Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

PBL vindt plannen Rijk vaak niet helder genoeg voor provincies

Veel plannen van de rijksoverheid zijn voor provincies niet duidelijk genoeg om goed te kunnen uitvoeren.

ANP
27 mei 2024
woningbouw
Pixabay

Veel plannen van de rijksoverheid zijn voor provincies niet duidelijk genoeg om goed te kunnen uitvoeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een onderzoek dat plannen op verschillende beleidsterreinen niet altijd op elkaar aansluiten en daardoor niet helder zijn.

Teamleider Duurzaamheid en Omgevingsadvisering

Publiek Netwerk in opdracht van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Teamleider Duurzaamheid en Omgevingsadvisering

Vergunningverlener omgevingswet

Gemeente Ridderkerk
Vergunningverlener omgevingswet

Water en bodem

Een voorbeeld dat het PBL noemt, is het beleid dat de kwaliteit van water en bodem sturend moet zijn in nieuwe plannen. In de zogeheten woondeals tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies is dit echter niet meegenomen, net als bij veel provinciale plannen voor het landelijk gebied.

Integrale plannen

Het PBL stelt voor om meer integrale plannen te maken, waarin meerdere thema's worden behandeld en beter op elkaar worden afgestemd. De drie belangrijkste thema's zijn volgens het PBL landbouw en natuur, netwerk voor energie en (circulaire) economie en leefbare steden en regio's. Provincies willen dat ze het geld van het rijk per gebied kunnen gaan gebruiken, zodat zij beter kunnen bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven in een bepaalde regio.

Tegenstrijdig

Om alle doelen te halen, moeten alle verschillende overheden meer handelen als één, stelt het planbureau. Plannen voor bijvoorbeeld natuur en woningbouw kunnen tegenstrijdig zijn voor een provincie. Daarom moeten er volgens het PBL samenhangende en concrete keuzes worden gemaakt door het Rijk, waarin alle facetten zijn meegenomen.

Ruimere blik op de toekomst

Ook moet er een ruimere blik op de toekomst komen. Veel provinciale plannen lopen niet verder dan 2030. Het PBL stelt voor dat er ook plannen voor 2050 en tot 2100 worden gemaakt. Daarbij moet meer ruimte voor onzekerheden in de plannen komen. Soms blijken plannen niet haalbaar en daarover moet van tevoren worden nagedacht, schrijft het planbureau. Als voorbeeld wordt de woningbouwopgave genoemd. In 2030 moeten 900.000 woningen zijn bijgebouwd. Dat staat in de plannen als een vaststaand feit, maar het PBL stelt dat daarvoor al jaren te weinig woningen worden bijgebouwd, dus moet worden nagedacht over wat het betekent als het niet lukt.

Geen tegenstand

Als laatste stipt het PBL nog aan dat begonnen moet worden met plannen waartegen geen tegenstand is. Bij woningbouw kan dat renovatie van bestaande huizen zijn of nieuwbouw binnen steden en dorpen. Bij natuurbeleid kan het gaan om de zogenoemde groenblauwe dooradering. Dat zijn kleine landschapselementen zoals sloten en oevers die natuurgebieden met elkaar verbinden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie