Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Omgevingswet operatie zonder inhoudelijke meerwaarde'

Peter Noordanus begeleidde namens VNG praktijkonderzoek naar knelpunten voor gemeenten die in de voorliggende Omgevingswet niet worden opgelost.

05 december 2012

‘Prima, zo’n Omgevingswet, maar los dan wel de knelpunten op en begin niet voor de vorm aan een megaoperatie die geen inhoudelijke meerwaarde heeft.’ Aan het woord is Peter Noordanus, bestuurlijk begeleider vanuit de VNG van het praktijkonderzoek naar knelpunten in het omgevingsrecht.

Het rapport is kritisch. U constateert negen praktische knelpunten voor gemeenten, die in de voorliggende Omgevingswet niet worden opgelost. En dat de problemen van gemeenten helemaal niet ten grondslag liggen aan de nieuwe wet. Hoe kan dat?
‘Ik denk dat de beleidsmakers in Den Haag op een hele abstracte manier hebben gesproken over het omgevingsrecht. Wij zijn op bijeenkomsten gaan praten met de mensen uit de praktijk, wethouders, afdelingshoofden ruimtelijke ordening. En dan kom je tot de conclusie dat wat daar leeft, niet aansluit op wat er in Den Haag is bedacht. Wij zijn niet tegen de Omgevingswet, er zitten hele goede dingen in, waarover geen discussie bestaat. Gebiedsontwikkeling in complexe situaties, zoals een stationsomgeving. De versplinterde wetgeving in dat soort situaties moet worden aangepakt en we willen proactief meedenken over dit soort breinbrekers. Ook over het vergroten van de eigen afwegingsruimte voor gemeenten die goede projecten hebben en tegen knellende regels aanlopen. Maar om die problemen op te lossen, hoef je het bestemmingsplan niet in te ruilen voor een nieuw instrument.’

Daar zit een groot pijnpunt: de omgevingsverordening die straks het bestemmingsplan vervangt.
‘Ja. Gemeenten zijn door opvolgende ministers tien jaar achter de vodden gezeten om degelijke, actuele bestemmingsplannen te maken. Nu moet het plotseling anders, met een omgevingsverordening. Dan moet je echt weten of het nieuwe instrument gemeenten verder helpt. Wij twijfelen daar oprecht aan. Wat heeft het voor meerwaarde om de algemene plaatselijke verordening in het bestemmingsplan te schuiven? Hoe flexibel kan een verordening zijn als je snel ergens een gebouw tot stand wilt brengen. De meerwaarde moet nog worden aangetoond, terwijl de nadelen evident zijn: Dit wordt een uitermate tijdrovende, kostbare operatie.’

Hoe reageerde minister Schultz op deze kritiek, bij de overhandiging van het onderzoek?
‘Constructief. De minister zegt: Laten we ervoor gaan zitten, de gemeenten zijn tenslotte een van de belangrijkste stakeholders en ik wil dat de Omgevingswet jullie iets te bieden heeft.’

Wat betekent dat voor de planning?
‘Ons voorstel is om de Omgevingswet stapsgewijs in te voeren, in plaats van een kant-en-klaar product ineens. Begin met knelpunten die je op korte termijn kunt aanpakken: de onderzoeksverplichtingen, de starre tienjarentermijn van bestemmingsplannen en het knellende keurslijf van de financiële uitvoerbaarheid. Als je dat vandaag regelt, maak je investeringen in de gemeenten gelijk een stuk makkelijker. Maar daarna moet er nog veel meer gebeuren, bijvoorbeeld in de complexe relatie tussen natuur en milieu en ruimtelijke ordening. Dat vraagt om een echte doorbraak, met een goed doordachte wet.’

Die ligt er dus nu nog niet?
‘Ik hoop dat we in stappen tot een ambitieuze wet kunnen komen, waarbij we de bestemmingsplandiscussie serieus voeren. Want nu ontbreekt die meerwaarde en lijkt het meer om de vorm te gaan dan om de inhoud. Het bestemmingsplan is niet de kern van het probleem. Dat zit hem in de stapeling van normen op het gebied van milieu, natuur, landbouw en ruimtelijke ordening.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Dekkers
Je vraagt je af waarom gemeenten het laten gebeuren dat zij tien jaar "achter de vodden worden gezeten". tja

en nu is het weer niet goed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Ik kan de conclusies onderschrijven vanuit d epraktijk. Wat ook noodzakelijk is om te komen tot probleemoplossing is een veel fundamenteler discussie over wat burgers en overheden verwachten van omgevingsrecht.

Burgers willen rechtszekerheid en bescherming tegen anderen, maar tegelijkertijd vrijheid voor zichzelf. Burgers willen geen enkel risico lopen, als het gaat om welke omgevingsfactor dan ook, terwijl het leven niet zonder risico's is. En als er risico's zijn, waaruit evt een schade voortkomt, dan is de oevrheid aansprakelijk en dient de overheid nieuswe regelgeving te maken.

De overheid gaat daarin mee door alles te willen uitsluiten, controleren en normeren.Kortom: een fundamentele bezinning is nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Bakker / zelfstandig veiligheidsadviseur
Wat een chaos ! Er is weer door een hoop ambtenaren , onzinnig werk gedaan, waarvoor ze allen wel aan het eind van iedere maand een riant salaris hebben opgestreken ! Schaam je diep als je aan deze onzin hebt meegewerkt ! Wat een arrogantie, luister eens naar de praktijk en burgers, die dit zat zijn !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P.Pluim
Den Haag moet de gemeenten met rust laten en niet weer met nieuwe wetgeving (Omgevingswet) komen.

Na het fiasco van de WABO komen die Haagse schriftgeleerden weer met een nieuw wet die niet werkt in de praktijk.

Laten die Haagse gasten een keer met de voeten in de modder werken bij de gemeenten en dan weten zij wat daar aan de hand is. Er is beslist geen behoefte aan overbodige, abstractie, kostbare en doelloze wetgeving.

De gemeenten hebben hun handen al vol aan al de huidige regels uit Den Haag. Nogmaals, Den Haag, laat de gemeenten met rust. De gemeenten moeten niet overbodig geld uitgeven aan die Haagse ambtelijke hobby.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roland
De 1e wet Ruimtelijke Ordening (RO) was van 1964 en ging dus heel lang mee. De volgende RO-wet is pas vastgesteld en wordt nu al weer deels vervangen door andere wetjes.

Toen heb ik de gemeente niet gehoord ....

Ook de gemeenten doen aan steeds wisselende regelgeving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ferry
Het is een beetje jammer dat de VNG om opportunistische reden (investeringen in modernisering bp's - feitelijk een onzinargument omdat gemeenten in strijd met de wet hun bp's hebben laten verouderen) zo'n principiële beweging als de Omgevingswet op een zijspoor zetten. Ongetwijfeld denken Peter Noordanus cs dat van uitstel wel afstel komt.

Natuurljk is het bestemmingsplan wel degelijk een belemmering in gebiedsontwikkeling. Het is niet voor niets dat eerst de artikel-19, en nu de afwijking van het bp eerder regel dan uitzondering waren.

De Omgevingswet heeft in potentie heel veel moois te bieden: een grotere afwegingsruimte, binnen democratische kaders, voor het bevoegd gezag, en daarmee een impuls voor de besturscultuur. Wethouder zijn wordt interessant, omdat je niet meer een technocratisch uitvoerder bent van te strakke milieunormen en bungelt aan de touwtjes van absurde onderzoeksuitkomsten - nee, er kunnen echt keuzes gemaakt worden voor kwaliteitsimulsen op grond van het politieke mandaat dat de wethouder krijgt. Dat maakt besturen gevaarlijker, en dus interessanter.

Daarvoor is van belang dat we niet bang zijn voor het opgeven van vertrouwde instrumenten en kaders, over eigen belangen heen kijken en de ambities van de Omgevingswet hoog houden. Daar is het initiatief Mooiwaarts (www.mooiwaarts.nl) op gericht, onder andere.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie