Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wijziging Bouwbesluit nodig tegen hinder houtkachels en vuurkorven

Milieu- en gezondheidsorganisaties waarschuwen al jaren voor de toenemende overlast en de schade van houtgestookte kachels aan mens en milieu.

28 maart 2014

Gemeenten kunnen amper optreden tegen de overlast van houtgestookte kachels, vuurkorven en terrashaarden. Aanpassing  van het Bouwbesluit is volgens de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) nodig om de hinder te kunnen aanpakken.

Milieu- en gezondheidsorganisaties waarschuwen al jaren voor de toenemende overlast en de schade daarvan aan mens en milieu. Om die reden organiseert de VVM hierover dit voorjaar een congres. Zij werkt daarvoor samen met onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Longfonds. Volgens de  Emissieregistratie, onderdeel van het RIVM, is houtstook door particulieren een van de grootste bronnen van fijnstof en dioxines in Nederland.

‘De overheid is al jaren bezig om de milieuhinder van bedrijven, het verkeer en de intensieve veehouderij te beperken. Volgens de meest recente CBS-enquête heeft 10 procent van de Nederlanders geurhinder van houtstook door particulieren, maar daartegen gebeurt niks, er is geen beleid om dat te verminderen’, aldus Carla Anzion, voorzitter van de sectie geur van de VVM. Het probleem is dat er geen probleem­eigenaar is, constateert Anzion. De rijksoverheid zegt dat het een lokale aangelegenheid is; de gemeenten zitten met wet- en regelgeving van de rijksoverheid die niet toereikend is om de problemen aan te pakken.

Dat heeft er vooral mee te maken dat het gaat om gedrag van burgers in de privésfeer, licht Anzion toe. ‘In het Bouwbesluit en de Wet Milieubeheer zijn algemeen geformuleerde zorgplichtartikelen opgenomen, maar het is voor een gemeente erg moeilijk om op basis daarvan te handhaven als burgers klagen. Want wat is hinder? Als je drie keer per jaar de kachel van de buurman ruikt? Of twintig keer? En wanneer moet je dan beperkingen opleggen? Gemeenten hebben een objectieve methode nodig om vast te stellen wat onaanvaardbare hinder is.’

Een andere invalshoek om de overlast aan te pakken is via de giftige stoffen die vrijkomen bij onvolledige verbranding. Het meten daarvan is te duur voor gemeenten en geeft slechts een momentopname. ‘Dat er tijdens de meting prima brandhout wordt gestookt, wil niet zeggen dat mensen de volgende keer geen afval in de haard verbranden.’ Anzion wijst naar Duitsland, waar de schoorsteen­veger de bevoegdheid heeft om bij het constateren van slecht stookgedrag de kachel te verzegelen.

Speurneuzen
Dat is in Nederland (nog) ondenkbaar. Gemeente Amersfoort probeert het voorlopig met een checklist. De gemeente stelde toestingscriteria op, die worden gebruikt bij het onderzoek naar hinder. De criteria sluiten aan bij de gedragsregels voor goed stoken en zijn gebaseerd op jurisprudentie over het voorkomen van hinder en schade als gevolg van rookgassen. Daarnaast kan er, wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, advies worden ingewonnen bij de GGD, legt woordvoerder Herman Wiersema uit. ‘Wanneer uit dat onderzoek blijkt dat door het niet in acht nemen van die regels, het aannemelijk is dat de klager of andere omwonenden hinder hebben van het stoken, kunnen wij een stookverbod opleggen.’

Toch denkt ook Amersfoort dat in het Bouwbesluit regels moeten worden opgenomen voor de rookgas­afvoer, die gericht zijn op het voorkomen van overlast voor de omgeving. Nu gaat het slechts om de overlast en veiligheid van de stoker zelf. Ook zouden de regels moeten gelden voor bestaande bouw en niet alleen nieuwbouw, zoals nu is vastgelegd. Het opstellen van dat soort normen kan helpen bij het objectiveren van klachten, meent Wiersema. Anzion heeft nog andere suggesties: het opleiden van gecertificeerde ‘geur-toezichthouders’ binnen de regionale uitvoeringsdiensten, zoals er ook speciale speurneuzen zijn voor bedrijven. Daarnaast kunnen gemeenten in de algemene plaatselijke verordening een stookverbod bij windstil weer opnemen, hoewel het handhaven daarvan tijd en geld kost. Rigoureus, maar wel duidelijk, is een verbod op het plaatsen van kachels en open haarden in dichtbebouwde omgeving.

Reacties: 50

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jessica
Wij hebben een nieuwbouwwoning met wtw maar de regels omtrent de rookgasavoer bij nieuwbouw zijn ook om te huilen want er zijn amper regels voor. Wat resulteert dat wij ipv verse lucht alle rooklucht van de buren aanzuigen en we de hele winter 's avonds in de stank zitten. Het is heel hinderlijk en ik kan mij niet voorstellen dat dit een gezonde situatie is met alle troep die mijn huis ingezogen wordt. Daarnaast wordt het recht te ventileren mij ook ontnomen. Het bouwbedrijf heeft een keer thuis bij ons geroken en roken het wel maar op dat moment was het niet half zo erg als normaal natuurlijk. Zij wilden onze aanvoer o het dak zodanig aanpassen dat wij moesten inboeten op ruimte, geluidsoverlast zouden krijgen door een hele lange pijp door het huis heen aan te leggen en dit is weer niet gunstig voor de levensduur van de wtw want die moet dan door een hele lange pijp met bochten lucht aanzuigen ipv een kort pijpje. Ik denk dat dat ook funest zou zijn voor de ventilatie. De gemeente heeft tot nu toe ook niets kunnen/willen doen ook al vonden ze de filters in onze wtw wel ruiken naar rook. buren gooien geen troep in de kachel maar gewoon goed hout dus daar ligt het niet aan. En alles voldoet aan het bouwbesluit wordt er dan gezegd. Kortom, je kan barsten maar naar de oorzaak wordt niet gekeken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Nou, als ik de reacties lees kan ik beter stoppen met leven...althans dat doe ik natuurlijk al als ik mezelf alle leuke dingen in het leven ontzeg, omdat dat beter is voor/omdat [zelf argument in te vullen]. En als ik het mezelf niet ontzeg dan moet de overheid dat doen, omdat [zelfde argument, aangevuld met "medemens"]!?

Een ander weet hier ook altijd wat het beste voor mij is....het toppunt van vertrutting en betutteling in een land wat zich "vrij" noemt...jaja..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
AJHamers / Operationeel expert politie.
Wederom moet er op voorspraak van een grotere of kleinere groep wettelijk worden ingegrepen in de privé sfeer van anderen. Nu is het de houtkachel die een bron van overlast en verontreiniging is. In dit land van betutteling heeft ieder zijn doel. Veel van de zogenaamde verontreiniging kan worden voorkomen door schoon droog hout te stoken en de manier van stoken aan te passen. Ook zijn er rookgasfilters in de handel die e.e.a. beperken. Laat de overheid vooral haar rol als voorlichter oppakken want wie moet gaan handhaven en wat willen wij las burgers daarvoor betalen. Trouwens wie gaat de echo komische schade betalen die gaat ontstaan. Ik ga ervan uit dat het de lobby is die zo hard schreeuwt om een totaal verbod. Trouwens een groot aantal onwaarheden worden door die lobby als waarheid verspreid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Essen van / Adviseur
Door het hebben van een restaurant in mijn woonomgeving heeft de uitbater hiervan een terras bbq waar saté ed. worden klaargemaakt

Het branden van deze bbq.s geeft overlast van elke dag weer geur en rook.

Mi vanuit overheid regulerende eisen te stellen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Reactie
Bij mooi weer kan mijn buurman beneden in zijn tuin ziten en ik op mijn balkon een paar etages hoger ook. Prima, zijn we allebei blij. Als mijn buurman vervolgens urenlang een "gezellig" vuurkorfje brandt kan hij nog steeds lekker buiten blijven maar moet ik naar binnen én mijn ramen sluiten vanwege de optrekkende stank en rook. Dus hij nog steeds blij maar ik niet meer. Wie wordt er nou feitelijk iets leuks ontzegd?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
paul
We kunnen met regeltjes alles verbieden. Bijvoorbeeld de kinderen van de buren die met stoepkrijt tekenen op de stoep voor mijn huis. Verbied maar, net als het bezit van honden in de bebouwde kom, het hebben van kippen, zelf kweken groente, barbeque, hogedrukspuit en ga maar door. Maar wie alles met regeltjes gedekt wil hebben, voelt zich wellicht meer thuis in Noord-Korea.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Walter
De feiten zijn bekend, houtrook is hinderlijk en absoluut ook zeer schadelijk, maar dat is blijkbaar nog niet voldoende voor een stoker om te stoppen of voor de politiek om er iets aan te doen.Ik zeg: Iedereen aan de houtkachel. Hoe meer mensen er stoken, hoe groter het probleem wordt, en pas dan zal de politiek er aandacht aan besteden.Advies aan de huidige slachtoffers: Neem ook een houtkachel, 1 die veel rook kan veroorzaken, en doe hem vooral aan als de wind naar de buren staat. Ook in de zomer als ze hun ramen open hebben staan. Mensen begrijpen pas wat overlast is als ze het zelf ervaren.Dit is precies wat de meeste mensen hier ook willen. Niets reguleren want dat is betuttelend. Gewoon zelf uitvechten is veel beter!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron
Wat een trieste en nogal te makkelijke reactie van Victor om zich zo af te zetten. Juist al die aso-gedragingen die hij ook nog en passant gezeik vindt moeten met duidelijke en strenge regelgeving de kop worden ingedrukt.

Er staan genoeg reacties van mensen die helaas slachtoffer zijn van houthaardenterreur met ongezonde rook- en stankoverlast.

En probeer eens van die 'Me, Myself and I'-mentaliteit af te komen en gun je buren rust en vooral schone buitenlucht.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Z.M.Vissers
Wij zijn hier vorig jaar komen wonen en de achterburen hebben en veranda gebouwd. Hierin staat een houtkachel die tevens als bbq dienst kan doen. De pijp steekt 1 meter boven zijn platte dak uit en staat op 2 meter van ons achtertuintje. Zeker enkele malen per week wordt gebruik gemaakt van de houtkachel en helaas hebben wij ingebrande vlekken op de terras tegels en staat de wind dusdanig dat wij, in de avond, niet meer buiten kunnen zitten wegens de rook. Ook wij hebben de gemeente gebeld en deze hebben mij gezegd dat het is toegestaan wat de buren betreft. Wanneer er geen vergunning(?) is afgegeven kunnen de mensen deze alsnog verkrijgen mits zij €100 betalen. Ik begrijp iets niet meer....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert
Verbod op terrashaarden en vuurkorven kan feitelijk in de APV geregeld worden en VNG zou hier in eigenlijk het voortouw moeten nemen. een kleine aanpassing in de APV is voldoende.

In de standaard APV van VNG zou dan in de APV artikel 5.34 een toevoeging krijgen.

Bij zowel sub b en c zou de toevoeging 'geen hout' voldoende zijn om te kunnen handhaven.

In combinatie met artikel 151d van de gemeentewet, heeft de gemeente een extra sanctiemaatregel achter de hand voor hardnekkige overtreders.Dan is in ieder geval houtstook in de buitenlucht al uitgesloten, mits er vergunning gegeven wordt.Voor installaties in huis zoals open haarden en houtkachels is het wachten op landelijk beleid, zoals ook in advies naar het ministerie is gegaan.

Gemeenten kunnen voorlopig niet meer doen dan voorlichting, stookadviezen of stookverbod bij bepaalde weersomstandigheden en handhaven op grond van Bouwbesluit artikel 7.22Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Snoek
Wij hebben stelselmatig stank in onze woning die direct klachten geeft als hoofdpijn, een loopneus en irritatie aan de ogen. De stoker wil niet hebben dat ik klaag en de gemeente doet niets.

Als ik op www.netwerkhoutrook.nl of www.houtrook.nl kijk wat er allemaal voor gifstoffen in houtrook zitten vrees ik voor de gezondheid van mij en mijn kinderen.

Ik meet een verhoging van het fijnstof niveau met een factor 6 tot 20 zodra de kachel aan gaat.

Het is toch belachelijk dat een burger een ander met steun van de gemeente mag vergiftigen terwijl in Soest onlangs een stookverbod is opgelegd aan een bedrijf dat mogelijk minder overlast veroorzaakte.

Helaas missen sommige mensen enig sociaal gevoel en dienen ze met strenge regelgeving aangepakt te worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heleen
Als het 's zomers buiten warm is, blijft mijn huis door de ligging prachtig koel. Ik hoef alleen maar een paar ramen tegen elkaar open te zetten. Tot het moment dat iemand 'gezellig' met een vuurkorf gaat spelen. Dan moeten aan één kant alle ramen dicht en kan het zweten beginnen. Weg natuurlijke ventilatie. Ik ervaar dat als terreur, vuurkorventerreur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bezorgde burger 033
De checklist (toetsingscriteria) die Amersfoort hanteert mist elk juridische grond (voor de overlasthebber). Amersfoort stuurt bij overlast "speurneuzen" via ServiceBureau /Gemeenten (gemeenteambtenaren) die zelf een houtkachel stoken. In Amersfoort mag een door milieu inspecteur afgekeurde houtkachel van 25 jaar oud gewoon blijven branden, afd. Handhaven keurt deze kachel weer goed.. Amersfoort vindt het ook goed dat je dagelijks houtrook uit 6 à 8 houtrookkanalen in je huis krijgt. Amersfoort heeft nog nooit iets zinnigs gedaan tegen houtrook. Windstil weer wordt in Amersfoort "' omgezet"" in 2 bft, waardoor de stoker gewoon mag blijven stoken. Ook Amersfoort is een achtergebleven gebied...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rein Gelten / Directeur
Het Bouwbesluit is hier niet de goede weg voor. Het woord zegt het al 'Bouwbesluit" gaat over bouwen en verbouwen. het stoken van vuurkorven, afsteken van vuurwerk, paasvuren of echte open haarden hebben daar weinig mee te maken. Waar gaat het hier eigenlijk om? Een goede definitie ontbreekt. Gaat het om uitstoot of om de geur die mensen vervelend vinden? Misschien beiden. Haarden en kachels stoten minder dan 1 % van de totale fijnstof in Nederland uit, dus dat zal het probleem niet zijn. het is dus veel meer de geur. Een oplossing kan zijn om in ieder geval elke vorm van open vuur buiten, te verbieden. Dus geen vuurkorven, paasvuren of andere brandstapels. Dat zouden volgens mij de gemeenten kunnen doen en uiteraard zou er ook wetgeving kunnen worden gemaakt. Dan de haarden en kachels. Veel problemen worden hier veroorzaakt door echte open gestookte haarden en slechte afvoeren. Een echte open haard heeft een heel slechte verbranding. De verbrandingstemperatuur is veel te laag. Daar zijn veel betere oplossingen voor zoals haarden en kachels die aan bepaalde verbrandingseisen voldoen. In Duitsland heb je daarvoor BimschV II. Dit stelt heel strenge normen aan toestellen. Als dat in Duitsland kan, dan kan je dat ook in Nederland verplicht stellen. Met het verbieden van open vuur buiten en een verplichte norm voor haarden en kachels zal het probleem grotendeels opgelost zijn. Dan nog het vuurwerk afschaffen wat dat is echt een fijnstof kanon.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lambrechts
Zelfs als een onderzoeksbureau vaststelt dat de klachten van houtrookoverlast gegrond zijn en de weth. Milieu dit n.a.v. vragen uitspreekt tijdens een raadscommissie vergadering, treedt gemeente Amersfoort niet handhavend op. Het voordeel voor de stoker blijft....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alice
Door het hete weer van de afgelopen dagen is het bloedheet in de slaapkamer. We slapen er slecht door, we liggen vooral te zweten. 's Avonds de ramen open zetten voor de zo nodige verkoeling kan vaak niet want de buren hebben een terrashaard met een hoge schoorsteen waardoor ze zelf niet in de rook zitten, maar onze slaapkamer wel blauw van de rook komt te staan. Slapen in zo'n rokerige slaapkamer is echt ongezonder dan het meeroken van tientallen sigaretten! Waarom is er wel wetgeving om ons tegen ongewenst meeroken te beschermen, maar niet tegen ongewenst blootgesteld worden aan andermans giftige gassen in ons eigen huis?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin van Raay
Als autojournalist vraag ik me af: zou het probleem opgelost kunnen worden als je het net zo aanpakt als auto's en hun brandstof? Dus: strenge milieunormen voor het apparaat en de brandstof, die naar de toekomst toe strenger worden, met als doel een nul-uitstoot (met mogelijk een slooppremie voor de oudste apparaten); eerst een opleiding volgen, met een examen; het verkregen stookbewijs wordt bij ernstige overtreding ingenomen en de kachel vernietigd; BTW en accijns op de brandstof; een verbod op het gebruik van brandstof waarover geen accijns betaald is (à la rode diesel); kachelbelasting, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor een schoner milieu; jaarlijkse keuring van het apparaat; milieuzones in stedelijke gebieden, waar houtstook niet toegestaan is; verplichte aansprakelijkheidsverzekering; etc.etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karen
Ik heb vannacht om 00.30 mijn achterburen gebeld of ze ajb wilde stoppen met stoken. Zij gaan om 23.00 uur buiten zitten en steken die houtkachel aan. Mijn slaapkamer stonk al naar de rook. Ze branden pallethout. Het vuur komt boven hun blokhut uit en knalt verschrikkelijk. Elke avond om 23.00 uur tot een uur of 01.00 uur. Het dicht doen van de ramen is met deze temperatuur geen doen! De huizen staan dicht bij elkaar in deze wijk zodat het stoken echt verboden moet worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ronald Versteeg / GemToezicht
Geachte,

Sinds maart 2014 woon ik in een nieuw huis . een WTW moest volgens normeringen enz. van Gemeente. Nu kom ik er achter dat er in mijn buurt langs alle kanten openhaarden worden gestookt, zelfs een die van s'morgens tot sávonds zijn CV-installatie op hout stookt. De WTW die in principe altijd aan staat zuigt en blaast om simpel uit te leggen. Je wil niet weten hoe erg het is m.b.t. het aanzuigen van de geur van deze kachels in huis. Optie dus in de winter stekker er uit
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
deskundige / Luchtkwaliteitsdeskundige
De Hr. Pulles geeft goede maar ook verkeerde suggesties. Bij niet zichtbaar zijn van rook boven de schoorsteen wil het niet zeggen dat er geen rook is, wel zal de massaconcentratie aanzienlijk lager zijn dan bij zichtbare rook. Bij niet zichtbaar zijn zullen de deeltjes dermate klein zijn dat ze geen lichtverstrooiing meer teweeg brengen.

Dit ultrafijne stof en de gassen zijn niet zichtbaar maar kunnen nog steeds veel hinder geven en ze penetreren diep in de longen.Het dempen van het stookproces met de afvoer is ongezond tot levensgevaarlijk als er lek is van de kachel en hermetisch dicht zijn houtkachels nooit. Het verbrandingsproces zal net als bij teveel verminderen van aanvoerlucht slechter gaan verlopen doordat de trek vermindert en er te weinig zuurstof is. Gevolg: smoren en vorming van koolmonoxide en rook, die deels de kamer in komt.Het rooster weer dicht doen en dichthouden na aanwakkeren van het vuur bij het opstarten van het verbrandingsproces is wel een goede aanbeveling.Algemeen

Er wordt door meerdere personen gesuggereerd dat juist stoken, goed en droog hout etc. etc., voldoende is om overlast tegen te gaan. Dat is weliswaar flink overlast verminderdend, maar een stookproces is nooit helemaal goed te doen zonder zeer geavanceerde houtkachel met lambda sone en automatische houttoevoer van kleine houtstukjes. Dat houdt dus in dat er bij een gewone kachel en goede stoker ook altijd

een variabele pluim aanwezig is die in de tijd een variabele mate van overlast geeft.Blijft zo dat de slechtste stokers (vochtig hout, behandeld hout, afval, smoren, goedkope bouwmarktkachel, ongecertificeerde kachels) de meest overlastgevende dalende of niet optrekkende pluimen veroorzaken. Hoogte van de schoorsteen is ook belangrijk (opening dient buiten de lijwervel van het huis te blijven).Het blijft ook zo dat bij verbranding van vast brandstoffen altijd veel meer luchtverontreining zal ontstaan dan bij verbranding van gas.Daarom is het beter om van biomassa groen gas te maken en dat mee te transporteren in de bestaande infrastructuur van gasleidingen.Om reden van goede luchtkwaliteit zullen er meer steden komen die het gebruik van vaste brandstoffen geheel verbieden (Graz, Oostenrijk) of aan scherpe emissienormen onderhevig laten zijn die ook gecontroleerd worden (Duitsland). In het laatste geval

worden houtkachels "uitgefaseerd", d.w.z. kwalitatief minder goede houtkachels worden op basis van ouderdom niet meer als legale stookinstallatie beschouwd en dienen vervangen te worden.p.s. wat een lastig schermpje om tekst in te editen, de bouwer van de site zou dit wat gebruiksvriendleijker moeten maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
paul
Bijzonder dat slechts één ander het argument om vrijheden van burgers niet te veel in te perken noemt. Zoals ik met de Noord-Korea vergelijking al duidelijk heb willen maken moet je uitermate voorzichtig zijn met het beperken van vrijheden.

Ik ben 100% tegen roken. Het is slecht voor je en als je op straat rookt ook slecht voor anderen. Toch verbieden we het niet om te roken.

Ik heb geen houtkachel. De mensen die het wel hebben stoken CO2 neutraal. Ik maak de aardgasvoorraad op. Er zijn veel argumenten en de meesten hier maken complete wetenschappelijke studies of verwijzen ernaar. en dat misschien ook wel om tegemoet te komen aan een onderbuikgevoel? Of omdat zij individueel last hebben van een aso willen ze landelijk de regeldruk opvoeren?

Ik snap het niet, maar het lijkt me sterk als ieder hier de wereld wil redden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kramer / Nvt
Een pelletkachel is een ideaal alternatief ve houtkachel. Nagenoeg geen rook of geuroverlast! Onmogelijk vochtig of verontreinigd te stoken want de kachel werkt uitsluitend op droge pellets vervaardigd uit hout (-afval). Rendement pelletkachel is > 90% en de emissie finstof nihil. Hoewel ik het jammer zou vinden als ook het stoken van een houtkachel of haard in regelgeving gevangen zou worden (vrijheid blijheid) zou ik iedere houtstoker aanraden eens serieus naar een pelletkachel te kijken! Ook het gemak en besparing op stookkosten is mooi meegenomen. Nog veel te onbekend in NL!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
van de Berg / stedeling
Als je buren hout uit het bos halen, fris omgezaagd, of een boom omzagen, dit hout nog hetzelfde seizoen stoken, het in de regen laten "drogen" op een plek waar geen wind is, na kloven direct de kachel in, kun je je voorstellen wat een nare giftige rook ontstaat. Omdat het hout niet goed verbrandt stijgt de rook niet loodrecht omhoog, maar valt direct uit de schoorsteen neerwaarts. Met gevolg dat het uren blijft hangen.

De creosootlucht t is niet te harden, want de schoorsteen is aan de binnenzijde vergeven van de teer. Ook in de zomer blijft die lucht merkbaar. Aanspreken of uitleggen heeft geen zin, want 'je moet je niet met ons leven bemoeien'. 'Hout hoeft niet droog te zijn"

Amersfoort gaat wel heel bijzonder om met klachten en raadsvragen aangaande houtstook overlast. Quote: iedereen mag stoken wat ie wil, ook tuinafval - we kunnen dat niet verbieden. Dat heet dan bestuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JW van Wijngen / Adviseur
Heb met plezier het artikel gelezen. Het is een goed basis voor een lastige discussie.

Vervolgens heb ik met stijgende verbazing de reactie gelezen van één ieder.

De meest oneigenlijke argumenten worden aangehaald.

Vanuit mijn werk hebben wij verschillende klachten procedures over houtkachels behandeld, welke ook de toets bij de RvS hebben doorstaan.Ten eerste leven wij gelukkig in een rechtsstaat waar regels gelden.

De bouwbesluit regels die worden aangehaald zijn niet van toepassing omdat er geen sprake is van een inrichting. Als de gemeente geen extra eisen heeft gesteld in haar gemeentelijke verordening wordt ook deze weg moeilijk. Op basis van de algemene wet en regelgeving mag u en ik geen overlast veroorzaken in mijn omgeving.

Deze regel is duidelijk en handhaafbaar. Met het enige knelpunt dat we helder moeten hebben wat overlast is. Om alvast het kaf van het koren te scheiden, hebben we allemaal te maken met beroepszeikers, waarbij de irritatie gebaseerd is op meer dan alleen de houtkachel. Het wordt dan ook lastig om iets subjectief als geur te kwantificeren. Voor fijn stof )in principe de hoofd boos doender bij houtkachels geld een norm, deze kan je meten. Dan weet je of er terecht hinder is.

Bij geur is het moeilijker. Geur is subjectief. Ik zelf vind de geur van vers gebakken brood heerlijk, maar als je naast een bakker woon en je ruikt iedere dag die lucht ben je een stuk minder blij.Dus samenvattend±

Ja het zou handig zijn dat er oplossingen moeten komen. Het bouwbesluit is dat niet de goede wetgeving voor. Het Bouwbesluit gaat over het gebouw en niet over de omgeving. Gemeentes kunnen in hun verordening regels opnemen ter voorkoming van overlast.Daarnaast zijn er ook practische oplossingen. De uitblaas moet minimaal 1 meter boven de hoogste daklijn zijn. Het te stoken hout moet gecertificeerd zijn, om zo overlast te voorkomen.En de meest belangrijke tip, praat eens met elkaar over je overlast. Onze ervaring is dat er niet gesproken wordt met elkaar en dat de gemeente het maar moet oplossen.Voor de gene die allerlei gezondheid aspecten aan halen ter argumentatie, we hebben wetgeving die binnen grenzen waakt over u en mijn gezondheid. Bent u het daar niet mee eens bent u vrij om tijdens verkiezingen uw stem uit te brengen en zal bij een meerderheid gehoor worden gegeven.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JB Pronk / administratief medewerkster
mijnheer,mevrouw het wordt de hoogste tijd dat alle houtkachels verboden worden.

Ongelooflijk dat in 2015 dit barbaarse houtstoken is toegestaan.

Mensen worden hier geestelijk en lichamelijk erg ziek van.

Giftige stoffen komen vrij bij het stoken mijn buren mogen mij gewoon in de kachelrook zetten met alle gevolgen van dien zelf ben ik heel ziek en overspannen geworden van die houtkachel en uit mijn werk geraakt. Wanhopig!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
tri19
Helemaal eens met Joep, Pas als er meer ellende/verontreiniging ontstaat zal er actie ondernomen worden tegen de pyromanen/milieuverontreinigers. Dat het Bouwbesluit veranderd dient te worden is overigens onzin, het is bij wet verboden een open vuur aan te leggen zonder daarvoor een vergunning te hebben, een vuurkorf en BBQ kan daarmee verboden worden. Daarnaast kunnen woningbouwcoöperaties en verzekeringen een open haard gemakkelijk verbieden. Anderzijds lijkt het gehele milieuverhaal een farce, afgelopen seizoen werden de tv-kijkers zo ongeveer plat geterroriseerd met reclames voor BBQ en vuurkorf. Intussen verliest de anti-roken lobby haar geloofwaardigheid, tenslotte is de schade van die ontstaat door voornoemd pyromanengereedschap vele malen groter dan die van tabaksrook. Ikzelf heb last van meerdere kachels en open vuren, dit tussen een minimale afstand van 25 meter en een maximale van 250 meter. Ik ruik zo ongeveer het hele jaar brandlucht, is het niet van een haard of korf dan wel een BBQ die na afloop van het lekkere kankerverwekkende eten als afvalverbranding wordt gebruikt. ja mensen, door de rookgassen die in het vlees terecht komen wordt dat enorm kankerverwekkend. De gemeente doet niets, de plaatselijke prinsemarij staat er bij en kijkt wazig om zich heen maar doen niets, de brandweer kan niets doen maar ziet het liefst een verbod al was het maar om de vele meldingen van brandgerucht tegen te gaan. Al dat gestook heeft echter ook een keerzijde, ik reageer niet meer op een brandlucht zou moeten. Ik controleer het eigen perceel en dat van de buren en sluit vervolgens de ramen/deuren et cetera, daarmee is het voor mij wel genoeg actie. Dat er mogelijk ergens een gebouwbrand plaats vind is dan jammer, ik ben (niet meer) mijn broeders hoeder. Een verkeerde houding, ik weet het, maar ik ben niet van plan dag en nacht de wijk door te lopen omdat er een pyromaan actief is. Ik beroep mij hier op een uitspraak van een politiecentralist die mij zei niet door de wijk te gaan rijden op zoek naar haarden en korven omdat dit ondoenlijk is. Dan hoef ik als eerzaam burger dat ook niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert / Onderhoudtechnicus
Het is toch van de zotte dat dit allemaal kan met die houtstok, het is veel vervuilender dan auto. Zelfs de regering werkt hier aan mee door subsidie te geven op palletkachel. Hoe gestoord is dit !!! Mensen met luchtwegproblemen en/of rook en stankoverlast worden niet gehoord. Weg met al dat hout stook en meer respect voor het milieu.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Natte sneeuw, gure wind, zaterdag; heerlijk openhaardweertje!:-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gh
het betreft diverse wetsartiklen 7.22\5.31 en bouwbesluit laat dit de gemeente maar eens handhaven waartoe zij overens verplicht zijn maar niet doen om zich het zelf niet te laster te maken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gh
diverse wetsartikelen 7.22/5.31 /wonningwet maar gemeente handhaaft niet waarom lekker simpel als de amtenaaren er zelf maar niet naast wonen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gh
reactie op rein gelten jij hebt het over een lastere GEUR maar het betreft geen GEUR maar STANKOVERLAST en dat vindt je wel in het bouwbesluit zeker zelf een houtkachel nou vergiftig lekker iedereen in je omgeving met fijnstoff en giftige rook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Valenteijn / eigenaar
Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de 1.172.000 rookkanalen 21% een kachel of haard heeft tussen de

16-25jaar oud en maar liefst 46% heeft een kachel of haard ouder dan 25 jaar. Het rendement van nieuwe houtkachels is gemiddeld met 30% gestegen en hebben een lagere CO uitstoot. De milieueisen worden strenger en het is een kwestie van tijd dat alle haarden en kachels moeten voldoen aan de Europese norm EN13240

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
José / projectleider
Waar gaat het nu echt om? Om het ruiken van het stoken van de buren en of om het milieu? Stel prioriteiten en ga daarvoor. Maak via spotjes mensen bewust van het effect van hun handelen en laat de sociale controle haar spel spelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Er behoeven niet broodnodig bouwkundige regels opgesteld te worden, want die zijn er al. Maar daar neem je de overlast niet mee weg. Wat duidelijk moet zijn is dat bepaalde handelingen waardoor op de omgeving hinder wordt ervaren in de vorm van (in dit geval) stank, rook of roet, goed moeten worden gedefinieerd waar het om gaat. Dat is nu niet het geval. Anders zou er in een gemeentelijke verordening expliciet moeten staan dat allesbranders, openhaarden en vuurkorven in een bepaald gebied niet toegestaan zijn. Ik ben van mening dat dit wel moet gebeuren en dat dit de enige juiste manier is om zo het grootste deel van de niet te onderschatten hinder en ongezonde leefomstandigheden weg te nemen. Daarbij denk ik aan het verbieden van hout gestookte verbrandingstoestellen en open haarden in woonkernen en in buitengebieden in gevallen dat de stookplaats op een afstand van minder dan 100 meter rechtlijnig gemeten van een toevoerpunt voor verse lucht van een buurperceel ligt. De geurhinder van verbrand hout is een lastig iets. Op twee meter van een gevel kan de geurhinder niet aanwezig zijn terwijl hij langs de gevel wel te ervaren is en daarmee via openingen ( roosters, open ramen en deuren ) de woning van derden inkomt. Mijn ervaring is dat het lijkt of de gassen lijken te kleven aan gevels en in nissen en dat de verbrandingslucht eerder op een lager dan een hoger punt is waar te nemen. Dit kan natuurlijk ook zijn door het feit dat de verbrandingsgassen met fijnstof op hogere gebieden sneller worden afgevoerd door wind – indien aanwezig - en op lagere delen langer blijft “hangen”. Daarom zal een eerste vereiste moeten zijn dat een opstelplaats voor het verbranden van hout doelmatig moet zijn ingericht om tot een goede verbranding en afvoer van rookgassen te komen. Dat betekend dus een goede toevoer van zuurstof en een goede afvoer van rookgassen met een doelmatige schoorsteen van voldoende lengte. Maar nogmaals niet in woonkernen waar mensen binnen een straal van inderdaad ca. 400 meter van een stookplaats soms dagelijks te maken hebben met het stoken van een “gezellig” vuurtje van de buren en daardoor ramen en deuren gesloten moeten houden met alle nadelige gevolgen van dien. Ventileren is niet alleen van belang voor een goede gezondheid van mens en dier, maar ook van belang voor het verdrijven van vocht uit de woning. Laat deze buitenlucht dan ook svp zo veel mogelijk schoon zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.M. Belder / Huisvrouw
Goede zaak om het bouwbesluit aan te passen tegen hinder van uitstoot overlast van houtkachels en vuurkorven. Ik ondervind regelmatig stankoverlast van buren, die veelvuldig hun houtkachel gebruiken. Geen idee wat voor rommel ze er allemaal ingooien. De slogan 'Lelystad geeft lucht' klopt niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Andrea
Men zou bij de gemeente veel meer kunnen doen tegen houtrook. Een verbod als hoofdverwarming, een verbod bij windstil en mistig weer ook voor de vuurkorf en barbecue en een verbod om overdag te stoken. Dus bijvoorbeeld alleen 's avonds een paar uurtjes als begin van een totaal verbod en niet meer dan 2 keer per week.

Verder bij nieuwbouw een verbod op aanleg houtkachels en open haarden. Er zijn genoeg alternatieven om toch gezelligheid te creëren. Gemeenten doe er eens iets aan, want dit kost ons onze gezondheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaadeng / spectator
90% van de burgers heeft geen probleem. Ik denk dat er urgentere problemen op te lossen zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Als je hout stookt, moet je zelf wel de verantwoordelijkheid nemen dat op een goede wijze te doen, met houtkachels die aan de normen voldoen. En daarbij dient er uiteraard 'normaal' hout gestookt te worden, dus geen rotzooi verbranden.

En de eisen mogen wat mij betreft in wijken inderdaad opgeschroefd worden, want zelfs met de meest perfecte situaties kan het daar hinderlijk zijn. Dit wil ik eerst even gesteld hebben.Met in acht neming wat ik hier dus neerschreef, stel ik vast dat veel mensen op hout stoken om de kosten te drukken van verwarming- en ook nog vaak de energiekosten van het bereiden van voedsel (houtgestookt fornuis). De energiekosten worden immers steeds hoger ?Daarbij ben je meer onafhankelijk als je hout stookt en zit je dus minder gevangen in het 'web' van de energieleveranciers, die je wellicht met één druk op de knop af kunnen sluiten.van de knop, zodat je volledig onderworpen bent aan een systeem dat volledige controle en macht over je heeft.Maak energie goedkoper en geef de burgers daarbij het vertrouwen dat de levering daarvan gegarandeerd blijft, en voila, buiten een paar enthousiastelingen, zullen veel meer mensen dan veel minder tot wellicht helemaal niet meer hout gaan stoken.Het lijkt nu alweer op een 'Brusselse' maatregel om de bevolking ook hiermee nog steeds maar verder te knechten. Owee, als de gewone burgers eens een stukje vrijheid bezit ??? Dat moet- en zal direct de kop ingedrukt worden.Overigens, als men echt wat aan luchtverontreiniging wil doen ? Moet men eerst de industrie aanpakken en het verkeer. Maarja, dan komt er ineens een stukje economie de hoek om kijken hé ? Neen, dan maar liever de gewone burgers pesten. Wat een overhéérlijk gevoel geeft dat toch altijd hé ?Nogmaals, alles geschreven met in acht neming van de eerste regels he.

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jesse / Adviseur Rivierkunde
Mijn buren hebben soms last van mijn rook, ik heb soms last van harde muziek van mijn buren. Kun je moeilijk om doen of het gewoon accepteren. Mijn kachel is klein genoeg om voluit te kunnen branden zonder te smoren en op dagen dat de rook blijft hangen of neerslaat stook ik niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
cristien gol-sieling / slachtoffer
Bouwbesluit of niet! ik heb serieuze overlast van dagelijkse houtrook! jaar lang!

heb er serieuze longziekte van gekregen, in 2010 een ct thorax scan ondergaan na jaren hoesten! ernstige vorm van hyperreactiviteit, toxische ontstekingen! ben er niet trots op,ik rook niet woon niet aan een snelweg,behoorlijk aanpassen! nu praat ik over een bedrijf als buren,grote schoorsteen op 50 meter bij mij vandaan,woon landelijk,bijna altijd buiten. gemeente heeft deze buur vergunning verleend om te mogen stoken met een EU goedgekeurde kachel! niks dan ellende,altijd rook!veel Rook, vraag me vaak af hoe dit mogelijk is?

deze kachel mag hoog uit 5 min roken,helaas word daar niks mee gedaan, jammer ik geen foto kan plaatsen,de uitstoot heeft mij wel degelijk ziek gemaakt,op dit moment stank buiten,vanmiddag nog foto,s gemaakt,oneindig veel!

vorige week contact gezocht met mileuhandhaving van de gemeente,3 kwartier aan tel. niks wijzer geworden,mijn vraag was waarom de hondereden milieuklachten of meer zelfs,niet behandeld werden?

stuur nog steeds veel klachten,serieuze klachten,ik heb dagen ik met bescheming op moet werken en lopen,straks ramen gesloten slapen,stank niet normaal! gemeente wil niks doen,al 2 jaar worden mijn klachten niet behandeld!kachel is goed?

als er meer mensen met overlast waren geweest werd er misschien wel wat ondernomen???

1 persoon niet belangrijk! iemand met serieze longziekte,ik was nooit ziek! ik kook of bak met een kapje voor,ernstig gevoelige longen, kan niet van niks komen, ben op al mijn dieren uitgetest,daar reageer ik ook niet op, houtrook maakt mij spaans benauwd!

en de gemeente heeft het niet over handhaven!

hoe bedoeld u? vindt u dit normaal? deze vorm van handhaven? ben er nu ook pas meer dan 10 jaar mee bezig hoor! honderden milieuklachten en er word niks mee gedaan!

Bouwbesluit heeft voor mij niks gedaan,net zoals de gemeente nog steeds niks doet,ja recent de kachel schoon gemaakt, nu was het in orde!

de rook is nog erger weer terug gekomen, als u de rook zou zien bent u heel verbaasd er niks mee gedaan word!

daar ben ik 100% zeker van,en de steeds verschillende kleuren en stank, daar word je ziek van of je wil of niet,mijn hond die 12 jaar naast me heeft gelopen is gestorven aan een longtumor! zelfs dieren zijn heel gevoelig voor astma,ik kan het niet bewijzen,maar ik ziek waarom hij ook niet te denken aan benzo(a)Pyreen??giftige stoffen,fijnstof,enz.

het is Bizar dat een gemeente hoort in te grijpen,dat ik meer dan 10 jaar vecht voor mijn woonplezier en buiten kunnen zijn.

wat mij betreft mag er op zeer korte termijn een zeer scherpe duidelijke nieuwe wetgeving komen, waarin in Handhaven echt voor komt!

niet van achter het bureau!

ik hoop nog langer te mogen genieten van mijn woonplezier,met een gezondheid die het nog even vol houd! Zonder rookoverlast!

dank u
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Melanie Blaauw / Vrijwilliger voor milieu organisatie
Wanneer we echt verstandig zijn verbieden we houtstoken in woonwijken. De regels zijn nu inconsequent : het is verboden hout en tuin afval te verbranden wanneer het los in je tuin ligt omdat het schadelijk is voor milieu en mens. Maar...je mag dit hout en afval wel verbranden binnen in huis en de rook dan via het dak naar buiten laten gaan. Dit is toch niet logisch? Die rook van exact dezelfde samenstelling komt dus nog steeds bij de buren terecht en dat is dan opeens niet meer schadelijk voor milieu en mens?!?

Ook een hoogrendements kachel biedt absoluut geen oplossing: onze buren hebben sinds twee jaar zo'n kachel. Deze wordt dagelijks maanden achter elkaar gestookt, als hoofdverwarming. Deze kachels geven nog steeds veel rookoverlast kan ik u verzekeren, we zitten 3/4 van het jaar 's avonds potdicht en als we geluk hebben kunnen we bij het slapen gaan de ramen open doen. Maar vaak ook niet en dan moeten we als nog de wekker zetten 's nachts om na 8 uur alles pot dicht te hebben gehad met 5 gezinsleden, eindelijk te kunnen gaan luchten! Dat is de praktijk wanneer je naast een stoker woont met een moderne hoog rendementskachel. Wat betreft die sociale controle: zoals u weet werkt dat vaak niet. Waarom rijden mensen toch nog steeds te hard, laten ze hun hond toch poepen op de stoep , gooien ze dingen op straat? Voor deze zaken geld zelfs ook nog een verbod en een boete bij overtreding! Bij deze voorbeelden werken de sociale controle én boet zelfs vaak niet. Die 'sociale controle' is begrijpelijk vanuit de gemeente bekeken; dan hoeven ze niets te doen aan dit probleem en de praktijk is dan dus dat je als buren van een stoker bent overgeleverd aan de asocialen. Wanneer wij bijvoorbeeld vriendelijk vragen niet te stoken bij mist wordt de buurman boos en gaat hij expres wat meer stoken zodat je nog langer alles dicht moet houden. Op die manier heeft de buurman ons in zijn greep; wanneer wij vragen om frisse lucht gaat hij meer stoken! En hij komt er mee weg want de overheid en gemeentes doen niets , kijken de nadere kant op en zeggen dat je met de stoker moet gaan praten. De stoker zegt vervolgens dat ' hij er recht op heeft' en is boos dat je hem stoort met zijn 'lolletje' en vindt dat je dit lolletje van hem probeert af te nemen. Dus die sociale controle is een manier om niet te hoeven handhaven en daarmee negeert de lokale en de centrale overheid HET RECHT op gezonde lucht van iedere burger. Met een toename van longkanker van niet rokers tot gevolg ten gevolge van toename in fijnstof in de lucht : voor een aanzienlijk en belangrijk deel bepaald door houtstoken . Aldus longarts Jos Rooyakkers afgelopen week op radio 1. Rooyakkers meldde dat het aantal gevallen van mensen die nooit hebben gerookt met longkanker toe neemt in de praktijk!! Overheid bescherm je burgers voor dit fijnstof en andere zeer schadelijke stoffen: wees verstandig en verbied houtstoken in de woonwijken. Daarbij ook de goedkoopste regel om te handhaven: je ruikt het zo.

Zeer makkelijk is het om overtreding waar te nemen: klik telefoon waarop omwonenden kunnen bellen wanneer er iemand toch stookt. Met speciale warmte beeld camera's is dan waar te nemen of er gestookt wordt, of door gewoon te ruiken natuurlijk: zo simpel is het. Gezien het feit dat houtstoken evenveel bijdraagt aan het fijnstof gehalte in Nederland als het verkeer is dat geen overdreven maatregel!

Ik ben na twee jaar wonen naast een buur die de houtkachel als hoofdverwarming gebruikt helaas allergisch geworden voor houtrook. Inmiddels heb ik na het inademen van houtrook het gevoel alsof ik een pakje sogartten op heb gerookt ( terwijl ik niet rook). Dat is de dagelijkse praktijk en met mij ademen miljoenen mensen deze schadelijke rook dagelijks in. Kunt u nagaan wat een enorme bezuiniging aan gezondheids kosten kan opleveren wanneer dit verboden zou worden in Nederland in woonwijken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan van Ling
Dit is ons verhaal:

Wij hebben last van houtrook van een houtkachel van onze buren.

Wij hebben dat bij gemeente Beverwijk (art 7.22) aangegeven als klacht, de stank, de fijnstof en andere gevaarlijke stoffen bij ons binnenkomen via ons WTW ventilatie systeem in onze woning. Ieder dag moeten wij in onze tuin gaan kijken of de rook onze kant op gaat. Zo ja, dan moeten wij naar onze zolder om het WTW systeem uit te zetten.

Op dat moment kan er niet meer gebruik van de badkamergebruik worden gemaakt. Tevens wordt het dan voor ons, mijn vrouw astma, ik zelf hartpatiënt en onze kinderen 1 van 10 en 1 van 8 (beide nog gezond) een ongezond klimaat in ons huis. Na onze klacht is er iemand van de gemeente langs geweest en heeft gekeken naar het bouwkundige. Dat is in orde zegt de gemeente, echter waar het om gaat is de stank in en om ons huis. Daar wordt niet naar gekeken (geroken). Er is reeds een hoorzitting over geweest bij de gemeente, weer het bouwkundige als hoofdmoot. De vinger naar de rechter is er ook al geweest, onze "spullen" liggen nu bij de rechter te Haarlem. (Dat zou niet nodig moeten zijn).

En dat alles omdat de gemeente Beverwijk niet goed handhaaft. Niks doet aan metingen en/of binnen in ons huis komt ruiken. etc. etc.

En ons geval staat niet alleen, heel veel mensen in Nederland kampen met het zelfde.

Deze problemen zouden bij en door de politiek ook bespreekbaar moeten zijn.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Walter
@ Flipper

Hout stoken is inderdaad goedkoop als je aan geen enkele uitstoot / milieu regel hoeft te voldoen. Op die manier kan ik ook heel goedkoop afval verwerken, gooi het zonder regels maar gewoon in de sloot (of over de schutting bij je buren). Als goedkoop een geldig argument zou zijn om geen regels in te voeren dan ziet de wereld er heel erg snel heel erg slecht uit.Vrijheid? Ik denk dat het bewust vergassen en kanker veroorzaken bij je buren niet onder de noemer vrijheid valt. Iedere stoker weet dat hij schadelijke overlast veroorzaakt, en toch gaat de stoker er doodleuk mee door, want het mag immers. Als je het woord vrijheid wilt gebruiken, dan noemen we dit dus “misbruik maken van vrijheid”. De overlast en uitstoot van houtstook is bij uitstek een voorbeeld waarbij wederom blijkt dat regels in de samenleving noodzakelijk zijn.Burgers pesten? Ja inderdaad! De houtstoker pest de burgers in zijn omgeving en het wordt de hoogste tijd dat dit wordt aangepakt.@ Kaadeng

100% van de burgers hebben te maken dit probleem, want wij in NL hebben allemaal te maken met de emissie en fijnstof en de noodzakelijk reductie daarvan.=======Overigens ben ik geen tegenstander van houtstook, maar ik ben wel tegenstander van de ongereguleerde houtstook die nu overdreven veel overlast veroorzaakt terwijl dat helemaal niet nodig is.Stoken moet mogen !! , maar wel zonder overlast.En het is zo simpel te regelen. Stel eisen aan de stook installatie en emissie eisen aan de uitstoot en iedereen wordt verplicht betere stook installaties te plaatsen. Zet er een jaarlijkse verplichte keuring op, en voila, we hebben gelijk ook een mooie nieuwe impuls voor de economie.Wordt stoker dan niet duurder? Ja natuurlijk! Zie mijn eerste commentaar. Goedkoop mag nooit een argument zijn om de leefomgeving te vervuilen en gezondheidsklachten bij je buren te veroorzaken.Nog 1 ander puntje.

Ventilatie is verplicht in het bouwbesluit.

Heeft iemand door hoe extreem tegenstrijdig dat is ten opzichte van de ongereguleerde houtstook? Zonder gereguleerde houtstook zou het bouwbesluit juist moeten bepalen dat elke woning verplicht 100% hermetisch afgesloten kan worden om schadelijke lucht buiten te houden. Ik heb een aan/uit knop op mijn ventilatie systeem gezet, en leef in de wintermaanden met ramen en deuren gesloten. Het is te gek voor woorden dat mijn recht op schone lucht ondergeschikt is aan de vrijheid van een houtstoker om de lucht te vervuilen.Hoe dan ook,.. het wordt weer warmer weer dus de lucht zal de aankomende maanden hopelijk wat schoner zijn. Tenzij je een buurman hebt die uiteraard alleen op houtskool wil barbecueën en zijn vlees graag zwart geblakerd eet. Lekker gezond!Geniet er van, zolang het kan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
S.tik / ambtenaar
als gevolg van de hoge energieprijzen investeren veel mensen in houtkachels. Alleen worden de houtkachels gebruikt als allesverbranders. Ik stik in de winter in mijn eigen huis als gevolg van de walmen van de allesverbranders die in mijn luchtventilatiesysteem komen. Ik merk trouwens op dat er veel klachten binnenkomen van burgers die hier ook over klagen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
geen nood, de zomer komt eraan, kunnen we weer volop genieten van dikke oude mannen op motoren

(zonder uitlaat)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaadeng / spectator
Overlastproblemen van deze aard horen binnen het privaatrechtelijke burenrecht te worden opgelost.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Walter
@ Door fijn van stof

Je kan niet alle vormen van overlast over een kam scheren. Dergelijke versimpeling van de situatie is waarschijnlijk de reden dat het zo'n groot probleem is en dat het zo onderschat wordt door mensen als u.24 uur per dag, 7 dagen in de week en 8 maanden potdicht in je huis zitten vind ik niet hetzelfde als een motorrijder die zonder uitlaat voorbij komt rijden en dan weer weg is. Neemt niet weg dat ook dat overlast is waar je heel veel hinder van kan ondervinden, zeker als je aan De Appeltjesdijk woont.Maar ik denk toch dat ik eerder longkanker krijg van houtstook dan van geluidsoverlast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank / houtrook.nl
Wist u dat houtrook hoofdzakelijk bestaat uit het schadelijke stoffen zoals ultra fijnstof PM2,5 .Rook van hout kan zeer kwalijke effecten hebben op de gezondheid. Dat is uit degelijke onderzoeken ruimschoots gebleken.Het kan een direct effect hebben op de slijmvliezen van mond, keel en bronchiën en longen. Veel mensen reageren allergisch op houtrook en het kan op den duur ook nadelige gevolgen hebben voor hart en bloedvaten . Rook van hout, evenals die van sigaretten en sigaren, bindt zich heel makkelijk aan speeksel, evenals het zich bindt aan kleding en dergelijke. Als je in de rook van een houtvuur hebt gestaan, dan kun je dat nog vele uren, soms zelfs dagen, aan je kleding ruiken. Rook bindt zich dus makkelijk, en met name die speeksel-rookbinding zorgt er voor, dat de kwalijke stoffen van de rook mee de maag in gaan. En juist die houtrook verbindingen geven, bewezen, een verhoogde kans op maagslijmvliesirritatie en wellicht zelfs op het ontstaan van maagkanker. De vervuiling door onder andere het verkeer, luchtvaart, industrie en huishoudens is extreem toegenomen. In deze vervuiling van de lucht zit heel veel fijnstof. Waar de meesten van ons zich niet bewust van zijn, is dat inmiddels (39% ) één van de belangrijkste bronnen van fijnstof afkomstig is van de verbranding van hout in houtkachels, open haarden, vuurkorven en andere bronnen, meestal bij de mensen thuis en in de woonwijken waar wij de meeste tijd doorbrengen.Velen denken dat houtrook niet gevaarlijk is. Bijna iedereen vindt fikkie stoken heerlijk en knus. Op de rook na, want vervelend is het wel als plotseling de wind draait en je neus en keel irriteren en de tranen in je ogen springen, maar gevaarlijk nee, wat een onzin!……..Inmiddels is genoegzaam bekend dat fijnstof ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.”

Het is bekend dat langdurige geuroverlast en houtrook kan leiden volgens de GGD Flevoland tot ernstige ziekten en psychische problemen.De gemeente heeft een zorgplicht voor haar burgers. Burgers die hinder ondervinden vinden echter bij de gemeente weinig of geen gehoor.

Men denkt vaak dat verbranding van hout onschuldig is ,omdat hout een natuurproduct is. Olie is ook een natuurproduct en daarvan weet men wel dat bij verbranding schadelijke stoffen vrijkomen.

Houtverbranding veroorzaakt vaak intense geurhinder die hele wijken doet stinken en ze, zeker bij ongunstige weersomstandigheden in ongezonde rook hult.Een gemiddelde houtkachel kan bovendien evenveel dioxine in de lucht blazen als een goed afgestelde verbrandingsoven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
Helemaal op te lossen is dit probleem niet; ook niet door te vertrouwen op het burenrecht (zie de wekelijkse stoet van halve garen bij de rijdende rechter). Het probleem zit in de gedraging dat men zelf wel uitmaakt wat men mag doen en geen rekening houdt met de consequenties daarvan voor anderen. Houtstokers, Harleyrijders, Hooligans, Hangjeugd en maak het rijtje maar af. Toch moet je voor bepaalde problemen als overheid regels stellen en vooral handhaven. Bij het houtstoken denk ik dan aan het verplicht stellen van een schoorsteen die minimaal 2 meter uitsteekt van de eigen daknok en die van de buren in een straal van 25 meter. Een verbod bij stoken met windstil weer.

De handhaving moet niet bij de gemeente georganiseerd worden maar op regionaal of nationaal niveau. Het innen van schade en dwangsommen zou verder via het CJIB moeten lopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Houtstoker / Amateur houtstoker
Laten we ons alsjeblieft bezig houden met echte problemen in dit land.

Ik wed dat meer dan 10% van de burger in Nederland hinder ondervindt van (on) natuurlijke parfums van medelanders.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie