of 64231 LinkedIn

Werkzaamheden kanaal heeft verzakkingen versneld

Wat nu precies de oorzaak is van de schade aan woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik is nog steeds niet precies duidelijk. In een nieuw rapport van onderzoeksinstituut Deltares blijkt dat meer woningen op een veenlaag staan dan eerder gedacht, en dat de werkzaamheden langs het kanaal hebben bijgedragen aan de verzakkingen. Maar het is de vraag of het nog iets uitmaakt.

Wat nu precies de oorzaak is van de schade aan woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik is nog steeds niet precies duidelijk. In een nieuw rapport van onderzoeksinstituut Deltares blijkt dat meer woningen op een veenlaag staan dan eerder gedacht, en dat de werkzaamheden langs het kanaal hebben bijgedragen aan de verzakkingen. Maar het is de vraag of het nog iets uitmaakt.

Scheuren

In opdracht van de provincie Overijssel werd in 2011 begonnen met het uitbaggeren en verbreden van het kanaal. Maar al snel bleek dat honderden bewoners van de huizen langs het water last kregen van scheuren in muren, verzakkingen en wateroverlast. In eerste instantie had de provincie het risico van schade aan omliggende panden als gering ingeschat. Ook uit een eerder rapport van Delares en TNIO bleek dat de grondwerkzaamheden, zoals het inslaan van damwanden en het uitbaggeren, in slechts enkele gevallen tot schade heeft geleid.

 

Piping

Maar het aantal gedupeerden bleef toenemen. In 2019 bleken meer dan 350 woningen schade te hebben sinds de werkzaamheden. Ook de eerste conclusies kregen de wind van voren van andere experts, die wezen op de mogelijkheid dat piping, het doorsijpelen van water onder het dijklichaam, de verzakkingen hebben veroorzaakt.

 

Veen

In de nieuwe studie, die Deltares door andere experts heeft laten uitvoeren, wordt duidelijk dat piping niet de oorzaak is van de verzakkingen. Na diverse grondboringen blijkt wel dat veel woningen langs het kanaal zijn gebouwd op grondlagen waarin ook veen voorkomt. Die veenlagen zijn instabiel geworden, en zorgen voor verzakkingen. Het inbrengen van de damwanden heeft bovendien voor een lagere grondwaterstand gezorgd, waardoor dat proces versneld kan zijn.

 

Oorzaak

Maar nog steeds is niet ondubbelzinnig vastgesteld of de werkzaamheden nu overal ook de oorzaak zijn van de schade. Of die schuldvraag nog wat uitmaakt is de vraag. Eind vorig jaar besloot Gedeputeerde Staten van Overijssel om voor alle bewoners langs het kanaal de schade aan de woning te taxeren en te compenseren. Maar het dossier is politiek nog niet afgesloten; woensdag presenteert de Rekenkamer Oost haar bevindingen over hoe de provincie is omgegaan met de risico’s tijdens de werkzaamheden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Naast de gevolgen van het slaan van damwanden (waardoor uitdroging van veengrond in de nabije omgeving kan ontstaan) kunnen de hete zomers de uitdroging van het veen eveneens hebben versterkt en versneld. Dergelijke problemen (huizen op een veenondergrond) doen zich ook elders in het land voor. Een feit blijft wel dat er kennelijk vooraf onvoldoende onderzoek naar de ondergrond en funderingen heeft plaatsgevonden. Er kan dus ook sprake zijn van gedeeltelijke schuld van de Provincie.