Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Zuid-Holland toetst leefomgeving

Hoewel de commissie de leefomgevingstoets ziet als een ‘eerste, nuttige stap’ in de richting van een integrale Zuid-Hollandse omgevingsvisie, merkt zij ook dat nog veel informatie ontbreekt. Zo missen belangrijke gegevens over het milieu. ‘Het gaat dan onder andere over de onderbouwing van de ambities en het beoordelingskader dat niet navolgbaar en herhaalbaar is.’

25 januari 2019
BB-02-ruimte---duinen-zuidholland-2.jpg

Het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland moet op de schop. Anders dreigt vooral op de onderwerpen bodem, water en ruimtelijke kwaliteit verdere achteruitgang. Met de Leefomgevingstoets (LOT) wil de provincie de gevolgen beter in beeld krijgen, als een opmaat naar de latere omgevingsvisie. Zuid-Holland vroeg de Commissie m.e.r. de nieuwe toets door te lichten. 

Hoewel de commissie de leefomgevingstoets ziet als een ‘eerste, nuttige stap’ in de richting van een integrale Zuid-Hollandse omgevingsvisie, merkt zij ook dat nog veel informatie ontbreekt. Zo missen belangrijke gegevens over het milieu. ‘Het gaat dan onder andere over de onderbouwing van de ambities en het beoordelingskader dat niet navolgbaar en herhaalbaar is.’ Ook merkt de commissie op dat de grote verschillen in het Zuid-Hollandse landschap, en de bijbehorende eisen die dat aan het omgevingsbeleid stelt, onvoldoende naar voren komen. Zo zouden voor het duinenlandschap heel andere normen moeten gelden dan voor het Groene Hart.

‘Door ruimtelijk niet te differentiëren verliest de LOT aan zeggingskracht en wordt niet werkelijk duidelijk waar de echte problemen en de echte kansen liggen.’ De commissie ziet verder dat de term ‘integrale beoordeling’ weliswaar in de toets vaak wordt gehanteerd, maar dat het desondanks niet duidelijk is hoe de onderlinge samenhang van uiteenlopende doelen precies kan worden geborgd. Ook moet de rol van provincie Zuid-Holland bij de diverse onderdelen van het omgevingsbeleid duidelijker worden benoemd. Wanneer treedt zij op als initiatiefnemer van het proces, en wanneer als wetgever, handhaver, facilitator of inspirator?

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie