of 64231 LinkedIn

Verduurzaming kan sneller door goede afspraken

Zowel milieuorganisaties, bedrijven uit de bouw- en techniekbranche als politieke partijen willen de snelheid van de verduurzaming verhogen. Daarom moeten er op korte termijn veel meer woningen worden verduurzaamd. Maar hoe krijgen we de werknemers die daarvoor nodig zijn?

Zowel milieuorganisaties, bedrijven uit de bouw- en techniekbranche als politieke partijen willen de snelheid van de verduurzaming verhogen. Daarom moeten er op korte termijn veel meer woningen worden verduurzaamd. Maar hoe krijgen we de werknemers die daarvoor nodig zijn?

Isolatieprogramma

Deze week presenteerden de ChristenUnie, GroenLinks en het CDA, samen met NVDE, Natuur & Milieu, Consumentenbond, Energie Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, Techniek Nederland en VENIN het manifest Nationaal Isolatieprogramma. De organisaties en partijen pleiten ervoor om het tempo van de verduurzaming van woningen fors op te voeren, te beginnen met de meest besparende maatregel: het isoleren van de woning.

 

Contingenten

De partijen stellen daarom een contingentenaanpak voor. Die aanpak werd in een eerder rapport van onderzoeksinstituut TNO al uitgewerkt: woningen of gebouwen met dezelfde kenmerken en isolatievraag krijgen een zelfde oplossing voor verduurzaming. Op die manier kan de vraag gebundeld worden en kunnen de bedrijven die de oplossing moeten leveren meer investeren in innovatieve oplossingen die op alle woningen in het contingent toepasbaar zijn. Eigenaren van wie de woning in een bepaald contingent past, kunnen zo meedoen met de verduurzamingsslag. Voor mensen met een laag inkomen wordt een vouchersysteem opgezet met een tegemoetkoming in de kosten. De uitwerking van zo’n systeem kan per gemeente verschillen of worden aangevuld met specifieke subsidies. Van de rijksoverheid wordt een jaarlijkse investering van 300 miljoen euro gevraagd. Daarnaast moet, om de grote verhuurders als woningcorporaties meer armslag te geven, de verhuurderheffing worden afgeschaft.

 

Concreet

De partijen willen vooral dat de uitvoering van de energietransitie nu eindelijk eens echt concreet wordt. Volgens Edgar van Niekerk, programmamanager Energietransitie bij Bouwend Nederland, is het zaak om vooral schaal te maken met het isoleren van woningen. Meer continuïteit en voorspelbaarheid in de vraag naar woningverduurzaming biedt bedrijven meer zekerheid om de extra arbeidskrachten die daarvoor nodig zijn, aan te trekken. ‘ Met een Nationaal Isolatieprogramma voorziet  de overheid het klimaatbeleid van concrete  handelingsperspectieven Niet alleen voor bewoners, maar ook voor bedrijven. Er zijn veel mensen nodig, en de bouw- en installatiesector doet er al veel aan om die mensen te krijgen. Maar om verdere investeringen te doen in werving, opleidingen en omscholing van meer vakkrachten  moeten bedrijven er zeker van zijn dat ze die ook kunnen inzetten. Anders blijft het investeringsrisico te groot.’

 

Haalbaar

Overigens is Van Niekerk ervan overtuigd dat een verdrievoudiging in de isolatiesnelheid haalbaar is. ‘Het is een economische wetmatigheid dat bij meer werk op korte termijn het arbeidsaanbod zal toenemen. Maar voor de lange termijn is er een grote behoefte aan meer instroom van technisch geschoold personeel. Dus daar zal het nieuwe kabinet ook een stevig arbeidsmarktbeleid op moeten voeren. Het Nationaal Isolatieprogramma zorgt er ook voor dat er gestandaardiseerd en efficiënter gewerkt kan worden. Daarnaast moeten innovatieve technieken en bouwprocessen ervoor zorgen dat we met dezelfde hoeveelheid mensen meer kunnen doen. Maar om die bouwprocessen te optimaliseren moeten de verschillende partijen in de bouwketen meer samenwerken. Daar werken we nu al volop aan.’

 

Stimuleren

Uiteindelijk kan de rijksoverheid de boel versnellen door de bouw als economische topsector te beschouwen en innovaties te stimuleren. ‘Maar uiteindelijk is het vooral belangrijk om de markt in de uitvoeringsstand te krijgen, dus ‘gewoon’ te beginnen met isoleren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.