of 59082 LinkedIn

‘Zonnepanelen zijn helemaal niet waardeverhogend’

Steeds meer raadsfracties roepen het college in hun gemeente op om zonnepanelen niet mee te tellen voor de bepaling van de woz-waarde van woningen. Zo willen ze een boete voor burgers die hun huis verduurzamen voorkomen. Maar zijn zonnepanelen eigenlijk wel waardeverhogend?

Steeds meer raadsfracties roepen het college in hun gemeente op om zonnepanelen niet mee te tellen voor de bepaling van de woz-waarde van woningen. Zo willen ze een boete voor burgers die hun huis verduurzamen voorkomen. Maar zijn zonnepanelen eigenlijk wel waardeverhogend?

Geen beleidsvrijheid 

In onder meer Breda, Haarlemmermeer, Hellendoorn, Delft en Steenwijkerland wordt het college gevraagd de panelen buiten de woz-waarde te laten. De kwestie leidde ook al tot Kamervragen door VVD en SP. Maar volgens de Waarderingskamer, die over de wet woz gaat, kan het helemaal niet: zonnepanelen buiten de woz-bepaling laten. De gemeenten hebben op dit punt geen beleidsvrijheid. Wel kunnen gemeenten bij het opleggen van de ozb-aanslag een lagere heffingsmaatstaf hanteren dan de vastgestelde woz-waarde.


Onroerend
Het college van Haarlemmermeer liet als reactie op raadsvragen van de lokale partij HAP al weten geen rekening met de plaatsing van zonnepanelen te willen houden. ‘Zonnepanelen op woningen komen tegenwoordig veel voor’, schrijft het. ‘De investering van de installaties wordt niet specifiek gewaardeerd omdat de waarde te laag is (tussen de € 3000 en € 7000). De woz-waarde wordt bepaald naar de verkoopprijzen zoals de regelgeving dit voorschrijft. De marktanalyse van de verkopen van woningen laat niet zien dat woningen met zonnepanelen meer opbrengen dan woningen zonder panelen.’


Niet per se waardeverhogend
De Nederlandse vereniging van Makelaars (NVM) gaat in die visie mee. Ook volgens de vereniging staat niet vast dat zonnepanelen waardeverhogend werken. ‘Er zijn ook voorbeelden van woningen die er na plaatsing van zonnepanelen esthetisch niet op vooruit zijn gegaan en wellicht dus in waarde zijn verminderd.’


Is het de moeite waard?
Op de website van Binnenlands Bestuur nuanceerde Maarten Allers , directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), eerder de kwestie. ‘Gemiddeld is het ozb-tarief voor woningen 0,118% van de woz-waarde. Dus bij plaatsing van zonnepanelen ter waarde van 3.000 euro stijgt de ozb-aanslag met 3,50 euro (per jaar). Dat lijkt mij niet onoverkomelijk. (…) Zonnepanelen uitzonderen klinkt sympathiek maar is in de praktijk ingewikkeld. Is het dat waard?’


Roerende goederen
De discussie werd aanhangig gemaakt door een Emmense woningbezitter, die de plaatsing van zonnepalen op zijn dak verdisconteerd zag in een 3.000 euro hogere woz-waarde. Volgens hem waren zonnepalen roerende goederen, die daarom buiten de woz-bepaling zouden moeten worden gehouden. Maar zowel de rechtbank Noord-Nederland als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaven de gemeente Emmen (die de hogere woz-waarde vaststelde) toch gelijk: zonnepanelen zijn onroerend en dus – althans in potentie – woz-verhogend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. de Niet (fin.adviseur) op
Steeds meer raadsfracties roepen om.... steeds meer raadsfracties zijn populistische stromingen die geen snars begrepen hebben van gedegen overheidsbestuur, algemeen belang en correct belastingheffen, subsidieren en uitkeren. Hoe zou het toch komen dat er afstand is tussen overheid en burger, dat er zo weinig vertrouwen is in de overheid? Omdat alles door elkaar heen gehaald wordt, om een klager te plezieren. De WOZ is bedoeld om de gemeente van inkomsten te voorzien. De methode klopt maar zou inderdaad simpeler en soms onrechtvaardige kunnen. Voorbeeld, alleen de m2 en m3 en aantal bewoners per woning meetellen, idem t.a.v. bedrijven m2/m3/aantal personeelsleden. Ben je gelijk klaar met al die no cure no pay burootjes.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Opmerker (orig). Politici kunnen wel populistische uitspraken doen en anders willen, maar de WOZ/OZB-wetgeving liegt er niet om en dat behoren politici als Nijboer (PvdA) ook te weten. Derhalve inzetten op andere wetgeving voor het belasten van burgers tbv publieke diensten. Op die manier is het belasten van energiebesparende investeringen meteen de wereld uit.
Door Bert (Advies) op
Om het nog duidelijker te maken.
Een koel - vrieshuis zonder de koel- / vriesinstallatie doet afbreuk aan het specifieke ( gebruik ) van het gebouw.
Een magazijngebouw met een eigen dak en gevelkonstruktie zou zonder stellingen kunnen zijn.
Maar bij moderne hoogbouw magazijnen kunnen magazijnstellingen onderdeel van de constructie worden en dus tot het gebouw behoren.
Door Bert (Advies) op
Hr. Ed.
De norm omschrijving: aard en nagelvast, is volgens mij niet correct.
Wel de omschrijving: het staat ten dienste van het onroerendgoed.
Neem: Een koffiemachie met waterleiding, vast aan de muur gemonteerd behoort niet tot onroerend goed.
Dus heb je de installatie (het goed) nodig voor bewoning en/of voor het gebruik van het gebouw dan dient het en hoort het bij het onroerend goed.
Door Hans (afdelingsmanager) op
De (R) overheid doet er alles aan om particuliere zonne-panelen af te straffen en gesubsidieerde windmolens te promoten. Nederland bulkt van de platte daken op allerlei gebouwen: overheidsgebouwen, ziekenhuizen, kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen en ga zo maar door. Als ge daarmee een samenwerkingsverband wilt aangaan qua zonne-energie, dan is de (R)overheid uw grootste tegenspeler. Ra ra, hoe kan dat?
Door doeterniettoe (-) op
Wellicht beter om dit ook te splitsen: ja, een woning wordt meer waard als je er zonnepanelen op plakt of een warmtepomp in zet. Dus de WOZ-waarde stijgt.
En nee, de overheid moet dit niet belasten maar juist promoten. Dus bijvoorbeeld een aflopende korting op je vastgoedrecht of een ander idee.
Door A. Willemsen op
Als zonnepanelen niet mee zouden tellen, waarom zou een goed geïsoleerde woning dan wel duurder moeten zijn dan het identieke huis van zijn buurman zonder isolatie? Je begeeft je op hellende vlak met dit soort uitzonderingen (naast dat het administratief niet bij te houden is).
Door Karel (tevreden stoker) op
De houtkachel met schouw in mijn woning wordt door de makelaar als waarde verhogend gezien, ik weet niet of dit ook meetelt voor de WOZ. Maar goed, lekkere warmte levert het wel op. Vanavond er maar weer een blokje in gooien, het bespaart ook weer gasgebruik.
Door Opmerker (orig) op
Hooooooo! Het gaat hier natuurlijk om het principe "bijdragen aan het milieu" zoals dat heet, en niet om de centen.
Die panelen worden neergelegd / gehangen om andere energie binnen te halen, desnoods zonder subsidie. Het merendeel moet toch zelf worden betaald. Het gaat niet om verrijking van het gebouw. Het gaat hier om het minder of niet belasten van de gebruikelijke energiebronnen en bijdragen aan minder ongewenste uitstoot. Terechte opmerking van die politici: je moet de burger voor zijn bijdrage niet aanslaan voor extra belastingcenten. Later, als e.e.a. gemeengoed is, wordt vast wel weer iets nieuws aan belastingheffing bedacht.....
Door H. Wiersma (gepens.) op
De woz-waarde van een huis, waaraan energiebesparende maatregelen zijn getroffen en dat derhalve lagere energiekosten heeft, kan natuurlijk wel degelijk aan hogere waardeschommelingen onderhevig zijn. Echter voor elk huis kan dat anders liggen, ook de esthetische gevolgen (denk aan zonnepalen, lawaaihinder warmtepomp) van de energiebesparende maatregelen tellen namelijk mee.
Overigens ben ik er een groot voorstander van om deze slecht uitvoerbare belasting (incluslief bureaucratische wetgeving) zo snel mogelijk over boord te gooien en te vervangen voor een ingezetenenbelasting per hoofd van de bevolking binnen een gemeente. Huurders zouden dan uiteraard moeten worden gecompenseerd via een lagere huur. Bij ondernemingen kan bjjv. worden uitgegaan van de omzet en/of het aantal personeelsleden.