Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Aanzienlijke gevolgen' van EU-wet over ruimtebeslag

Een van de uitgangspunten in de nieuwe Bodemgezondheidswet, is dat de stedelijke bebouwing in 2050 niet meer netto mag toenemen.

ANP
23 januari 2023
Bouwen in het groen
Pixabay

Plannen waarmee de Europese Unie wil voorkomen dat lidstaten het platteland en de natuur volbouwen, kunnen 'aanzienlijke gevolgen' krijgen, onder meer voor het aanpakken van het woningtekort in Nederland. Daarop wijst het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een eerste analyse van het aankomende EU-beleid, dat voor een deel nog moet worden ingevuld.

Projectleider Cultuurverandertraject Duurzame Inzetbaarheid

JS Consultancy
Projectleider Cultuurverandertraject Duurzame Inzetbaarheid

Realisatiemanager Watersysteem

JS Consultancy in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe
Realisatiemanager Watersysteem

Netto groei steden

Een van de uitgangspunten in de nieuwe Bodemgezondheidswet, is dat de stedelijke bebouwing in 2050 niet meer netto mag toenemen. Over dat principe hebben de EU-landen en het Europees Parlement jaren geleden al afspraken gemaakt. Die heeft de Europese Commissie nu een heel eind uitgewerkt.

Ruimtebeslag

Het idee is dat steden niet eindeloos mogen blijven uitbreiden in het groen. Als bijvoorbeeld in het groen bij een stad een bedrijventerrein wordt aangelegd, zal straks ergens anders bebouwing moeten verdwijnen. Voor de mogelijk grote gevolgen die zulke regels over 'ruimtebeslag' zullen hebben, is nog maar weinig aandacht volgens het PBL.

Brede discussie

'Hoeveel invloed het beleid precies gaat hebben is op dit moment nog onduidelijk, omdat de details op EU-niveau nog moeten worden uitgewerkt', zegt het PBL er wel meteen bij. Hoofdauteur van het rapport David Evers pleit niettemin voor een 'brede discussie' over de gevolgen die de wet in 2050 zal hebben voor onze ruimtelijke ordening.

Koploper in volbouwen

Afgezet tegen de oppervlakte van ons land is Nederland momenteel de Europese koploper in het volbouwen van open ruimtes. Om aan de Europese doelen te voldoen, zal dus een flinke omslag nodig zijn.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Een heel goed voorstel. Dat is nu echt eens duurzaam. Nederland is niet alleen koploper volbouwen, maar ook koploper bevolkingsgroei en dat al sinds 1900. Zeker sinds de kabinetten Rutte gaat het bijzonder hard. Vorig jaar nog met een instroom van 402.000 personen. Dus dan is duidelijk wat Nederland te doen staat: de immigratie terugdringen. Helaas is de Nederlandse politiek daar niet toe in staat. Landelijke politici verschuilen zich steeds weer. Achter regels, achter het partijcongres, achter coalitie akkoorden etc. En dat al decennia lang. Nederland heeft een politieke partij die meent duurzaamheid en bevolkingsgroei door immigratie te kunnen en moeten combineren: D66, unieke partij in Europa. Rob Jetten droomt er openlijk van dat Nederland één grote stad wordt waarin kinderen al op hun vierde levensjaar kunnen kiezen wat ze willen worden: hij, zij of “het”. Dat drinkwaterleidingbedrijven aangeven dat er straks te weinig water is om woonwijken aan te sluiten, de netbeheerder die aangeeft dat de stroom niet kan worden aangesloten, waterschappen die waarschuwen voor bouwen in diepe polders etc. het maakt allemaal niet uit. Er zit een laag in het bestuur van Nederland die vies is van opkomen voor het belang van Nederland. Wat is dat toch. Neem nu die opmerkingen van Buijs van de UVA. Kenmerkend voor de cultuur binnen besturend Nederland. Weg ermee. We moeten in Nederland open kunnen praten over immigratie en dat soort zaken.
Biemie Janssen
De versimpeling ten top alsof in Nederland het enige probleem immigratie is? Maar met simpele probleemstellingen voldoen ook simpele oplossingen. Vergeet niet dat Nederland veruit de meeste ruimte per wooneenheid heeft. Voor z'n dichtbevolkt land hebben we bijzonder weinig hoogbouw. Daarnaast willen we voortdurend mee doen in de wedloop om bedrijven naar ons toe te halen die vooral ruimte nodig hebben om "dozen" te kunnen schuiven. Wat dan vooral het Oost-Europees personeelspotentieel mag bemensen met een terechte woningvraag. Maar ook de veeteelt sector doet een duit in het zakje en produceert vlees voor heel Europa vanuit één van de kleinste landen in Europa. Tsjah met 17 miljoen mensen en een veelvoud aan dieren bouwen we heel Nederland vol, al wordt dat steeds moeilijker in een land met al die strijdige belangen en wetgeving om die te beschermen. In Nederland willen we ten koste van alles onze eigen belangen blijven verdedigen. De geschiedenis bekijkend hebben we geen best trackrecord in dat opzicht daarover kunnen diverse etnische groeperingen een boekje opendoen. Met alle versimpelingen en het ontbreken van het lef om echte keuzes te maken komen we helemaal nergens! Pappen en nathouden, maar misschien moeten we als stad Nederland maar gewoon opgaan in Europa of een deelstaat van Duitsland worden. Het eindeloze discussiëren over onmogelijke oplossingen en steeds groter wordende tegenstellingen brengt ons in elk geval helemaal niks!
Hielco Wiersma
Er is niet zo snel sprake van het volbouwen van het platteland. Ons land is voor ca. 9% bebouwd. Als er binnen stedelijke gebieden geen inbreilocaties meer zijn zal noodzakelijkerwijs toch meer aan de randen richting platteland moeten worden bebouwd.
Hans Bakker
De beleidsvoornemens zijn om bodem, water en ecosysteem op orde te houden. En terecht. Overigens is geen 9% van Nederland bebouwd, maar maar liefst 24%.
Bron: cbs. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/20/toename-bebouwd-gebied-ten-koste-van-landbouw
Het gaat om alle bebouwing. Wonen, wegen. Als we al zeggen: deze regels zijn nodig voor ons ecosysteem, dan betekent dat er in Nederland een ZEER FORSE beleidsomslag noodzakelijk is. Stabilisering van de bevolkingsomvang is het eerste war wij moeten doen.
Hielco Wiersma
De 9% bebouwing werd recent genoemd door rijksbouwmeester Veenstra. Derhalve vaar ik op een betrouwbaar(der) kompas.
Advertentie