Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Gemeenten hebben deze extra tool hard nodig'

De VNG wil dat gemeenten meer te zeggen krijgen over de lokale woningmarkt. En ook goedkope koopwoningen mogen toewijzen.

24 juni 2023
Branchevereniging Bodemenergie

Mogen gemeenten woningen die voor 355.000 euro of minder worden verkocht, toewijzen aan bepaalde groepen inwoners? Het voornemen van minister De Jonge (Volkshuisvesting, CDA) verdeelt de coalitie. Dinsdag stemt de Tweede Kamer erover. De VNG is voor. De Heemskerkse wethouder Ani Zalinyan (VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit) legt uit waarom.

Directieadviseur

JS Consultancy namens de gemeente Westerkwartier
Directieadviseur

Beleidsadviseur HR

Gemeente Krimpenerwaard
Beleidsadviseur HR

De woningmarkt is uit balans, waardoor groepen bewoners met een kleine portemonnee nauwelijks een huis in hun eigen gemeente kunnen vinden. De weinige woningen die beschikbaar komen, worden door bewoners van buiten weggekaapt. Daarom, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), moeten gemeenten meer instrumenten krijgen om zelf woningen aan specifieke doelgroepen toe te wijzen. Niet alleen in de huursector of bij nieuwbouw, maar ook bij verkoop van bestaande bouw met een maximumverkoopprijs van 355.000 euro.

‘Er is een evaluatie geweest van de Huisvestingswet op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken’, legt Zalinyan uit. ’Daar kwam dit onderdeel uit naar voren. Met regels voor alleen huur kom je er als gemeente niet altijd. Daarom willen gemeenten graag een extra tool om bij schaarste van woningen in te kunnen zetten: dat ze ook bij nieuwbouw en bestaande koopwoningen die voor maximaal 355.000 euro van de hand gaat, woningen kunnen reserveren voor bepaalde groepen. Voor 2014 stond dit overigens ook al in de wet. Toen is het door minister Stef Blok eruit gehaald.’

BB Hoe werkt het precies? Stel dat ik mijn woning aanbied voor 350.000 euro, maar die wordt voor 360.000 verkocht, dan valt die daar dus niet onder?

AZ 

‘Nee, het gaat puur om de verkoopprijs.’

BB Maar als je je huis voor minder dan 355.000 euro verkoopt, dan moet je als verkoper eerst wachten op goedkeuring van je gemeente. 

AZ 

Je hoeft niet te wachten want de verkoop gaat om een overeenkomst tussen koper en verkoper. Dat gaat gewoon door om de prijs die je wilt. De verwachting is dat niet veel mensen op een huis zullen gaan bieden die niet voldoen aan de regelgeving. De nieuwe koper zal een vergunning moeten aanvragen en kan er daarna gaan wonen.’

BB Verminderde concurrentie kan de verkoopprijs drukken. Is dat niet unfair voor de huisverkoper? 

AZ 

‘Dat is een risico. Maar iets dergelijks heb je bij bijna elke nieuwe regelgeving in de woningmarkt. Ook bij de opkoopbescherming en bij de zelfbewoningsplicht kunnen huiseigenaren er financieel op achteruit gaan. De vraag is of het individuele belang van een huiseigenaar altijd zwaarder moet wegen dan het overkoepelend belang van de woningzoekers met lage of middeninkomens die nu niet aan een huis kunnen komen. Wij vinden van niet.’

BB Maar je kunt als verkoper zo wellicht tienduizenden euro’s mislopen.

AZ 

‘Dat denk ik niet. De woningnood is zo hoog, dat er altijd en overal goede biedingen zullen worden gedaan. Woningen gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank. Het is bepaald niet zo dat je je woning niet verkocht krijgt. Dat is het heikele punt dat nu door tegenstanders van dit voorstel wordt uitgelicht: dat je als verkoper geen vrijheid zou hebben bij de verkoop van je huis. Maar als jij je woning aanbiedt voor 330.000 en er wordt een bod gedaan van 370.000 ­– ga dan vooral voor dat hoogste bod. In dat geval valt deze woning niet onder de regelgeving.’

BB Wordt dit nieuwe systeem als het dinsdag wordt aangenomen meteen landelijk uitgerold?

AZ 

‘Nee. Het is zeker niet zo dat elke gemeente dit zal gaan hanteren. Het is een lokale mogelijkheid als daartoe noodzaak bestaat. Je moet eerst onderzoek doen naar de schaarste in dat specifieke segment van woningen. Vervolgens pas je als gemeente je huisvestingsverordening daarop aan. Lang niet alle gemeenten zullen hiervoor in aanmerking komen.’

BB Wat zou dit voor uw eigen gemeente, Heemskerk, kunnen betekenen?  

AZ 

‘Dat heeft allereerst met uitvoeringskracht en capaciteit te maken. Daar zullen we dus eerst naar moeten kijken. En dan moet vervolgens dat onderzoek naar schaarste en woningnood worden gedaan. Ik kan er dus niet nu al iets specifieks over zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het ons zou kunnen helpen.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Disclaimer: bouwen heeft alleen zin als de bevolkingsgroei wordt gestabiliseerd. Nederland zit in een kwantitatieve groeistuip, voor het grootste deel veroorzaakt door een type arbeidsmigratie dat Nederland kan missen als het gaat om de bestrijding van de inflatie: kassen, slachterijen en distributiecentra. In Nederland zijn nu ca. 800.000 arbeidsmigranten. Volgens de cbs prognose neemt dat aantal tot 2030 toe tot ca. 1,2 miljoen. Daar bovenop komen nog de asiel- en studiemigratie. Deze vorm van migratie is veroorzaakt, met name, door mensen die zijn aangesloten bij D66. Dit netwerk heeft posities bij universiteiten, ngo’s en ga zo maar door. Daar zitten belangen om dit in stand te houden. Tot slot heeft de immigratie een zichzelf versterkend effect. Bouwen we meer, dan moeten we de bouwvakkers uit het buitenland halen. Die moeten ook weer wonen eten etc. Daarvoor heb je weer bouwvakkers en distributiecentra nodig. Dus weer meer arbeidsmigranten. We moeten ook constateren dat partijen belang hebben bij druk op grondposities. Die vinden dit prima. Ik niet. Ik maak mij zorgen over de toekomst van Nederland.
T. Simpelmans
Uw overheid wil ineens gul worden met andermans bezit. Wat meneer Bakker zegt: de hoge prijzen zijn het gevolg van schaarste. Zolang de deur wijd open staat en je alle vrijkomende corporatiewoningen aan buitenlanders geeft, wonen je eigen jongeren thuis.
Hielco Wiersma
Het heeft er inmiddels alle schijn van dat de huidige minister van volkshuisvesting in paniek verkeert. Het is natuurlijk idioot om aan alle woningen, bestaand en nieuwbouw, een limietwaarde op te hangen voor de verkoop. Zeker als alle bestaande woningen daar ook onder zouden komen te vallen. Onder de regio's zijn er grote waardeverschillen voor woningen. In sommige gemeenten zijn er zelfs nauwelijks woningen die een waarde van
E 355.000 overstijgen. In de grote steden is er al nauwelijks een woning voor een dergelijk bedrag aan te kopen. Maar het ergste is nog de aantasting van het eigendomsrecht. Hier is niet goed over nagedacht. Het is bovendien in strijd met de algemene bepalingen van het eigendomsrecht in het Burgerlijk Wetboek. Dat een VNG (of is het alleen een PvdA-wethouder?) überhaupt instemt met een dergelijke regeling. De volgende rechtszaken kondigen zich al aan. Hopelijk zitten er nog verstandige politici in de Kamers.
Misschien is het beter als de huidige minister zijn portefeuille teruggeeft? Die heeft inmiddels al meer kapot gemaakt dan verbeterd aan het volkshuisvestingsbeleid. In een tijd dat er een chronisch tekort is aan woningen staan we dit jaar door allerlei kromme maatregelen (waaronder ook fiscale maatregelen) voor een halvering van de nieuwbouwproductie.

Hielco Wiersma
Recent van de pers: een Canadese belegger met 6900 huurwoningen trekt zich al terug van de woningmarkt.
De handelswijze van de Nederlandse Overheid op dit moment laat zich als volgt verklaren:
1. eerst met veel tam tam jarenlang investeerders lekker maken om op de Nederlandse woningmarkt te investeren en vervolgens
2. deze beleggers tot op het bot uitknijpen en op de vuilnishoop deponeren.
Als dit een betrouwbare Overheid moet verklaren????
Advertentie