Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Zuid-Holland moet ‘weerkrachtig’ worden

‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ is de titel van de deze week gepresenteerde klimaatadaptatiestrategie van de provincie. Zo verwacht Zuid-Holland beter in te spelen op weersextremen en bodemdaling. Vijf vragen aan Astrid de Wit, Astrid de Wit, manager van het provinciale klimaatadaptatieprogramma.

19 december 2018

‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ is de titel van de deze week gepresenteerde klimaatadaptatiestrategie van de provincie. Zo verwacht Zuid-Holland beter in te spelen op weersextremen en bodemdaling. Vijf vragen aan Astrid de Wit, manager van het provinciale klimaatadaptatieprogramma. 

Weerkrachtig, wat moeten we ons daarbij voorstellen? 

Het wordt in Nederland natter én droger. We zullen te maken krijgen met extreme buien en met lange periodes van droogte. In Zuid-Holland ondervinden we ook heel direct last van de stijgende zeespiegel en van bodemdaling. Daar zullen we als provincie op moeten anticiperen. We willen dat niet zozeer presenteren als een doemverhaal, maar als een aanpak die ook nieuwe kansen biedt. Vandaar die verwijzing naar veerkrachtig.


Hoe is de strategie tot stand gekomen?
We hebben daarvoor als provincie contact gezocht met heel verschillende partijen. Ja, ook met uiteenlopende belangen, zoals bouwers en natuurorganisaties. Maar juist door ze op hun specifieke belang aan te spreken krijg je ze aan tafel. Uiteraard zijn ook gemeenten en waterschappen erbij betrokken. De Klimaatatlas die we dit voorjaar hebben gepubliceerd vormde voor deze strategie een mooi vertrekpunt. Die atlas is een digitaal document dat voortdurend kan worden aangepast aan de veranderende omstandigheden.

Wat is de rol van de provincie geweest in de ontwikkeling van de strategie?
We hebben in algemene zin opgetreden als aanjager en verbinder. Maar op een aantal dossiers hebben we ook als voortrekker geopereerd. Bijvoorbeeld bij de Zuid-Hollandse verstedelijkingsopgave, bij de infrastructuur en in domeinen als natuur & recreatie en drinkwater. Een voorbeeld van die laatste aanpak is het provinciebrede convenant klimaatadaptief bouwen dat we eerder sloten.

 

Op welke punten moet Zuid-Holland nog weerkrachtiger worden?
De bodemdaling in onze veenweidegebieden in combinatie met de verstedelijkingsopgave – dat is een grote opgave. Ook de verzilting van onze kustgebieden in tijden van droogte, zoals afgelopen zomer, vraagt om aanvullende maatregelen.

Hoe wordt voorkomen dat jullie zestig pagina’s tellende strategie straks onderin een la verdwijnt?
Het document staat op de agenda van Provinciale Staten. Zo moet het na een politieke discussie als basis gaan dienen voor het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie. Met de Statenverkiezingen in aantocht zal het ook daar dit voorjaar een rol gaan spelen. Bovendien maken we nu voor ieder thema een uitvoeringsagenda waarin concrete maatregelen staan.

De strategie en de klimaatatlas zijn te raadplegen via www.zuid-holland.nl/klimaat 

 

 

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Wow! Wat een woordspeling!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie