procent), wegen (70 procent) en openbare ruimte (66 procent). Bezuinigen op riolering wordt door slechts 20 procent van de respondenten genoemd.

Lees hier het hele achtergrondartikel uit Binnenlands Bestuur 07-2016

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ir. P. Wonink / Consultant Water en Riolering
Ons rioolstelsel is in veel gevallen beter dan we denken. Dat is goed te onderzoeken door gebruik te maken van Rasmariant-riool. Resultaten van analyses van meer dan 30 gemeenten en bijna 10.000 km aan inspecties van vrij verval riolen tonen dat aan. Ook nieuwsgierig ?
Piet van Noort / Bestuurder DCCM
De schade door kustverdedigingswerken is voor betreffende kustgemeenten zeer problematisch. Noordwijk en Katwijk moeten extra geld uitgeven aan grondwaterproblemen. Bij Petten in gemeente Schagen hebben omliggende polders een zout probleem. Investeringen om dit te corrigeren worden af geschoven op plaatselijke belastingbetalers !
Jaap van Velzen / dir. Brain Management International
De openbare ruimte IS het sociaal domein! Er is iets grondig mis in de integrale gemeentelijke beleidsaansturing. Dat leert ook mijn jarenlange ervaring met de toegankelijke en bereikbare inrichting van gemeentelijke centra en wijken. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit ligt bij de gemeente, maar die wordt afgemeten aan CROW-net-voldoendes, niet aan ontmoeten, beleven en verkeersruimte voor mensen. Juist dat is de grootste uitdaging voor de toekomst.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Het viel te verwachten. Overigens zijn er ook grote gemeenten waar het budget wel goed op orde is, maar zolang het merendeel van de wethouders bestaat uit grote, luidruchtige ego's die onderhoud niet sexy vinden, zullen er nog veel gemeenten in de problemen gaan komen. Het wordt tijd dat burgers ook wakker worden en bij verkiezingen gaan stemmen op degelijkheid en een goed beheer van hun gemeente. Je zou kunnen zeggen dat men het bestuur krijgt dat men verdient.
Verbeterdebuurt / Communicatiemedewerker
Als je alleen al kijkt hoeveel meldingen openbare ruimte bij ons op Verbeterdebuurt.nl worden gedaan, dan kan je wel een inschatting van hoe belangrijk burgers het vinden dat de openbare ruimte keurig netjes en op orde is.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Typisch weer zo'n onderzoek wat is opgesteld om bepaalde sectorbelangen te stimuleren. Ongetwijfeld zullen er incidenteel gemeenten zijn die op dit ogenblik wat op het jaarlijks onderhoud van hun infrastructuur moeten bezuinigen. Echter vervangingsinvesteringen bij gemeenten worden voornamelijk gedekt uit vrijkomende afschrijvings- en rentelasten en via nieuwe kapitaalinvesteringen. Met toekomstige financiële problemen zal het dan ook niet zo'n vaart lopen.

Een goed meerjarenplan voor het onderhoud en voor de vervangingsinvesteringen met financiële onderbouwing blijft voor iedere gemeente natuurlijk altijd noodzakelijk.
Advertentie