Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingsvisie mogelijk toch verplicht voor gemeenten

Niet eenvoudig overigens om te maken, stelt Utrecht, een van de circa dertig gemeenten die proefdraaien met de omgevingsvisie.

06 maart 2015

De omgevingsvisie wordt waarschijnlijk toch een verplicht instrument voor gemeenten in de Omgevingswet. Gemeenten vinden het belangrijk om hun visie op de leefomgeving op papier te zetten, merkt Arjan Nijenhuis, plaatsvervangend directeur van het Omgevingswetprogramma Eenvoudig Beter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Niet eenvoudig overigens om te maken, stelt Utrecht, een van de circa dertig gemeenten die proefdraaien met de omgevingsvisie.

Verplicht voor rijk en provincies

Op een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet in Utrecht zei Nijenhuis persoonlijk te verwachten dat straks ook gemeenten verplicht zijn om een omgevingsvisie te maken. In het voorliggende conceptwetsvoorstel is het instrument nu alleen verplicht voor rijk en provincies; gemeenten kunnen op vrijwillige basis een omgevingsvisie maken.

Hogere lasten

Gemeenten zien echter op voorhand al het nut van een visie, die breder is dan de huidige (verplichte) structuurvisie, omdat erin naast ruimtelijke ordening ook onderwerpen zoals water, natuur er erfgoed aan bod kunnen komen. Het opstellen van zo’n omvangrijke visie zou kunnen leiden tot hogere bestuurlijke lasten, zegt Nijenhuis. ‘Om die reden hebben we het aanvankelijk niet verplicht gesteld. Maar eigenlijk is het wel gek natuurlijk, om als gemeente geen visie te hebben op de leefomgeving.’

Amendement van ChristenUnie

Tijdens bijeenkomsten in het land hoort Nijenhuis ambtenaren die bang zijn dat een (volgende) wethouder geen zin heeft om tijd en geld in een omgevingsvisie te steken. Zij pleiten voor een verplichting. Dat deed eind vorig jaar ook de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De partij diende een amendement in om in de Omgevingswet alsnog de omgevingsvisie verplicht te stellen voor gemeenten. Behandeling van het wetsvoorstel en amendementen staat gepland voor het zomerreces. Bij een eventuele verplichting gaat het overigens vooral om het signaal, zegt Nijenhuis. Hij verwacht niet dat ook sancties worden gekoppeld bij het niet nakomen ervan. ‘Op dit moment worden gemeenten zonder verplichte structuurvisie ook niet gestraft.’

Moeilijk opstarten

Inmiddels zijn circa dertig gemeenten aan het experimenteren met een omgevingsvisie, waaronder Utrecht. Volgens projectleider Martine van Rijn valt dat nog niet mee. Utrecht telt op dit moment circa zeventig verordeningen over de fysieke leefomgeving die in een omgevingsvisie terecht zouden moeten komen. Haar projectteam begon er eerst maar eens met vijf, vertelt Van Rijn: verordeningen over verkeer, groen, erfgoed, geluid en detailhandel, maar zelfs dat is lastig. ‘We missen het kader: waar wordt de visie voor gebruikt, welke tijdshorizon wil je bestrijken? De Omgevingswet laat het allemaal open, stelt geen eisen aan vorm, inhoud of tijdshorizon. Heel leuk om dat zelf allemaal uit te zoeken, maar wel moeilijk opstarten.’ 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim van Druten / Bestuusrwerk ea.
ik denk dat voorlopig aandach voor de structuurvisie per gemeente wel even genoeg is. Iedereen is op zoek naar mogelijkheden voor deregulering, we zoeken steeds meer naar een "gezonde flow" in beleidsontwikkeling en gruwen van technocratisch instrumenten. Dan moet je lokale ovwrheden niet opzadelen met voor hen nog eens meer visies. Het kan juist minder zonder schade te berokkenen. Nut & noodzaak is discutabel, tenzij werkverschaffing de aanleiding is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
@anoniem, eens als het nuttig is dan doen gemeenten dat wel. We willen toch af van al die overbodige regels, voeg er dan vooral niets aan toe. Aandachtspunt is dat het optuigen van zo'n organisatie teveel aandacht en geld vraagt ipv de inhoud.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
ik kan mij maar met moeite voorstellen dat gemeenteambtenaren op ro gebied echt zitten te wachten op de volgende (zoveelste) visie. de angst van de ambtenaren zal, ben ik overtuigd, betreffen dat als een haas wordt afgeweken van een visie als die niet welgevallig is bij een bepaalde ontwikkeling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John
Het feminiene duo Melanie & Wilma op IenM wil zich ook weer laten gelden met een verplichting aan gemeenten om het zoveelste nodeloze document op te stellen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap van Kooten / Adviseur (ondernemer)
In het voorbeeld van Utrecht, bundelen van verordeningen zie ik niet direct een omgevingsvisie. Het ontwikkelen van een omgevingsvisie zou je zo veel mogelijk los van bestaande kaders moeten doen. Natuurlijk moet je hierin niet doorschieten, het heeft geen zin om een visie op te bouwen uit louter luchtkastelen. Maar ik ben erg benieuwd of de inbreng van bestuurders, verschillende vakdisciplines een duidelijker en beter beleid oplevert.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob van Vliet / Adviseur
Stel de Omgevingsvisie verplicht in de wet, dat schept duidelijkheid. Als je in de Omgevingswet de Omgevingsvisie als een belangrijk RO instrument ziet, moet je d'r vrijblijvendheid er uit halen en gewoon verplicht stellen.

Overigens kan ik de opmerkingen vanuit Utrecht over de verordeningen niet plaatsen, die spelen m.i. pas bij het Omgevingsplan.

Mooi voorbeeld van een Omgevingsvisie nieuwe stijl ontwikkelt zich in de gemeente Opsterland, zie www.Opsterland.nl, onder projecten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Bezorgde burger
Gemeenten hebben vaak wel een visie op zaken, maar nu nog van elkaar gescheiden. Bv. een structuurvisie + watervisie etc.Verplicht stellen van 1 omgevingsvisie zal in de praktijk waarschijnlijk gaan inhouden dat de huidige documenten op 1 bult worden neergelegd en er 1 nietje doorheen wordt geslagen. Gemeenten hebben er simpelweg geen tijd en geld voor (over), de uitzonderingen daargelaten.Niet nog meer topdown verplichtingen vanuit Den Haag. Als het nodig en/of nuttig is, zal het van onderop vanzelf komen.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie