Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

PBL-directeur Hekkert is klaar met 'enorm uitstelgedrag' overheid

Hekkert presenteerde een rapport aan demissionair premier Mark Rutte, waarin het PBL nog eens duidelijk maakt hoezeer Nederland achterligt.

ANP
15 september 2023
klimaattoekomst
Shutterstock

Marko Hekkert, sinds begin dit jaar directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), heeft alvast een dringend advies voor het volgende kabinet: stop met uitstellen en stel strategieën op voor de lange termijn. Alleen dan lukt het volgens hem om de problemen op het gebied van natuur, klimaat en woningbouw effectief aan te pakken.

Uitstelgedrag

'Op veel dimensies zijn we niet waar we willen zijn, maar we weten dat ook al heel lang', verzucht Hekkert. 'De overheid heeft enorm last van uitstelgedrag. We hebben de neiging heel lang te wachten met maatregelen, totdat het crisis wordt. Als je steeds zo laat begint, is het ontzettend veel moeilijker om de samenleving mee te krijgen.' Hij zou graag zien dat de volgende regering 'met die wetmatigheid breekt'.

Doelen niet gehaald

Hekkert presenteerde in Amsterdam een rapport aan demissionair premier Mark Rutte, waarin het PBL nog eens duidelijk maakt hoezeer Nederland achterligt op diverse doelen. Een greep: veel dijken en dammen voldoen niet aan de normen, bij 26 procent is verbetering zelfs 'urgent'. De circulaire economie komt nog amper van de grond; de gewenste halvering van het grondstoffengebruik in 2030 is totaal niet in zicht. Recyclen doen we wel, maar daar komen vooral 'laagwaardige' producten uit voort. Afgelopen jaar ging ook meer afval de verbrandingsoven in.

Water sterk vervuild

De wateren in ons land zijn nog altijd sterk vervuild. Slechts 14 procent voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water, terwijl Nederland daar in 2027 op kan worden afgerekend. Qua biodiversiteit gaat de achteruitgang ook door; slechts 26 procent van de planten- en diersoorten kent een 'gunstige staat van instandhouding'. Veel van die problemen hangen samen met de landbouw. Die heeft sinds 1990 wel grote stappen gezet op milieugebied, klinkt het, maar sinds 2010 is die vooruitgang volgens PBL-onderszoekers gestagneerd.

Klimaatpakket

Het PBL gaat ook in op het klimaatbeleid, maar geeft nog niks weg over de nieuwste berekeningen omtrent de uitstoot van broeikasgassen. Daar rapporteert het planbureau volgende week, tijdens Prinsjesdag, uitgebreid over in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Daarin zijn de effecten doorgerekend van het extra klimaatpakket dat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) dit voorjaar presenteerde.

Omarmen

Over de klimaatwet en het Nederlandse Klimaatakkoord is directeur Hekkert zeer positief. 'Het Klimaatakkoord laat zien dat als heel veel partijen in de samenleving zoiets omarmen, er tractie ontstaat om dingen te gaan ontwikkelen', zegt hij.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Tussen 2015 en 2022 nam de in- en doorvoer van Chinese producten toe van 10 miljard euro in 2015 tot bijna 50 miljard euro in 2022. Waar kan je dat allemaal aan zien, behalve aan de staatjes van import? Welnu, aan al die distributiecentra in het land en al die honderdduizenden oost en midden Europeanen, die allemaal moeten wonen, eten en recreëren in ons overvolle land. In de tussentijd maakt de Europese commissie zich druk over staatssubsidies op Chinese auto’s omdat onze eigen auto industrie om zeep geholpen wordt. Dames en heren, dit is het grote probleem van Nederland. Verdienmodelletjes van enkelen geven de doorslag. Distributiecentra, kassen en slachterijen. Zonder Westland geen woningtekort in heel Den Haag en omstreken. Tussen nu en 2030 neemt het aantal arbeidsmigranten toe van meer dan 800.000 nu tot 1,2 miljoen in 2030. Als dat aantal al niet te laag is. “Gewoon omdat het kan”. Omdat het lekker goedkoop is. De verdienmodelletjes van de één kunnen de eigen industrie om zeep helpen. Zie de auto industrie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke economische activiteiten we wel en welke we niet meer moeten willen in ons overbevolkte land. Maken we die keuzes niet, dan is er geen houden meer aan met stikstof, waterkwaliteit en woningnood. Het stabiliseren van de bevolkingsomvang is het aller en allerbelangrijkste dat onze nieuwe regering straks te doen staat.
Hielco Wiersma
Eén van de grootste oorzaken van het uitstelgedrag en/of slechte wetgeving heeft te maken met de grote hoeveelheid politieke partijen. Het terugbrengen van dit aantal via het instellen van kiesdrempels voor alle bestuurslagen zal leiden tot kwalitatief betere en snellere besluitvorming.
Advertentie