of 64621 LinkedIn

Voorstel wijziging Crisis- en herstelwet voor snellere bouw

De regering wil om de bouw in Nederland te bevorderen drie wijzigingen aanbrengen aan de Crisis- en herstelwet. Een voorstel daartoe is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd na een positief advies van de Raad van State.

De regering wil om de bouw in Nederland te bevorderen drie wijzigingen aanbrengen aan de Crisis- en herstelwet. Een voorstel daartoe is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd na een positief advies van de Raad van State.

Snellere bouwprojecten, voorbereiden Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft gemeenten en provincies sinds 2010 de mogelijkheid om alvast te werken met bepaalde aspecten van de Omgevingswet om bouwprojecten sneller te realiseren en ervaring op te doen om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Bouwprojecten worden dankzij de Chw versneld doordat procedures bij de Raad van State qua tijdsduur voor de helft zijn ingekort (er wordt uitspraak gedaan binnen een half jaar) en doordat het experimenteerartikel de mogelijkheid geeft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vast te stellen.

 

Tijdswinst, meer experimenten

De regering wil ten eerste de aanwijzingsprocedure voor experimenten binnen de Chw versnellen. Die procedure verloopt nu nog via een Algemene Maatregel van Bestuur en moet worden gestroomlijnd door deze voortaan via een Ministeriële Regeling te laten verlopen. Dat moet zeven maanden tijdswinst opleveren in de aanwijzingsprocedure. De regering wil nog eens zes maanden tijdswinst voor woningbouwprojecten faciliteren door projectuitvoeringsbesluiten beter inzetbaar te maken voor gemeenten. De laatste wijziging van de Chw die aan de Tweede Kamer is voorgelegd, is om de criteria voor een experiment aan te passen en het aantal wetten waarvan in een experiment kan worden afgeweken, uit te breiden. Op die manier moeten experimenten in de Chw breder toepasbaar worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
De bestuurlijke besluitvorming van Nederland is bijzonder kwetsbaar voor bezwaren tegen besluiten die alleen tot doel hebben om de procedures te vertragen. Dat tast de kwaliteit en besluitvaardigheid van de bestuurlijke besluitvorming aan.

Inbreng, ideeën en bezwaren dienen in de voorbereidingsfase kenbaar te zijn. Indien daar gefundeerd en zorgvuldig op is ingegaan, dan kan de snelheid van de besluitvorming flink omhoog.
Aan iedereen die niet actief heeft deelgenomen aan de voorbereidingsfase, maar daar wel in de gelegenheid voor was, zouden rechten van bezwaar en beroep beperkt dienen te worden.

Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit Kabinet denkt de crisis in de bouwsector vooral te kunnen bestrijden met oneigenlijke middelen. De bouwsector stagneert vooral door tekort en matig dan wel niet goed opgeleid personeel, gebrek aan innovatieve en snelle bouwmethoden, gebrek aan een duidelijke Overheidsvisie voor geschikte bouwlocaties en een goede bouwplanning voor de verschillende categorieën woningzoekenden.
Door p op
En welk probleem wordt hier mee opgelost?
Volgens mij zijn er niet genoeg bouwvakkers
Door Frank Zuylen (stedebouwkundige, burger.) op
De positie van burgers/bewoners wordt steeds verder uitgehold. Via allerlei ingewikkelde artikelen worden de bepalingen uit vigerende bestemmingsplannen buiten werking gesteld en de verkorte procedure snijdt het overleg met de buurt uit het proces. Het vervelende is dat door deze generieke regelingen de zeggenschap van het lokale bestuur ook wordt ingeperkt.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers