Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Sta permanente bewoning recreatieparken toe’

‘Er zou net zoveel inzet moeten zijn vanuit de rijksoverheid voor permanente bewoners van recreatieparken als voor Roma en Sinti.' Dat stelt Floor Drost, voorzitter van Coöperatie Chaletpark “De Konijnenburg” in Putten. Permanente bewoning op een recreatiepark moet volgens hem kunnen als het bouwbesluit en de veiligheid zijn gewaarborgd en handhavingsbeleid wordt omgezet in toezicht.

07 november 2018

Permanente bewoning op een recreatiepark moet kunnen als het bouwbesluit en de veiligheid zijn gewaarborgd en handhavingsbeleid wordt omgezet in toezicht. Dat stelt Floor Drost, voorzitter van Coöperatie Chaletpark “De Konijnenburg” in Putten. ‘Er zou net zoveel inzet moeten zijn vanuit de rijksoverheid voor permanente bewoners van recreatieparken als voor Roma en Sinti.’

Hoe groot is uw recreatiepark?
‘We hebben 60 staanplaatsen. Tien jaar geleden hebben we als eigenaren de het beheer van het park overgenomen in een coöperatievorm. Ieder lid bracht een bedrag in. We hebben een dekkingsgraad van 99 procent. Het is een echt chaletpark, een tweede woningenpark zonder voorzieningen als zwembad, parkwinkel of clubhuis. Er zijn veel meer van deze parken die niet worden vertegenwoordigd door brancheorganisatie Recron. Zij zijn meer gericht op parken met commerciële functies.'

Wat voor mensen staan hier zoal?
'Hier staan veel 50-plussers. Zij woonden in stad en hebben een chalet gekocht. In de jaren ’00 zijn een aantal hier komen wonen vanwege de woningnood. Ze mogen daar zitten met een gedoogverklaring. De gemeente Putten handhaaft regelmatig. Een aantal kavels wordt permanent bewoond. Andere kavels eerder ook, maar die hebben na dwangsommen noodgedwongen moeten vertrekken. Het was beleid van de gemeente dat personen in nood er wel mochten wonen volgens de zeven kenmerken van levensperspectief, zoals inkomen, gezondheid en “buitenwoners". Dat werd getouwtrek. Er kwam nooit duidelijkheid over. In 2010 wilde minister Guusje ter Horst er beleid op maken, in 2017 Plasterk ook. Maar het kwam nooit voor het eind van de kabinetsperiode. Er zijn aanzetten geweest, maar het was te versnipperd. Er zijn teveel partijen bij betrokken.’

Uw gemeente stimuleerde permanente bewoning eerst?
‘Ja, ik woon er ook, maar ik gebruik het als tweede woning. Als ik me in de gemeente wil inschrijven, dan kan dat. Het gaat in tegen het bestemmingsplan, maar er is ook een inschrijvingsplicht. Je kunt dus mensen toelaten, terwijl het niet mag. In de jaren ’00 kwam een ambtenaar met zijn fiets het park op. Schrijft u zich maar in, zei hij. Maar hij vertelde niet wat de volgende stap moest zijn: een brief met een gedoogverklaring. Mensen die dat niet hadden waren de pineut en moesten eruit.’

Volgens u is er geen overlast op uw park?
‘Daar voeren we streng beleid op. Het park wordt snetjes onderhouden. Er is een parkreglement, er zijn camera’s en de AVG wordt nageleefd. We zijn eigenlijk een reclameblaadje over hoe een park wel kan functioneren. Er is dus ook permanente bewoning door mensen die niet in staat zijn om een huis te huren of kopen. We proberen dan wel de aansluiting op gas, water en licht zo goed mogelijk te doen.’

Handhavingsacties leidden volgens u juist tot leegstand en verwaarlozing?
‘Een ander park in de buurt is heel groot en heeft wel een zwembad. Daar staan ook kavels van particulieren met arbeidsmigranten er. Na handhaving zijn er geen arbeidsmigranten meer en is het een smerige bende geworden. Er is geen geld om investeringen te doen.’


U vindt dat permanente bewoning moet worden toegestaan?
‘Het kan wel. De gemeente Oldebroek heeft een voorstel gedaan aan parkeigenaren om hun kavels om te zetten in woonkavels. Ze moesten 25.000 euro bijbetalen en dat kwam in een toerismepotje. Dat staat los van hoe je gaat handhaven. Anders staan die 160.000 mensen op straat.’

Wordt uw standpunt gedeeld door andere recreatieondernemers?
‘Het is een algemeen beeld. De gemeente Putten wil nieuw beleid, maar oplossingen komen niet. Als het park niet meer geschikt voor toerisme, maak er dan een woonpark van. En het geld stop je in een potje toerisme. Je hebt zo 1,5 miljoen euro bij elkaar dat je kunt besteden aan toerisme.’

Tegen welke voorwaarden zou dit moeten?
‘Het moet wel voldoen aan het bouwbesluit en de veiligheid. Net als met die tiny houses. Je kunt controles houden en onderhoudscontracten vragen. De huidige leegstand scheelt de middenstand hier 80 miljoen euro op jaarbasis. Er is beleid op woonwagenbewoners, zoals Roma en Sinti, maar mensen die noodgedwongen permanent op een recreatiepark wonen hebben net zoveel rechten.’

Spreekt u hierover met de gemeente?
‘Dat is best lastig. Van overlast is geen sprake. Maar als het actieplan doorgaat, krijg je een koude sanering nu. Dan worden alle parken ontbonden of krijg je alleen parken met zwembaden. Maar weet dat er ook mensen wonen in hun tweede huis. Dat zijn geen toeristen. 25 procent woont hier zelfs permanent.’

Er komt een landelijke top. U weet daar niks van?
‘Ik zou daar graag mijn zegje willen doen. Het is toch jammer dat mensen op hun ouwe dag met een dwangsom worden geconfronteerd? En waar ga je die 160.000 mensen huisvesten? Er zou net zoveel inzet moeten zijn voor permanente bewoners van recreatieparken als voor de Roma en Sinti. Je zou de hele problematiek landelijk moeten oppakken, zodat er geen verschillen zijn tussen gemeenten.’

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
Ik ben voor legalisering op voorwaarde dat de eigenaar het verschil tussen de waarde voor en na legalisering stort in een pot voor de overheid. Met dit bedrag kunnen we dan we nieuwe woningen bouwen.
Wottsjer
Of dit praatje met een min of meer willekeurige maar nadrukkelijke belanghebbende nou iets aan de probleemstelling bijdraagt?

Die slimme gedoogregeling zou dit probleem toch al tien jaar geleden oplossen? Maar waar zijn die handhavende gemeenten gebleven die voor succes hier nodig zijn? Er is vast alle reden daar eens stevig achter heen te zitten.

Want kijk eens rond in Nederlands buitengebied: overal waar tien jaar geleden nog een kleine camping was, is nu een chaletpark of vakantiebungalowpark ingericht.

Dat zijn de etterpuisten in het landschap van over 10 of 20 jaar, de nu verloederde plekken zijn ook steeds mooi begonnen.

Verdient niet de zorg voor het buitengebied een echt andere benadering, weg van profijt en hooggeachte vrijheid, die immers zo vaak ten koste gaat van het algemene belang?
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Lijkt me vrij logisch met het huidige open grenzen beleid van de EU. Anders krijg je er nog eens 160.000, merendeels autochtone, daklozen bij.
W. Janssen / bestuursadviseur BVVW
Dit artikel zegt alles over de praktijk in Nederland. Aan de ene kant giga woningnood en aan de andere kant een wegjaag beleid met verpaupering van parken tot gevolg. Waar weer belastinggeld aan moet worden besteed (4 miljoen provincie) wat in de praktijk niet zal gaan werken. Handhaven (is gebleken) is zinloos bij woningnood en kost alleen maar belastinggeld en emotionele toestanden. Met het toestaan van permanente bewoning in de particuliere recreatiewoningen (zonder verhuurplicht) komen er tienduizenden "reguliere" woningen vrij die veelal leeg staan omdat de eigenaren/huurders in hun recreatiewoning verblijven. Als je als gemeente wél arbeidsmigranten, statushouders en de z.g. sociale gevallen doorstuurt naar recreatieparken dan heb je toch te maken met rechtsongelijkheid ? Of realiseren de ambtenaren zich dat niet ? De kreet "buitenlanders wél en de eigen mensen niet" is dan ook nog eens zeer terecht.

De BelangenVereniging Vrij Wonen promoot al jaren de z.g. dubbelbestemming ofwel uitbreiding van het bestaande bestemmingsplan met daarin alleen als toevoeging dat er naast gebruik voor recreatie ook permanent gewoond mag worden. Laat mensen zelf beslissen wat ze met hun eigendom doen.
H. Wiersma / gepens.
Juist door permanente bewoning treedt verloedering van recreatieparken op (criminaliteit, drugs e.d.).

Huurders van een vakantiewoning voelen zich bovendien helemaal niet thuis op een recreatiepark met permanente bewoning. Niet doen dus!
R. Backhausen / Eigenaar van een recreatiewoning
Gezien het feit dat er veel te weinig woonruimte is en ik als oudere ook kleiner wil wonen zou het gewoon mogelijk moeten zijn dat ik in mijn recreatiewoning kan wonen. Ik laat dan een eengezinswoning achter voor een gezin. Zo werkt het voor heel veel eigenaren van recreatiewoningen. Waarom moeten wij in Nederland afwijken van wat in heel Europa gewoon wel is toegestaan?
Jan
Geheel eens met W. Janssen en R. Backhausen. En als het echte woningen worden, kan de gemeente ook zo nodig een aanschrijving woningverbetering uitvaardigen bij verwaarlozing. Maar die verwaarlozing zal niet gauw optreden als je er permanent mag wonen, schat ik in. Eerder nog als het niet mag.
kees krelekamp / gepensioneerd
die mensen die zo,n achterlijke reactie geven snappen het niet .nederland is zo,n beetje het enige land in europa die zo moeilijk doen over permanente bewoning op recreatieparken .ik ben 68 mijn vrouw 58 wij wonen in een huis ,twee onder een kap wij willen dolgraag in een chalet wonen .waarom worden er door heel nederland geen parken gerealiseerd voor 65 plussers ? je zal eens zien hoeveel huizen er dan vrijkomen maar ja, nederland he,we moeten vooral niet te logisch denken mmaar wel overal migranten in een huis duwen en ze ook vertroetelen
john jansen / toezichthouder
In Nederland gaat dit op grote schaal niet gebeuren, om de simpele reden dat de grondprijs binnen de gemeentegrens dan gaat dalen.
Hans Slot / Juridisch afdviseur vth
Waarom wel bewoning van tiny houses en woonschepen toestaan en niet bewoning van - vaak grotere - chalets? Door minimumeisen te stellen aan bewoning van chalets kunnen veel senioren kleiner gaan wonen waardoor woningen vrijkomen op de woningmarkt wat de druk op die markt kan verlichten.
henk
Waarom hebben we deze ooit bedacht? Welk probleem werd hiermee opgelost
ARIE. Waijenberg / gemeenteraad
Onrechtmatige bewoning is een verzamelbegrip voor uiteenlopende fenomenen als onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en bewoning door illegalen en seizoensarbeiders.Al voor 2000 waren er veel huisjesmelkers die tegen woekerprijzen hele vakantieparken onder verhuurden .Nog erger was dat chalets werden verhuurd aan arbeiders uit polen en andere landen ook tegen woekerprijzen ...een vier persoons stacarravan werd bijv verhuurd aan 6 polen die per persoon tussen de 400 en 600 euro betaalden per maand.

Sommige parken verdienden veel geld aan prostituees wat nog veel meer opleverde.

Ik woonde zelf tussen 2002 en 2012 0p zo'n park met 200 losstaande prima koop woningen, die niet onderdeden voor gewone legale woningen. We woonden daar gewoon permanent, betaalden de gemeentelijke belastingen en hadden voor veiligheid een wijkagent.

In 2004 vaardigde de toenmalige minister uit dat "Gemeentes zelf moesten gaan bepalen of parken in hun gemeente legaal of illegaal permanent bewoond mochten worden"

Na 2004 werd hier dus een gemeentewet voor gemaakt MAAR er schuilde een addertje onder het gras...Groeigemeentes waar nog gebouwd werd kregen bijv geen subsidie meer voor bijv 200 huizen als ze 200 huizen op een park voor permanente bewoning accepteerden.

Daarom gingen veel gemeentes dus over naar geen permanente bewoning meer op die parken, eigenlijk gedwongen door het rijk.

In de Europese wetgeving kent men geen onderscheid tussen vakantie woningen of andere woningen...een woning is een woning. Veel landen kennen daar dus ook geen apart beleid voor

Ook is er geen wel of geen GEDOOG beleid.
ans jacobs / gepensioneerd
Er zouden een aantal parken verspreid over het land moeten komen en dan alleen voor 60 plussers. Onder de 60 jaar dan ook echt niet toestaan. Er komen dan heel veel woningen vrij. Heel veel mensen wonen bijna het hele jaar op een park en zijn gedwongen hun huurhuis te blijven aanhouden ivm verbod permanente bewoning. Wij zouden ook heel graag met de hondjes buiten willen wonen op een bungalow en/of chaletpark. Wij moesten ook vertrekken uit Putten. Wonen nu in een sociale huurwoning maar die zou dan weer vrij komen.
P.A.van Zelst / Pensionaro
Ik wil graag weten op welke parken wij een bungalow kunnen kopen voor permanent verblijf
Jan / brave burger
Brutalen hebben de halve wereld, zo luidt het spreekwoord. Eerst voor een habbekrats een recreatiewoning kopen. Een paar honderdduizend euro goedkoper dan een reguliere woning. Waarom zoveel goedkoper ? Juist omdat je er niet permanent mag wonen. What's in a name "RECREATIE". Vervolgens toch je eigen huis duur verkopen en nu pleiten om permanent te mogen wonen in de recreatiewoning. Zodra de permanente woontoestemming rond is, met een flinke winst weer verkopen. Kijk maar eens op Funda Kleine Heisteeg 16 Wernhout hoeveel woningen er te koop staan op Parc Patersven in Zundert. Op dit moment 34 stuks. Allemaal van mensen die zo heel graag daar ter plekke permanent wilden wonen. Maar nu de woning opeens veel meer marktwaarde heeft, heeft hun ideaal plaatsgemaakt voor winstbejag.............
Advertentie